Донецький юридичний інститут МВС України
Головна сторінка Всі новини 25 років стійкого іміджу та бездоганної репутації Донецького юридичного інституту як вищого навчального закладу МВС України: Сьогодні Донецький юридичний інститут святкує 25-річчя з Дня отримання статусу вищого навчального закладу
Офіційні сторінки ДЮІ у соціальних мережах
facebook twitter
youtube instagram
Статистика відвідувань


72.4%Ukraine Ukraine
4.7%United States United States
4.5%Kuwait Kuwait
3.2%United Kingdom United Kingdom
2.7%Russian Federation Russian Federation
2.2%Italy Italy
2.1%France France
1.4%Poland Poland
1%Germany Germany
0.7%Turkey Turkey

Сьогодні: 426
Вчора: 1453
Цього тижня: 3131
Минулого тижня: 8438
Цього місяця: 22454
Минулого місяця: 21230
Всього: 1386329


25 років стійкого іміджу та бездоганної репутації Донецького юридичного інституту як вищого навчального закладу Міністерства внутрішніх справ України

25 років стійкого іміджу та бездоганної репутації Донецького юридичного інституту як вищого навчального закладу Міністерства внутрішніх справ України

25 років стійкого іміджу та бездоганної репутації Донецького юридичного інституту як вищого навчального закладу Міністерства внутрішніх справ України

 

Сьогодні Донецький юридичний інститут святкує 25-річчя з Дня отримання статусу вищого навчального закладу

 

Уже двадцять п’ять рік поспіль для колективу Донецького юридичного інституту цей день є важливим – спільним наказом Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства освіти України від 8 лютого 1993 року за № 31/52 було створено Донецький інститут внутрішніх справ на базі Донецького училища міліції МВС України та Донецького відділення заочного навчання Української академії внутрішніх справ. Це рішення було прийняте на виконання вимог Постанови Верховної Ради України від 29 листопада 1990 року «Про невідкладні заходи щодо зміцнення законності та правопорядку в республіці» з метою розширення мережі навчальних закладів МВС України, які здійснюють підготовку спеціалістів для органів внутрішніх справ.

На початку 2001 року на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 № 1909 "Про ліквідацію Донецького учи­лища міліції Міністерства внутрішніх справ" наказом МВС України від 10.02.2001 № 96 в інституті було ство­рено факультет підготов­ки працівників ДАІ. Це державне рішення посприяло розширенню навчального закладу, зміцнило його матеріально-технічну базу та відкрило нові перспективи.

У 2004 році розпоряд­женням Кабінету Міністрів України від 4 березня № 118-р Донецький інституту внутрішніх справ реорганізовано у Донецький юридичний інс­титут.

Однак історія інституту як навчального закладу починається з далекого 1961 року, з часів функціонування Сталінської (Донецької) спеціальної середньої школи міліції. Її діяльність була започаткована відповідно до наказу міністра внутрішніх справ Української РСР № 0109 від 28 квітня 1961 року. На виконання цього наказу педагогічний склад та курсанти Київської спеціальної середньої школи міліції були переведені для продовження служби та навчання в селище Новожданівка Харцизького району Сталінської області, а далі школа була перебазована в м. Донецьк. За довгі роки існування колектив навчального закладу неухильно працював над підвищенням рівня викладання навчальних дисциплін, кваліфікації викладачів та удосконаленням матеріально-технічного забезпечення навчального процесу. У березні 1992 року Донецьку спеціальну середню школу міліції було реорганізовано у Донецьке училище міліції МВС України, а невдовзі на його базі розпочав свою діяльність інститут.

Безсумнівно, це результат багаторічної праці, сподівань та прагнень поколінь, які не тільки сумлінно виконували свої службові обов’язки, а вкладали усі свої сили та здібності у підготовку працівників правоохоронних органів, у створення належної матеріально-технічної бази.

У свій час неоціненну роль у цьому відіграли очільники навчального закладу: з 1961 р. до 1964 р. гвардії полковник внутрішньої служби Чекін Василь Артемович (1919-1976), він був першим начальником Сталінської (Донецької) спеціальної середньої школи міліції (1961 р.), яка спершу розташовувалась у селищі Новожданівка Харцизького району Сталінської області; з 1964 до 1977 року Донецьку спеціальну середню школу міліції очолював полковник міліції Іван Григорович Світич (20.12.1920-16.09.1989). З 1965 року, після передислокації школи міліції до Донецька, під керівництвом І.Г. Світича фактично розпочалося становлення навчального закладу, зокрема будівництво шкільного містечка, за адресою вул. Засядька, 13 у м.Донецьку, яке стало основною базою Донецького юридичного інституту; з 1977 р. до 1989 р. начальником школи був призначений полковник міліції Володимир Іванович Муравйов (4.01.1928 – 28.04. 2012). За 12 років його керівництва у ДССШМ було підготовлено тисячі гідних солдатів правопорядку, і не лише для нашої країни, а і для країн Азії та Африки; з 1989 р. до 2003 р. очолював навчальний заклад генерал-лейтенанта міліції Титаренко Юрій Леонтійович (народився 13 червня 1936 р.). Саме він став першим ректором уже інституту. Ось як згадує про кроки, які цьому передували, Юрій Леонтійович:

«У березні 1992 року Донецьку спеціальну середню школу міліції було реорганізовано у Донецьке училище міліції МВС України. За підтримки міністра внутрішніх справ А.В. Василишина було отримано дозвіл на комплектування Донецької спеціальної школи міліції випускниками загальноосвітніх шкіл, тобто школа отримала вільний рівний з іншими цивільними навчальними закладами доступ до відбору і комплектування абітурієнтів-курсантів. Це була перемога для МВС, так як до цього якість підготовки абітурієнтів була низькою. За підтримки керівників УМВС України в Донецькій області, Донецької міської ради, ректора Донецького державного університету В.І. Шевченка, міністра МВС А.В. Василишина і міністра освіти України П.М. Таланчука на базі Донецького училища міліції та Донецького відділення заочного навчання Української академії внутрішніх спільним наказом був створений Донецький інституту МВС України при Донецькому державному університеті. Для Донбасу це було дуже важливою подією – виникнення вищого юридичного навчального закладу!»

Згідно з рішенням міжгалузевої акредитаційної комісії Міністерства освіти України від 30 червня 1994 року, протоколом № 12 та наказом Міністерства освіти від 13 липня 1994 року № 229 інститут було занесено в державний реєстр вищих закладів освіти України.

Цей поступ Донецького юридичного інституту був заслугою багатьох його працівників, які і сьогодні тримають тісний зв'язок з інститутом і передають досвід та добрі традиції своїм наступникам – це В.М. Фрадкін, який у свій час займав відповідальні посади помічника начальника школи зі стройової частини, начальника циклу військово-фізичної підготовки у ДССШМ, О.М. Дмитренко, який працював старшим викладачем спец циклу школи, та був головою парткому, В.П. Лямзенко, який починав свою службу в ДССШМ заступником начальника курсу, продовжував начальником циклу бойової та фізичної підготовки, Г.Х. Веренич, починала викладачем циклу юридичних дисциплін школи, а далі займала посаду заступника начальника кафедри цивільно-правових дисциплін ДІВС МВС України, А.Г. Наумкін, у свій час був начальник клубу ДССШМ та довгі роки займався культурно-масовою роботою в навчальному закладі, та багато інших достойних людей. Адже, як йдеться у відомому вислові, хто не пам’ятає свого минулого, той не має майбутнього.

З 2003 року Донецький юридичний інститут очолив полковник міліції Віктор Миколайович Бесчастний, доктор наук з державного управління, професор, заслужений юрист України. Навчальний заклад потужно розвивався, нарощував потенціал та ефективно реагував на актуальні потреби суспільства та регіону. Для забезпечення ринку праці фахівцями юристами та для підготовки працівників правоохоронних органів в інституті діяли шість факультетів, двадцять дві кафедри, магістратура за спеціалізацією «правознавство» та «судова експертиза», ад’юнктура, науково-дослідний центр психотренінгових технологій, науково-дослідна лабораторія з безпеки дорожнього руху, інші підрозділи. Навчання проводилося за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста та магістра. Навчальний заклад мав і сьогодні має ІІІ рівень акредитації за спеціальністю «правоохоронна діяльність» та IV рівень за спеціальністю «правознавство».

Саме протягом останніх п’ятнадцяти років Донецький юридичний інститут здобув свій статус провідного вищого юридичного навчального закладу Донецького регіону та одного з кращих вузів України, зміцнив свій науковий потенціал, набув потужних структурних змін і матеріально-технічного розвитку. Починаючи з 2006 року розпочався процес активної роботи науково-викладацького складу, переважно з числа випускників інституту, із захисту дисертаційних досліджень на здобуття вченого ступеня доктора юридичних наук. У інституті активно впроваджувалися нові інформаційні технології раціонального комп’ютерного забезпечення навчального процесу та наукової роботи. Було налагоджено корпоративну загальноінститутську комп’ютерну мережу, яка об’єднувала адміністративні та навчальні корпуси, кафедри інституту, загальну бібліотеку.

Йдучи в ногу з часом, інститут подбав про створення полігону «Навчальний відділ внутрішніх справ» та полігону з підготовки працівників міліції громадської безпеки, який було обладнано за останнім словом техніки (інтерактивна дошка, мультимедійний проектор, ноутбуки для успішної роботи курсантів на заняттях, програмний комплекс «Автоматизоване робоче місце дільничного інспектора міліції») тощо. Основними завданнями цього полігону було впровадження новітніх технологій в організацію охорони громадського порядку.

На найближчий час було заплановано облаштувати залу судових засідань; інтерактивний полігон з впровадження нового КПК України; залу ораторської майстерності; навчальний полігон «Адміністративне впровадження справ у сфері безпеки дорожнього руху та охорони громадського порядку». Однак сучасний розвиток подій вніс свої корективи у діяльність Донецького юридичного інституту.

Через напружену суспільно-політичну ситуацію, що склалася на Сході країни, Виш був вимушений змінити місце дислокації і з 2014 року розпочав свою активну діяльність у місті Кривий Ріг.

У березні 2015 року, завдяки дієвій підтримці Криворізької міської ради Інституту було надано будівлю за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги (Революційна), 21 для розміщення Головного корпусу, де після комплексних ремонтних робіт у вересні цього ж року розпочався повноцінний навчальний процес.

Крім того, за клопотанням адміністрації Інституту, у березні 2016 року Криворізькою міською радою було додатково надано Вишу комплекс колишньої загальноосвітньої школи за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Співдружності, 92-а. При дієвій підтримці німецької волонтерської організації GIZ, даний навчально-виховний комплекс відкрив свої двері 1 вересня 2016 року для курсантів факультету підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції України.

У квітні 2017 року з ініціативи та за фінансової підтримки німецького уряду в Кривому Розі розпочато запланований ремонт навчально-виховного комплексу Донецького юридичного інституту МВС України. У навчально-виховному комплексі продовжується проведення німецькою федеральною компанією «GIZ» ремонтних робіт. На сьогодні відремонтовано приблизно 85 % від загальної площі всієї споруди, у тому числі навчальні аудиторії, зала прийому їжі, малий та великий спортивні зали, медико-санітарна частина, яка включає маніпуляційний кабінет, 2 палати для хворих з душовою кімнатою, процедурні кабінети. Також відповідно до гігієнічних вимог організації роботи харчоблоку здійснено перепланування блоку приготування їжі на окремі цехи, встановлено та введено в експлуатацію устаткування. Крім того, німецькою федеральною компанією «GIZ» було проведено гідроізоляцію будівлі, утепленні стіни будівлі, замінені вікна та двері, повністю оновлена система опалення та встановлений новий елеваторний вузол. Але на сьогодні є ще багато відкритих питань, які потребують першочергового вирішення для завершення робіт у приміщеннях і на території навчально-виховного комплексу для повного забезпечення навчального процесу».

Завдяки наполегливості керівництва ДЮІ та особисто ректора В.М. Бесчастного інститут міцно вкоренився та зміцнив кадровий потенціал. У грудні 2016 року було сформовано три факультети – підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції України, юридичний факультет та факультет заочного та дистанційного навчання працівників Національної поліції України. У січні 2018 року до них додався новий факультет №2 у м. Маріуполь, а чисельність кафедр зросла з 5-ти у 2015 році до 12-ти у 2018 році.

З урахуванням вимог оптимізації штату інститут зберіг ядро науково-викладацького складу – це висококваліфікована когорта магістрів, кандидатів, докторів наук, доцентів, професорів, академіків. На сьогодні навчальний процес у ДЮІ забезпечує потужний колектив викладачів, серед яких 16 докторів та 61 кандидат наук.

Відповідно до навчального графіку та ліцензійного обсягу Донецький юридичний інститут МВС України забезпечує навчальний процес у м. Кривий Ріг та цьогоріч відновив освітню діяльність в м. Маріуполі. Виш здійснює підготовку фахівців як за державним замовленням, так і за кошти фізичних та юридичних осіб на денній та заочній формах навчання за освітніми ступенями «бакалавр», «магістр» зі спеціальностей «Право» та «Правоохоронна діяльність». Також у навчальному закладі можна здобути науковий ступінь доктора філософії та доктора наук, на денній або заочній формах навчання, як за державним замовленням, так і за кошти фізичних та юридичних осіб. На теперішній час ефективно діє 2 спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями:

- 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень», 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» та 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»;

- 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» та 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

Активно працює науково-дослідна лабораторія з проблемних питань правоохоронної діяльності.

Вже другий рік ДЮІ готує курсантів для м. Кривого Рогу. На даний час в інституті на всіх формах навчаються 1203 особи. Серед них: на факультеті підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції, а нині Факультет №1 – 296 осіб, на юридичному факультеті або Факультет № 3 – 523 особи та на факультеті заочного та дистанційного навчання або факультет № 4 – 384 особи. В 2017 році виш набрав на бюджетну форму навчання 175 курсантів, із них 125 навчається в м. Кривий Ріг, а 50 студентів в м. Маріуполь. Серед осіб, які всього навчаються в інституті – 48% є мешканцями Кривого Рогу.

Однак без сумніву, найкращим та об’єктивним показником роботи навчального закладу є його випускники. Донецький юридичний інститут за свою більш як півстолітню історію в статусі навчального закладу підготував багато фахівців, які стали кращими у своїй професії та досягнули висот у службі на благо України. Інститут гордиться своїми випускниками різних років – це А.І. Шнуренко, генерал–лейтенант міліції, випускник 1962 року, В. Т. Зозуля, підполковник міліції у відставці, випускник 1963 року, А. О. Собакарь, полковник міліції, доктор юридичних наук, випускник 1999 року, О. О. Волобуєва, полковник міліції, кандидат юридичних наук, випускниця 1998 року, І.В. Іванов підполковник міліції, кандидат юридичних наук, випускник 2001 року, О.М Мердова, підполковник поліції, кандидат юридичних наук, випускниці 2004 року, Є.С. Назимко, перший проректор інституту, капітан поліції, доктор юридичних наук, випускник 2009 року, Т.І. Пономарьова, лейтенант міліції, випускниця 2014 року, цей список можна було би довго продовжувати. Головне, що усі ці люди, серед яких і генерали, і молоді лейтенанти, завжди з теплотою згадують роки навчання як у Донецькій спеціальній середній школі міліції, так і Донецькому юридичному інституті, бережуть своє курсантське братство, адже вибирали свій шлях у житті серцем.

У Донецькому юридичному інституті як працівники, так і курсанти, студенти, ад’юнкти не тільки навчалися, але і могли розвивати свої таланти: спортивні, наукові, літературні. Зокрема збірка поезій «Рими в погонах», яка видавалася в інституті з 2007 року давала можливість побачити світ поетичним доробкам і ветеранів, і чинних працівників міліції, курсантів та студентів. Ось спогад про навчання в інституті у віршованій формі від його талановитої випускниці, а нині завідувача відділення методичного забезпечення навчального процесу навчально-методичного відділу ДЮІ, старшого лейтенанта поліції Марини Шульги:

Я дякую тобі, мій рідний інституте,

За всі роки, проведені з тобою!

Як би в житті не пролягли маршрути,

В душі і в думках ти завжди зі мною.

 

Я досить часто згадую часи,

Коли у різні пори року, спеку й зливу...

Курсанти поспішали що є сили

Зустріти із тобою новий день.

 

Ти кожний раз гостинно нас вітав,

Ласкаво відчиняючи нам двері,

І непохитно, гордо так стояв,

Неначе вежа кращої з імперій.

 

Чотири роки промайнули, наче день.

Були і радість, й сльози, навіть смуток.

Але ж це час і нових вражень, і натхнень:

Навчання у ДЮІ – то є здобуток.

 

Мій виш – це місто, сповнене надії.

Тут джерелом постійно б’є життя,

І здійснюються усі наші мрії,

І кожен день – як нове відкриття.

 

«Живи та слався, рідний інституте...!»

Рядки ці пронесу через життя!

І як би доля не проклала нам маршрути,

На тебе, вірю, жде щасливе майбуття!

Сьогодні ми впевнено можемо сказати: головне надбання та потенціал Донецького юридичного інституту – це талановиті люди – його випускники, науково-викладацький склад, ветерани, курсанти, студенти, слухачі, магістри, ад’юнкти. Усі, хто продовжує вірно служити народу України, усі хто давав поштовх для розвитку рідного навчального закладу та успішно працював та продовжує працювати на його благо сьогодні, множить славу інституту та несе його у своєму серці заслуговують на щирі слова подяки від суспільства. Низько вклоняємося перед тими, кого сьогодні уже немає серед нас, хто за життя віддавав свої сили і талант службі у Донецькому юридичному інституті.

І в цей знаменний день кожен працівник інституту й усі, кого доля пов’язала з цим прекрасним навчальним закладом, не зважаючи на зміну часів, епох, поколінь, може щиро сказати: «Донецький юридичний інститут МВС України – це статус перевірений часом».

У цей святковий день вітаємо рідний інститут з 25-ю річницею отримання статусу вищого навчального закладу! Живи та слався, наш Донецький юридичний інститут!

Група комунікації Донецького юридичного інституту МВС України

 
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

Телефони:
067 914 74 54
067 318 80 76
099 956 31 08

Електронна пошта:
vstup.dui@i.ua

Графік роботи:
щоденно з 9:00-18:00
вихідні з 9:00-14:00

Телефони гарячої лінії МОН України:
Вступ
044 287 89 29
0 800 50 44 25
Вища освіта
044 481 32 67
044 481 32 63

Нашi контакти:

м. Кривий Ріг,
вул. Степана Тільги, 21
вул. Співдружності, 92а

Телефони:
067 914 74 54
067 318 80 76
099 956 31 08

м.Маріуполь,
просп.Будівельників, 145

Телефони:
050 035 05 53
096 032 70 72

Електрона пошта:

postmaster@dli.donetsk.ua

Напиши листа ректорові
Пошта ректора
Електронна скринька довіри
JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval