Для викладачів вищих навчальних закладів важливо відповідати сучасним вимогам, які до них висуваються. Невід’ємною складовою освітньої діяльності є знайомство з досвідом викладання у іноземних університетах. Співробітники Донецького юридичного інституту МВС України протягом багатьох років беруть участь у закордонних стажуваннях.

Так, доцент кафедри гуманітарних дисциплін Мамонова Олена Іванівна та завідувач кафедри іноземних мов Баланаєва Оксана Василівна пройшли науково-педагогічне стажування на тему «Філологічна освіта як складова частина системи освіти України та країн ЄС» в Куявському університеті у Влоцлавеку (Республіка Польша) у період з 25 березня по 5 квітня 2019 року.

Під час стажування було виконано такі види роботи: ознайомлення із сайтом університету, робота з навчально-методичними матеріалами, індивідуальна робота над науково-методичними доповідями.

Кафедра гуманітарних дисциплін

та  кафедра іноземних мов ДЮІ МВС України

Real time web analytics, Heat map tracking