Нещодавно відбулося планове засідання науково-дослідного гуртка кафедри господарсько – правових дисциплін. Ключовою проблемою для обговорення стало тематичне призначення засідання, а саме «Заплановані зміни у господарсько – процесуальному законодавстві». Враховуючи важливість наукової дискусії та з метою більш предметного обговорення поставленої проблеми за ініціативи завідувача кафедри, кандидата юридичних наук Кадала В.В. до роботи  науково-дослідного гуртка було залучено фахового адвоката Скоробогатько В. Ю. Разом з тим на засідання наукового гуртка було запрошено студентів 4 курсу Вайцель М.В.,  Мороз В.С., Сухініна А.Г. Бровко А.Ю. з метою пізнання правових новацій в господарському процесі в України.

Робота науково-дослідного гуртка включала три етапи. На першому етапі члени наукового гуртка ( магістри 1-го курсу групи 501/17: Волкова Д.Ю., Каптур О.С., Кірєєва І.В., Мельніченко А.В.) під керівництвом зав. кафедри господарсько – правових дисциплін, к. ю. н. Кадала В.В., к. держ. упр, доц. Хайлової Т.В.та к.е.н., доц. Гузенко О.П. підготовили короткий огляд правового матеріалу в контексті змін,  які з 15 грудня 2017 року набрали чинності до процесуального законодавства (Закон №2147-VIII), згідно з якими було змінено Господарський процесуальний кодекс України. Такий підхід надав можливість більш змістовно підійти до розгляду поставленої проблеми та вести дискусію на доволі кваліфікованому рівні.

На другому етапі до обговорення введених новацій  Господарського процесуального кодексу України було запрошено діючого, професійного представника Адвокатської колегії м. Кривий Ріг адвоката Скоробогатько В. Ю., який звернув увагу на те, що деякі із змін є спільними для усіх форм судочинства (адміністративного, кримінального, господарського та цивільного). На його погляд це такі зміни як запровадження електронного суду та електронних доказів, закріплення та регламентація заходів процесуального примусу, включення положень про судову медіацію тощо. Разом з тим Скоробогатько В. Ю. звернув увагу на той факт, що введені  зміни до Господарського процесуального кодексу України є прогресивними та сприятимуть здійсненню судочинства з одного боку, з іншого боку  існують і певні спірні моменти, про вплив яких можна буде судити уже після вступу закону в силу, а саме в ході застосування його положень на практиці. Дискусія щодо спірних моментів новацій Кодексу протікала на доволі високому рівні – молоді науковці висловлювали свою позицію та обґрунтовували обрану точку зору. Доволі змістовним був виступ зав. кафедри господарсько – правових дисциплін, к. ю. н. Кадала В.В., котрий звернув увагу на доцільність проведення таких дискусій, підкреслив їх вплив на формування інтелектуального, креативного та творчого формування студентів, які обрали за фахом правову освіту.

Слова вдячності та іміджеву продукцію від зав.кафедрою господарсько – правових дисциплін, к. ю. н. Кадала В.В. отримав адвокат Скоробогатько В. Ю. за участь у роботі науково- дослідного гуртка та пропозицію щодо участі в роботі наступних засідань. Крім того, к.ю.н. Кадала В.В. високо оцінив  професійну підготовку магістрів та  запросив їх до участі у наступній роботі гуртка, засідання якого заплановано на травень місяць.

На третьому етапі виступив зав. кафедри господарсько – правових дисциплін, к. ю. н. Кадала В.В., який звернув увагу на порядок добору «якісних» теоретичних джерел під час здійснення наукового пошуку в контексті вирішення правових проблем та вказав на доцільність отримання досвіду молодими науковцями при викладені текстової частини магістерських досліджень в майбутньому. Керівником науково - дослідного гуртка кафедри ГПД к.е.н., доц. Гузенко О.П. було озвучено інформацію щодо майбутніх науково-практичних конференцій ДЮІ МВС України та обґрунтовано доцільність участі студентів у їх проведенні з позиції можливості отримання досвіду публічних виступів та відстоювання власної наукової позиції.

В цілому мета проведеного засідання науково-дослідного гуртка кафедри господарсько – правових дисциплін досягнута.

 

  • 01
  • 02
  • 03
  • 01
  • 02
  • 03

Керівник науково-дослідного гуртка кафедри ГПД,

 к.е.н., доц. Гузенко О.П.

Real time web analytics, Heat map tracking