До інформаційного масиву загальної бібліотеки Донецького юридичного інституту МВС України надійшов черговий випуск науково-практичного збірника «Криміналістичного вісника», видавцем якого є Державного науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України та Національна академія внутрішніх справ.

Видання фахового науково-практичного збірника започатковано у 2000 році з метою оприлюднення результатів науково-дослідної роботи науковців і практичних працівників Експертної служби в галузі криміналістики і судової експертизи, обміну досвідом між фахівцями з питань розслідування злочинів та експертно-криміналістичного забезпечення цієї діяльності.

«Криміналістичний вісник» включено до Енциклопедії сучасної України – першої багатотомної енциклопедії, що правдиво, неупереджено й всебічно подає цілісний багатогранний образ України XX – XXI століть у особах, інституціях, поняттях. Видання охоплює всі сфери буття нашої держави – від географічного положення, природи, історії, політичного устрою, економіки й промисловості, науки, культури, мистецтва, літератури до спорту й молодіжної субкультури.

            У збірнику Вісника розглядаються такі теми як: кіберзлочини, дослідження зовнішності людини та сліди рук, захист паспортних документів, провина учасників ДТП, судово-почеркознавчі експертизи, майно. Багато уваги приділено дослідженню вогнепальної зброї, ідентифікаційним дослідженням куль та гільз, а також ураженням при використанні патронів.

У розділі «Використання досягнень науки та техніки в експертній діяльності» робота доктора юридичних наук, професора, професора кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз Донецького юридичного інституту МВС України Волобуєва Анатолія Федотовича. У статті «Доказування вини учасників дорожньо-транспортної пригоди як реалізація принципу невідворотності покарання» Анатолій Федотович розкрив проблемні аспекти доказування винив водіїв транспортних засобів під час ДТП у типових ситуаціях, проаналізував механізми дорожньо-транспортних пригод у поєднанні з аналізом положень правил дорожнього руху, які найчастіше порушують водії, що призводить до настання суспільно-небезпечних наслідків.

Запрошуємо до читальних залів загальної бібліотеки інституту для більш детального ознайомлення з фаховим виданням практичного спрямування для фахівців з питань судово-експертного та технічно-криміналістичного забезпечення діяльності правоохоронних органів із запобігання, виявлення, розкриття й розслідування злочинів та інших правопорушень, а також науковців, викладачів, аспірантів, ад’юнктів, студентів, курсантів юридичних закладів вищої освіти.

 

  • 1
  • 2
  • 1
  • 2

 Колектив загальної бібліотеки

Real time web analytics, Heat map tracking