Донецький юридичний інститут МВС України
Головна сторінка Збірник наукових праць "Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності"
Наукове товариство
Наукова діяльність
Навчально - методична діяльність
Міжнародна діяльність
Cамоврядування
Статистика відвідувань


75%Ukraine Ukraine
5.1%Kuwait Kuwait
3.3%United States United States
2.9%United Kingdom United Kingdom
2.6%Russian Federation Russian Federation
2.3%Italy Italy
1.5%Poland Poland
1.3%France France
0.9%Germany Germany
0.7%Turkey Turkey

Сьогодні: 47
Вчора: 605
Цього тижня: 652
Минулого тижня: 3725
Цього місяця: 8988
Минулого місяця: 13826
Всього: 1217536


Збірник наукових праць "Правовий часопис Донбасу"

Збірник 1997

Збірник 1999

Збірник 2004

Першу збірку наукових статей «Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності» надруковано в 1997 р. Вона не входила до переліку фахових видань з юридичних наук. До неї увійшли статті з проблем правознавства та правоохоронної діяльності, актуальні для Донецького регіону. Було висвітлено питання методики викладання загальних та спеціальних дисциплін у вищих навчальних закладах МВС України.

Засновник збірки – Донецький юридичний інститут при Донецькому державному університеті. Формат: А-5.

У 1999 р. статус періодичного видання «Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності» було змінено зі збірки наукових статей на збірник наукових праць. З цього року збірник входить до переліку фахових видань з проблем правознавства та правоохоронної діяльності. В оновленому випуску було висвітлено питання розвитку галузей права та правоохоронної діяльності. Уперше було зроблено спробу створити окремий напрям дослідження соціології історії правоохоронних органів та управління у сфері правопорядку.

Засновники збірника – Донецький юридичний інститут при Донецькому державному університеті та Донецький державний університет. Формат: А-5.

У 2004 р. фаховий збірник наукових праць «Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності» пройшов нову державну реєстрацію. У збірнику розглядались загальнотеоретичні та історичні аспекти держави і права, актуальні питання боротьби зі злочинністю.

Збірник 2009

У 2009 р. збірник наукових праць «Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності» пройшов нову державну реєстрацію у зв’язку зі зміною складу засновників, мови видання та формату збірника (Свідоцтво про державну реєстрацію № 3573 серія ДК від 3 вересня 2009 р.). У збірнику розглядаються загальнотеоретичні та історичні аспекти держави і права, висвітлюються проблеми боротьби зі злочинністю, актуальні питання конституційного та інших галузей права.

У 2016 р. збірник наукових праць «Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності» пройшов перереєстрацію (наказ Міністерства освіти і науки України від 09.03.2016 № 241).

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 30.05.2017 р. збірник перереєстровано у зв’язку зі зміною назви на "Правовий часопис Донбасу".

Архів номерів збірника наукових праць «Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності» на офіційному сайті Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.

Архів номерів на нашому сайті


ВИМОГИ

щодо оформлення наукових статей, які публікуються

у збірнику наукових праць

«Правовий часопис Донбасу»

1. Структура наукових статей:

-          постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

-          аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття;

-          формування цілей статті (постановка завдання);

-          виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

-          висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

2. Вимоги до оформлення тексту наукових статей:

-       обсяг статті для публікації (назва статті, відомості про автора, текст статті, використані матеріали, анотація, ключові слова) 8-12 сторінок (інтервал – 1,5, шрифт – Times New Roman, кегель 14, поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см.);

-       перший рядок (ліворуч) – УДК статті;

-       другий рядок (праворуч) – прізвище, ім’я, по батькові автора (співавторів) (шрифт напівжирний);

-       третій (за необхідності й четвертий) рядок (праворуч) – науковий ступінь, вчене звання, почесне звання, членство в НАПрН України (за наявності), посада та місце роботи автора (співавторів);

-       нижче (посередині рядка) назва публікації великими літерами (шрифт напівжирний);

-       нижче розміщується анотація (500 друкованих знаків) та ключові слова (4–8 слів) українською мовою;

-       через інтервал – текст статті;

-       посилання на використані джерела здійснюється у квадратних дужках із зазначенням номеру джерела та конкретних сторінок, наприклад [1, с. 25-26], а самі назви джерел наводити в кінці статті у порядку згадування у тексті (розділ «Список використаних джерел»); список посилань оформлюється за допомогою прикінцевих зносок відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015;

-       після списку використаних джерел необхідно надати анотацію російською (2-4 речення) та розширену англійською (1800-2000 друкованих знаків) мовами та ключові слова (4-8 слів). Анотації мають містити також ім’я, по батькові автора (співавторів) та назву статті.

3. Вимоги щодо надання матеріалів у редакцію:

-          роздрукований примірник наукової статті (підписаний у кінці автором, із зазначенням дати надходження статті до редакції);

-          електронний варіант статті;

-          довідку про автора (співавторів) із зазначенням: П.І.Б. (повністю), наукового ступеню, вченого звання, членства в НАПрН України (за наявності), місця роботи і посади, контактного номеру телефону, електронної пошти та поштової адреси з індексом, на яку необхідно направити примірник збірника наукових праць, розділу наукового збірника, у який доцільніше розмістити статтю;

-          фото автора у форматі jpg;

-        якщо автор не має наукового ступеня, додатково подається рецензія наукового керівника або витяг із протоколу засідання відповідної кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку; усі матеріали, крім поданих докторами наук і професорами, підлягають обов’язковому рецензуванню членами редакційної колегії;

-          анотації (українською, російською та англійською мовами).

Відповідальність за достовірність поданої інформації, використаних цитат, оформлення списку використаних джерел покладається на авторів.

Редколегія залишає за собою право повертати матеріали авторам для виправлення виявлених помилок і доопрацювання, скорочувати та редагувати надані тексти.

Авторів попереджають про те, що електронна копія збірника безоплатно розміщується у відкритому доступі на сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського НАН України у розділі «Наукова періодика України», а також на веб-сторінці видання.

 

Матеріал для публікації надсилається на електронну пошту (е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ).

З питань публікацій звертатися за телефонами:

 

+38(050)9149655

+38(098)9771097.

 

Редакційна колегія збірника

 
Офіційні сторінки ДЮІ у соціальних мережах
facebook twitter
youtube instagram
Напиши листа ректорові
Пошта ректора
Електронна скринька довіри
Нашi контакти:

м. Кривий Ріг,
вул. Степана Тільги, 21
вул. Співдружності, 92а

Телефони:
067 914 74 54
067 318 80 76
099 956 31 08

м.Маріуполь,
просп.Будівельників, 145

Телефони:
050 035 05 53
096 032 70 72

Електрона пошта:

postmaster@dli.donetsk.ua

Вiдвiдувачу
Для викладачівКорисні посилання
JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval