Протягом багатьох років наукова діяльність Донецького юридичного інституту МВС України спрямована на вирішення проблемних питань, пов’язаних із різними галузями права, однією із форм якої, є проведення наукових заходів.

Господарське право – одна з базових галузей права, яка включає в себе норми права, що регулюють майнові та особисті немайнові суспільні відносини між рівноправними суб’єктами права – фізичними та юридичними особами, державою Україна, територіальними громадами та іншими суб’єктами права, відносини з приводу безпосереднього здійснення господарської діяльності та/або керівництва такою діяльністю із застосуванням різних методів правового регулювання.

Врегулювання цією галуззю права відповідних суспільних відносин не завжди відбувається без проблем, а отже дослідження суперечливих, колізійних питань, що виникають при правозастосовній практиці дозволяє сформулювати пропозиції щодо розв’язання цих проблем і запропонувати шляхи формування належних правових засад держави. Цьому в повній мірі сприяє проведення форумів, круглих столів, семінарів, конференцій та ін.

Донецький юридичний інститут МВС України здійснює систематичне проведення науково-практичних заходів. 27 вересня 2019 року кафедра господарсько-правових дисциплін факультету №3 (юридичного) проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Господарське право та процес в умовах трансформації суспільних відносин», пріоритетним напрямком якої є обговорення найактуальніших питань в означених сферах, удосконалення відповідного законодавства та обмін позитивним досвідом між науковцями, працівниками правозастосовної та законодавчої сфери та ін. Проведення конференції відбудеться у головному корпусі інституту за адресою: м. Кривий Ріг, вул. С.Тільги, 21. З інформаційним листом можна ознайомитися у відповідному розділі на інформаційному порталі інституту.

Для участі запрошуються: наукові працівники; викладачі, аспіранти; докторанти; юристи суб’єктів господарювання всіх форм власності; працівники судових та правоохоронних органів; представники органів місцевого самоврядування, державних адміністрацій, громадських організацій, здобувачі вищої освіти вищих навчальних закладів та ін. зацікавлені особи.

Під час роботи наукового заходу планується обговорення питань щодо впливу сучасних державно-правових процесів на розвиток господарського права; тенденцій розвитку господарсько-процесуального права в Україні; різних аспектів правового регулювання господарської діяльності та шляхів подолання суперечливих питань; особливостей державного регулювання господарської діяльності та її правового забезпечення.

Проведення запланованого наукового заходу є продовженням добрих традицій господарської школи Донецького юридичного інституту МВС України та буде цікавим і корисним усім науковцям, практичним співробітникам, здобувачам вищої освіти та громадськості. Запрошуємо прийняти участь у конференції!

  • 01
  • 02
  • 03
  • 01
  • 02
  • 03

Кафедра господарсько-правових дисциплін

Факультету №3

Real time web analytics, Heat map tracking