Історія створення та розвитку факультету № 2

Трагічні події у м. Донецьку та Донецькій області весни та літа 2014 року змусили особовий склад інституту виїхати з м. Донецька. Завдяки наполегливій праці колективу інституту на чолі з ректором, професором Віктором Миколайовичем Бесчастним наш інститут отримав підтримку від органів державної влади та органів місцевого самоврядування. За ініціативою громади м. Маріуполь та особисто мера міста Вадима Бойченка 18 жовтня 2016 року відбулося підписання меморандуму між навчальними закладами Донеччини, Маріупольською міською радою та ГО «Фонд розвитку Маріуполя» про необхідність духовного, культурного, освітнього та наукового збагачення міста, особливе місце в якому відведено відновленню діяльності Донецького юридичного інституту МВС України в Донецькому регіоні як спеціалізованого вищого навчального закладу, який здійснює підготовку фахівців-юристів для всіх сфер суспільного життя.

З 20 березня 2017 року науково-педагогічним складом інституту було відновлено у м. Маріуполі надання освітніх послуг на курсах первинної професійної підготовки поліцейських, яких вперше було прийнято на службу в підрозділи кримінальної поліції ГУНП в Донецькій області.

Вагомим зрушенням у вирішенні питання якісного надання освітніх послуг здобувачам вищої освіти стало формування фонду навчальних приміщень у м. Маріуполі. Так, Маріупольська міська влада 16 травня 2017 року передала Донецькому юридичному інституту три будівлі, які розташовані за адресою: м. Маріуполь, проспект Будівельників 145, вул. Луніна, 89 та вул. Нахімова, 7 (загальна площа 16000 м2), призначення яких – стати навчальними корпусами для підготовки майбутніх офіцерів поліції та цивільних юристів.

Патріотично налаштований колектив Донецького юридичного інституту відновив свою діяльність на території Донецької області та перспективно розвивається у м. Маріуполі. З 1 вересня в м. Маріуполі розпочали навчання 50 курсантів першого курсу, вихідці з Донецької, Луганської та Чернівецької областей.

 Структура факультету

Декан факультету № 2 – Орлов Віктор Анатолійович, підполковник поліції, кандидат юридичних наук.

Біографічна довідка:

Народився – 27 вересня 1980 року. У 2001 році закінчив Донецький інститут внутрішніх справ МВС України, після чого продовжив проходження служби в практичних підрозділах Донецької області у слідчих підрозділах.

В 2014 році починає працювати викладачем на кафедри конституційного та міжнародного права в Донецькому юридичному інституті МВС України.

У цей же рік, у зв'язку з переміщенням навчального закладу із зони проведення антитерористичної операції, проведеною реорганізацією, повернувся працювати в органи досудового розслідування поліції Донеччини.

У 2017 році повернувся до викладацької діяльності у Маріупольський навчальний центр підготовки поліцейський, згодом Маріупольський центр первинної професійної підготовки «Академія поліції» Донецького юридичного інституту МВС України.

Після створення 29.01.2018 наказом МВС України № 53 в Донецькому юридичному інституті МВС України нового окремого навчального підрозділу – факультету № 2 очолив його.

Наукові досягнення:

У 2017 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Конституційні засади формування та діяльності муніципальної міліції (поліції): порівняльно-правове дослідження» за спеціальністю 12.00.02 – «конституційне право; муніципальне право». Загалом у науковому доробку (ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4023-332X; ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/I-3048-2017) 20 наукових праць.

 

Заступник декана факультету № 2 – Пекарський Сергій Петрович, кандидат юридичних наук, підполковник міліції у відставці, пенсіонер ОВС.

Біографічна довідка:

Народився – 02 грудня 1971 року. У 1994 році закінчив історичний факультету Полтавського державного педагогічного інституту, у 2004 році закінчив правовий факультет Харківського державного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди.

З 15 квітня 1996 року розпочав службу в кримінальній міліції у справах неповнолітніх Машівського РВ УМВС України в Полтавській області. З жовтня 1998 року по листопад 2005 року проходив службу на посадах оперуповноваженого, старшого оперуповноваженого, начальника відділення кримінальної міліції у справах неповнолітніх Київського РВ Донецького міського управління ГУМВС України в Донецькій області.

З 10 листопада 2005 року переведений для подальшого проходження служби до Донецького юридичного інституту та був призначений на посаду викладача кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету кримінальної міліції. З лютого 2011 року виконував обов’язки заступника начальника факультету кримінальної міліції інституту. З червні 2011 року призначений на посаду начальника факультету кримінальної міліції інституту. З червня 2011 року по листопад 2014 року очолював факультет підготовки фахівців для підрозділів кримінальної міліції Донецького юридичного інституту.

У листопаді 2014 року у зв'язку з переміщенням навчального закладу із зони проведення антитерористичної операції, проведеною реорганізацією проходив службу у відділі боротьби з корупцією УБОЗ ГУМВС України в Полтавській області на посаді старшого оперуповноваженого з особливо важливих справ.

З травня 2015 року повернувся до викладацької діяльності у Донецькому юридичному інституті на посаді доцента кафедри спеціальних дисциплін та адміністративної діяльності. У березні 2017 року був призначений на посаду доцента кафедри державно-правових дисциплін та міжнародного права інституту та на базі Маріупольського навчального центру підготовки поліцейських виконував обов’язки керівника курсів первинної професійної підготовки працівників поліції, яких вперше прийнято на службу в підрозділі кримінальної поліції ГУНП в Донецькій області.

Після створення 29.01.2018 наказом МВС України № 53 в Донецькому юридичному інституті МВС України нового окремого навчального підрозділу – факультету № 2 призначений на посаду заступника декана.

Наукові досягнення:

23 грудня 2010 року захистив кандидатську дисертацію «Організація і тактика попередження та розкриття злочинів, пов’язаних з втягуванням неповнолітніх у злочинну діяльність (за матеріалами Департаменту кримінальної міліції у справах дітей МВС України)» у Львівському державному університеті внутрішніх справ за спеціальністю зі спеціальності 12.00.09 (кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Співавтор двох навчальних посібників, трьох науково-практичних рекомендації.

Сфера наукового пошуку:

- Захист прав дітей, юридичний аспект;

- Протидія злочинності у сфері суспільної моралі;

- Запобігання корупції.

- Реформування підрозділів кримінальної поліції.

Сфера педагогічного пошуку:

- Поєднання теорії та практики у процесі формування професійних компетентностей майбутніх працівників підрозділів кримінальної поліції;

- Оптимізація діяльності кафедр на громадських засадах;

- Взаємодія правоохоронних органів із загальноосвітніми навчальними закладами і державними органами, як умова ефективності правового виховання дітей.

 

Співробітники факультету № 2:

Провідний фахівець факультету – Солейко Валерій Анатолійович

Фахівець факультету – старший лейтенант поліції Клименко Станіслав Ігорович

До складу факультету включено 3 кафедри:

- Гуманітарних дисциплін,

- Юридичних дисциплін,

- Спеціальних дисциплін та спеціальної підготовки.

Співпраця з практичними органами, організаціями, установами

Факультет № 2 Донецького юридичного інституту МВС України на постійній основі взаємодіє з практичними підрозділами Національної поліції України, а також відомчими організаціями та установами системи Міністерства внутрішніх справ України. Фахівці факультету входять до Координаційної ради при начальникові ГУНП в Донецькій області.

Так, з метою співпраці, Факультет № 2 надсилає для проходження навчальної практики та стажування курсантів та слухачів факультету для опанування практичних навичок роботи в підрозділах Національної поліції, а також закріплення теоретичних знань на практиці.

У розрізі співпраці з відомствами системи Міністерства внутрішніх справ України, постійний особовий склад факультету № 2 надає пропозиції щодо розробки планів діяльності системи, виконання завдань та вирішення нагальних проблемних питань в діяльності Національної поліції України.

Також Факультет № 2 постійно взаємодіє з органами місцевого самоврядування м. Маріуполя, з метою забезпечення охорони публічного порядку та безпеки під час масових та урочистих заходів в містах. Представник курсантського підрозділу факультету входить до складу Молодіжного парламенту м. Маріуполя. Курсанти факультету презентують інститут в діяльності громадської організації «Молодіжна ліга майбутніх поліцейських».

Умови прийому та навчання

На денній формі навчання Факультету № 2 здійснюється підготовка фахівців освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальностями «Право» та «Правоохоронна діяльність». Підготовка кадрів для підрозділів кримінальної поліції, превентивної діяльності, органів досудового розслідування здійснюється на основі повної загальної середньої освіти (термін навчання – 3 та 4 років в залежності від спеціальності). На зазначеному факультеті особи, які отримали освітній ступінь бакалавра за спеціальністю «Право», можуть здобути освітній ступінь магістра за спеціальністю «Право». Термін навчання 1,6 роки.

Навчання за обома освітніми ступенями проводиться за державним замовленням.

Також, на денній та заочній формах навчання Факультету № 2 (м. Маріуполь) здійснюється ступенева підготовку фахівців-юристів освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» для роботи у державних та комерційних структурах за напрямом підготовки «Правознавство», спеціальністю «Право» за такими спеціалізаціями: «адміністративно-правова», «цивільно-правова», «господарсько-правова», «кримінально-правова».

Інформаційні данні:

Фейсбук: https://www.facebook.com/mariupol.dli

Інстаграм: https://www.instagram.com/mariupol.dli

Контактні телефони:

(050) 035-05-53
(096) 032-70-72

Поштова скринька: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Real time web analytics, Heat map tracking