Історія створення, розвиток та основні напрями діяльності

кафедри загально-правових дисциплін Донецького юридичного інституту МВС України

Кафедра загально-правових дисциплін створена у 2014 році шляхом реорганізації кафедри теорії та історії держави і права (створена у січні 2003 року) та кафедри конституційного та міжнародного права (створена у січні 2003 року).

Кафедра є базовим структурним підрозділом Донецького юридичного інституту МВС України, підпорядковується ректору та першому проректору інституту, взаємодіє з навчально-методичним відділом, відділом організації наукової роботи, факультетами та іншими відділами з питань, що належать до їх компетенції, у відповідності із законодавчими та нормативними документами Міністерства внутрішніх справ та Міністерства освіти та науки.

Основними завданнями кафедри загально-правових дисциплін є: удосконалення навчально-методичної бази; підвищення професійної майстерності науково-педагогічних працівників; зміцнення кадрового складу кафедри; подальше посилення практичної спрямованості занять; підготовка сучасних підручників, навчальних посібників, тестових та практичних завдань;.

Штатна чисельність кафедри складає 10 одиниць, з них за рахунок держбюджету 3 одиниці та за рахунок платних послуг 7 одиниць.

Керівництво роботою кафедри здійснює:

1. Завідувач кафедри кандидат юридичних наук, доцент підполковник поліції Іванов І.В.;

Якісний склад кафедри теорії та історії держави і права

П.І.Б.

Посада

Спеціальне звання

Науковий ступінь

Вчене звання

Пед.

стаж

1

Іванов Іван Володимирович

завідувач

кафедри

підполковник поліції

кандидат юридичних наук

доцент

12 р.

2

Зозуля Євген Вікторович

професор

кафедри

 

доктор юридичних наук

доцент

20 р.

3

Клемпарський Микола

Миколайович

професор

кафедри

 

доктор юридичних наук

доцент

17 р.

4

Куракін

Олександр Миколайович

професор

кафедри

 

доктор юридичних наук

доцент

16 р.

5

Туренко О.С.

доцент

кафедри

 

доктор філософських наук

 

20 р.

6

Пашутін Вадим Володимирович

доцент

кафедри

 

кандидат юридичних наук

доцент

27 р.

7

Делія Юрій Володимирович

доцент

кафедри

 

кандидат юридичних наук

доцент

20 р.

8

Гончаров А.В.

доцент

кафедри

 

кандидат юридичних наук

 

11 р.

9

Назимко Олена Вікторівна

доцент

кафедри

 

кандидат юридичних наук

 

3 р.

10

Стрельник Ольга Леонідівна

доцент

кафедри

 

кандидат юридичних наук

 

17 р.

Кількість викладачів кафедри теорії та історії держави і права, які мають науковий ступень, складає 100% від загальної чисельності науково-педагогічного складу кафедри.

У складі кафедри працює дві предметно-методичні комісії:

а) комісія «Теорії та історії держави і права», яку очолює доцент кафедри кандидат юридичних наук (спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави та права; історія політичних та правових учень) Гончаров Андрій Вікторович. Діяльністю комісії охоплено такі навчальні дисципліни:

- «Теорія держави і права»;

- «Юридична деонтологія»;

- «Історія держави та права України»;

- «Історія держави та права зарубіжних країн»;

- «Історія вчень про державу та право»;

- «Філософія права».

б) комісія «Державно-правових дисциплін», яку очолює доцент кафедри, кандидат юридичних наук (спеціальність 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право), доцент Делія Юрій Володимирович. Діяльністю комісії охоплено такі навчальні дисципліни:

- «Конституційне право»;

- «Конституційне право України;

- «Державне право зарубіжних країн»;

- «Судові та правоохоронні органи України»;

- «Право Європейського Союзу»;

- «Міжнародне право»;

- «Захист та дотримання прав людини в правоохоронній діяльності».

Кафедра підтримує творчі зв’язки з такими навчальними закладами та освітніми організаціями:

- Інститут законодавства Верховної Ради України;

- Національна академія внутрішніх справ;

- Львівський державний університет внутрішніх справ;

- Інститут держави та права ім. В.М. Корецького НАН України;

- Донецький національний університет;

- Донецький державний університет управління;

- Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого;

- Академія СБУ;

- Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка;

- Міжнародна асоціація істориків права;

- та ін.

Сфера наукових інтересів науково-педагогічного складу кафедри загально-правових дисциплін

Завідувач кафедри загально-правових дисциплін кандидат юридичних наук, доцент підполковник поліції Іванов Іван Володимирович. У 2001 році закінчив Донецький інститут внутрішніх справ при Донецькому національному університеті за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація за дипломом – спеціаліст-юрист.

Кандидат юридичних наук з 2004 року, спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави та права; історія політичних та правових учень.

Тема дисертації: «Повітові земства в українських губерніях друга половина ХІХ – 20-ті роки ХХ ст.».

У 2014 році отримав вчене звання доцента кафедри теорії та історії держави і права.

 

Професор кафедри загально-правових дисциплін доктор юридичних наук, доцент Зозуля Євген Вікторович. У 1983 році закінчив Донецьке вище військово-політичне училище за спеціальністю «Офіцер з вищою військово-політичної освітою», кваліфікація за дипломом – вчитель історії та суспільствознавства. У 2014 році закінчив Донецький юридичний інститут МВС України за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація за дипломом – спеціаліст-юрист.

Доктор юридичних наук з 2015 року, спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави та права; історія політичних та правових учень.

Тема дисертації «Міжнародне співробітництво ОВС України в умовах розбудови незалежної держави: історико-правове дослідження».

У 2005 році отримав вчене звання доцента кафедри державно-правових дисциплін.

 

Професор кафедри загально-правових дисциплін доктор юридичних наук, доцент Клемпарський Микола Миколайович. У 1998 році закінчив Харківський Університет Внутрішніх Справ за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація за дипломом – спеціаліст-юрист.

Доктор юридичних наук з 2015 року, спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення.

Тема дисертації «Державні службовці як суб’єкти трудового права України».

У 2016 році отримав вчене звання доцента кафедри кримінального права і кримінології.

 

Професор кафедри загально-правових дисциплін доктор юридичних наук, доцент Куракін Олександр Миколайович. У 1999 році закінчив Запорізький юридичний інститут МВС України за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація за дипломом – спеціаліст-юрист.

Доктор юридичних наук з 2016 року, спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави та права; історія політичних та правових учень.

Тема дисертації «Механізм правового регулювання: теоретико-правова модель».

У 2011 році отримав вчене звання доцента кафедри теорії та історії держави і права.

 

Доцент кафедри загально-правових дисциплін доктор філософських наук Туренко Олег Станіславович. У 1991 році закінчив Донецький державний університет за спеціальністю – «Історія», кваліфікація за дипломом – історик, викладач історії та суспільствознавства.

Доктор філософських наук з 2016 року, спеціальність 09.00.03 «Філософія історії та соціальна філософія»

Тема дисертації: «Пошуки смислів сумісності індивідуального й колективного: соціально-філософськи досвіди середньовіччя».

 

Доцент кафедри загально-правових дисциплін кандидат юридичних наук, доцент Пашутін Вадим Володимирович. У 1993 році закінчив Українську академію внутрішніх справ МВС України за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація за дипломом – спеціаліст-юрист.

Кандидат юридичних наук з 1999 року, спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави та права; історія політичних та правових учень.

Тема дисертації: «Правова природа розпорядчих актів».

У 2003 року отримав вчене звання доцента кафедри теорії та історії держави і права.

 

Доцент кафедри загально-правових дисциплін кандидат юридичних наук, доцент Делія Юрій Володимирович. У 1997 році закінчив Донецький інститут внутрішніх справ при Донецькому національному університеті за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація за дипломом – спеціаліст- юрист.

Кандидат юридичних наук з 2003 року, спеціальність 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право.

Тема дисертації: «Організаційно-правові засади місцевого самоврядування в Україні».

У 2007 році отримав вчене звання доцента кафедри конституційного та міжнародного права.

 

Доцент кафедри загально-правових дисциплін кандидат юридичних наук Назимко Олена Вікторівна. У 2010 році закінчила Київський університет права НАН України за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація за дипломом – спеціаліст-юрист.

Кандидат юридичних наук з 2015 року, спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення.

Тема дисертації: «Правове регулювання праці працівників гірничодобувної промисловості України.»

 

Доцент кафедри загально-правових дисциплін кандидат юридичних наук Стрельник Ольга Леонідівна. У 1995 році закінчила Донецький державний університет за спеціальністю «Історія», кваліфікація за дипломом – історик, викладач історії. У 2000 році закінчила Донецький інститут внутрішніх справ при Донецькому національному університеті за спеціальністю «Правоохоронна діяльність», кваліфікація за дипломом – спеціаліст-юрист.

Кандидат юридичних наук з 2010 року, спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави та права; історія політичних та правових учень.

Тема дисертації: «Обставини, що виключають юридичну відповідальність».

 

Доцент кафедри загально-правових дисциплін кандидат юридичних наук Гончаров Андрій Вікторович. У 2003 році закінчив Донецький інститут внутрішніх справ при Донецькому національному університеті за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація за дипломом – спеціаліст-юрист.

Кандидат юридичних наук з 2011 року, спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави та права; історія політичних та правових учень.

Тема дисертації: «Організаційно-правові засади державного управління соціальним захистом в Україні».

Основні досягнення науково-дослідної та навчально-методичної роботи науково-педагогічного складу кафедри у 2017 році

Українським інститутом науково-технічної експертизи та інформації (УкрІНТЕІ) за кафедрою загально-правових дисциплін закріплено проведення досліджень за наукою темою «Організаційно-правові засади міжнародної діяльності ОВС в контексті європейської інтеграції України». Термін проведення дослідження 2015-2018 рр. У рамках виконання наукової теми викладацьким складом кафедри підготовлено та триває робота над такими монографічними дослідженнями:

  1. «Органи внутрішніх справ України на етапі розбудови незалежної держави (історико-правове дослідження)» (автор – професор кафедри Зозуля Є.В.);
  2. «Нариси з міжнародного та зарубіжного трудового права та права соціального забезпечення» (автори В.М. Бесчастний, М.М. Клемпарський та О.В. Назимко).
  3. «Захист та дотримання прав людини в правоохоронній діяльності» (автор – доцент кафедри Делія Ю.В.).

Навчальні посібники

  1. Історія держави та права зарубіжних країн: навчальний посібник / за заг. ред. док. юрид. наук, доцента Зозулі Є.В., канд. філософ. наук О.С. Туренка, 2017. – 313 с.
  2. Навчальний посібник «Теорія держави та права: підготовка до державної атестації» (автори І.В.Іванов, А.В.Гончаров, О.Л.Стрельник).
Real time web analytics, Heat map tracking