28 серпня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11.737.02 Донецького юридичного інституту МВС України відбудуться захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

1. Сірант Оксана Романівна

Назва дисертації«Нові види доказів у провадженні у справах про адміністративні правопорушення: проблеми теорії та практики»

Науковий керівник Єсімов С.С., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін факультету № 6 (Львівський державний університет внутрішніх справ)

Офіційний опонентБортник Н.П., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права (Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка»)

Офіційний опонент - Мердова О.М., кандидат юридичних наук, завідувач кафедри адміністративно-правових дисциплін (Донецький юридичний інститут МВС України)

З авторефератом дисертації можна ознайомитись за цим посиланням.

З текстом дисертації можна ознайомитись за цим посиланням.

Текст відгуку першого опонента.

Текст відгуку другого опонента.

 

2. Даниліна Юлія Сергіївна

Назва дисертації – «Правове регулювання соціального діалогу в Україні»

Науковий керівник Ждан М.Д., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди)

Офіційний опонент Мельник К.Ю., доктор юридичних наук, професор завідувач кафедри трудового та господарського права (Харківський національний університет внутрішніх справ)

Офіційний опонентКопайгора І.Д., кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри правового регулювання економіки (Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»).

З авторефератом дисертації можна ознайомитись за цим посиланням.

З текстом дисертації можна ознайомитись за цим посиланням.

Текст відгуку першого опонента.

Текст відгуку другого опонента.

Real time web analytics, Heat map tracking