Рішенням приймальної комісії від 09.08.2018, протокол № 21 виключено з наказу про зарахування за спеціальністю 081 «Право» (спеціалізація «підрозділи досудового слідства») Скрипченко Ганну Вікторівну, вступника факультету № 1 (підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції України), як такої,  що відмовилася від навчання у Донецькому юридичному інституті МВС України.

Цим же рішенням надано рекомендацію до зарахування за спеціальністю 081 «Право» (спеціалізація «підрозділи досудового слідства») Сементовському Микиті Сергійовичу вступникові факультету № 1 (підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції України), який раніше не пройшов за конкурсом сертифікатів (рейтинговий показник 49, конкурсний бал 143). Термін подання оригіналів документів до приймальної комісії, Сементовському М.С., встановлено до 12.00 годин 10 серпня 2018 року.

 

Приймальна комісія

Real time web analytics, Heat map tracking