Донецький юридичний інститут МВС України
Головна сторінка Факультети Факультет №3 (юридичний)
Структура
Статистика відвідувань


74.9%Ukraine Ukraine
5%Kuwait Kuwait
3.4%United States United States
3%United Kingdom United Kingdom
2.6%Russian Federation Russian Federation
2.3%Italy Italy
1.5%Poland Poland
1.5%France France
0.9%Germany Germany
0.7%Turkey Turkey

Сьогодні: 353
Вчора: 336
Цього тижня: 353
Минулого тижня: 3198
Цього місяця: 10850
Минулого місяця: 15455
Всього: 1234681


Факультет №3 (юридичний) Друк

Історія створення та розвитку факультету № 3

У середині 1990-х років для Донецького регіону особливої актуальності набули проблеми соціально-економічного реформування, більш ефективного забезпечення законності, удосконалення правової культури тощо. Проте відчувалася гостра нестача студентів-юристів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» серед осіб, які отримували вищу освіту у ВНЗ Донецької області. Відповідним чином зростання потреби регіону в юридичних кадрах вищого рівня кваліфікації вимагало істотного збільшення обсягу підготовки студентів-юристів за спеціальністю «Правознавство». Вирішенням цього питання зайнялося керівництво Донецького інституту внутрішніх справ. Оскільки в цей час розпочалося кардинальне реформування навчально-виховної, професійної, наукової роботи, значно поліпшувалася матеріально-технічна база за рахунок реконструкції старих приміщень і побудови нових навчальних споруд, все це потребувало достатнього фінансування. І тому, згідно з рішенням Колегії МВС України від 30 червня 1993 року та наказом Міністерства освіти України від 15 березня 1994 року, було вирішено з 1995/1996 навчального року організувати в Донецькому інституті внутрішніх справ підготовку спеціалістів для народного господарства на контрактній основі за спеціальністю «Правознавство».

Так, з квітня 1995 року наказом Донецького інституту внутрішніх справ у складі вишу було створено госпрозрахункове відділення з підготовки фахівців-юристів (на умовах повної компенсації витрат на навчання) освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності «Правознавство» для роботи у державних та комерційних структурах.

На перший курс на контрактній основі було набрано 125 студентів, із них 56 на денну та 69 на заочну форму навчання. Першим керівником, який очолив денну платну форму навчання, був підполковник міліції Юрій Петрович Грушко, саме ним було закладено основи навчально-виховної роботи серед студентів.

Студенти заочної форми підпорядковувалися факультету, який очолював проректор із заочного навчання, полковник міліції Володимир Петрович Філонов. Донецький інститут внутрішніх справ став одним із перших вищих навчальних закладів системи МВС України, що розпочав підготовку фахівців-правознавців на госпрозрахунковій основі для роботи в галузі державних і господарсько-правових відносин, а також в управлінських, фінансово-банківських і комерційних структурах. А восени 1996 року, у рік 35-ої річниці з Дні заснування навчального закладу, було здійснено перший набір групи післядипломної підготовки з числа абітурієнтів із вищою та середньою спеціальною освітою.

У зв’язку із щорічним збільшенням кількості студентів 16 липня 1998 року госпрозрахункове відділення, що об’єднало всі навчальні групи денного та заочного навчання, отримало нову назву – відділення підготовки фахівців на умовах повної компенсації витрат на навчання. Завідувачем підрозділу було призначено Олександра Івановича Ніколаєва. Ураховуючи велику кількість студентів (понад 500 осіб), до відділення з метою надання практичної допомоги було відряджено підполковника міліції Абузара Ахнаховича Абдулліна, на той час виконувача обов’язки начальника курсів початкової підготовки й підвищення кваліфікації. Він упродовж чотирьох років керував денною формою навчання госпрозрахункового відділення.

Історія не стоїть на місці: 30 листопада 2006 року відповідно до наказу МВС України на базі відділення було створено самостійний підрозділ, який іменовано як факультет права. Основним завданням факультету стала ступенева підготовка фахівців-юристів освітніх ступенів «бакалавр» та «спеціаліст» як на денній, так і на заочній формах навчання.

У 2008 році факультетом права було здійснено перший набір студентів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» на денну форму навчання. Щорічний конкурс дозволяв відбирати до магістратури кращих випускників факультету права інституту та інших навчальних закладів регіону.

Навчально-методичну та виховну діяльність факультету права здійснювали три кафедри: кафедра кримінально-правових дисциплін, кафедра цивільно-правових дисциплін та кафедра господарського та екологічного права. З метою підготовки випускників до вступних випробувань на факультеті активно здійснювалася довузівська підготовка.

2014 рік вніс свої корективи. У зв’язку з неспокійною суспільно-політичною ситуацією на Сході України Донецький юридичний інститут передислоковано спочатку до м. Маріуполь Донецької області, а згодом до м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. На той момент в інституті було оптимізовано усі факультети, в тому числі і факультет права. Завдяки наполегливій та злагодженій роботі колективу на чолі з ректором, професором Віктором Миколайовичем Бесчастним докладено титанічних зусиль для відновлення та подальшого розвитку вишу-переселенця. Було проведено ряд організаційно-штатних заходів у ДЮІ, у грудні 2016 року, у рік 55-річниці з Дня заснування навчального закладу, факультет отримав нову назву – «юридичний». Це стало новою сторінкою в його історії.

Натепер на юридичному факультеті свою діяльність здійснюють три кафедри:

- кафедра господарсько-правових дисциплін, на якій викладаються дисципліни за господарсько-правовим та економіко-правовим напрямками. Основним завданням кафедри є підготовка юристів для роботи на підприємствах та установах різних форм власності, а також орієнтування майбутніх фахівців на організацію власної справи і ведення особистої юридичної практики;

- кафедра державно-правових дисциплін та міжнародного права здійснює підготовку за двома спеціалізаціями:

державно-правовою, яка передбачає отримання поглиблених, професійних знань у сфері конституційного, муніципального та адміністративного права, особливостей діяльності правових інститутів у публічно-правових відносинах, державних інструментів правового регулювання бізнесу;

міжнародно-правовою спеціалізацією, яка вивчає правові норми і принципи, що регулюють взаємовідносини держав, міжнародних організацій, особливостей діяльності України та інших держав на міжнародній арені, питань правового регулювання міжнародних економічних відносин на глобальному та європейському рівні.

Теоретичні знання законодавства та ознайомлення з його практичним застосуванням шляхом власної спроби кожним студентом – визначальне кредо кафедри цивільно-правових дисциплін, де здійснюється:

- співпраця з представниками комітетів Верховної Ради України, заступниками профільних міністрів, юридичними компаніями та адвокатами, адвокатськими об’єднаннями, нотаріусами, фіскальними службами, суддями та помічниками суддів, прокурорами, органами юстиції, міграційними службами, тощо;

- науковий розвиток шляхом підготовки студентів до участі у заходах комітетів ВРУ, Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України, судових дебатах, Міжнародних та Всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях;

- залучення студентів до участі у наданні (практиці) первинної та вторинної правової допомоги - шлях здобуття студентом практичних навиків із реальних життєвих ситуацій, формування власних позицій вирішення життєвих спорів.

На юридичному факультеті здійснюється ступенева підготовка фахівців освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» для роботи у державних та комерційних структурах за спеціальністю «Право» та «Правоохоронна діяльність», за спеціалізаціями: «адміністративно-правова», «цивільно-господарська», «кримінально-правова», «господарсько-правова», «міжнародно-правова», «державно-правова». Отримувати міцні знання студенти можуть на денній формі та заочній формі навчання за кошти фізичних та юридичних осіб.

 
Офіційні сторінки ДЮІ у соціальних мережах
facebook twitter
youtube instagram
Напиши листа ректорові
Пошта ректора
Електронна скринька довіри
Нашi контакти:

м. Кривий Ріг,
вул. Степана Тільги, 21
вул. Співдружності, 92а

Телефони:
067 914 74 54
067 318 80 76
099 956 31 08

м.Маріуполь,
просп.Будівельників, 145

Телефони:
050 035 05 53
096 032 70 72

Електрона пошта:

postmaster@dli.donetsk.ua

Вiдвiдувачу
Для викладачівКорисні посилання
JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval