Структура (штат, керівництво, співробітники)

ТУЛІНОВ Валентин Сергійович – доцент кафедри, підполковник поліції. У 2003 році закінчив Донецький інститут внутрішніх справ при Донецькому національному університеті. Кандидат юридичних наук (2009 р.). Викладає такі дисципліни: Адміністративна діяльність Національної поліції, Юридичне документознавство, Організація роботи підрозділів превентивної діяльності, Адміністративно-юрисдикційна діяльність НП, Основи запобігання та протидії корупції.

УТКІНА Галина Анатоліївна – доцент кафедри. У 1985 році закінчила Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченко. Кандидат економічних наук (2008), доктор філософії (2009), доцент кафедри інформатики та інформаційних технологій (2012). Викладає такі навчальні дисципліни: Інформатика та інформаційні технології, Інформаційне забезпечення професійної діяльності.

ПАВЛИШ Тетяна Григорівна – ст. викладач кафедри. У 2004 році закінчила Криворізький педагогічний університет. Кандидат педагогічних наук, доктор філософії (2018). Викладає такі навчальні дисципліни: Інформаційне забезпечення професійної діяльності (+модуль Правова статистика), Інформаційні технології, Інформаційне забезпечення професійної діяльності.

Наукова діяльність (досягнення)

Наукова діяльність кафедри спеціальної техніки та інформаційних технологій відбувається відповідно до затвердженого Вченою Радою інституту плану науково-дослідної роботи інституту та плану науково-дослідної роботи кафедри.

На сьогодні на кафедрі ведеться робота над написанням навчального посібника з дисципліни «Інформаційні технології» та розроблення курсу лекцій з дисципліни «Інформаційне забезпечення професійної діяльності (+модуль Правова статистика)», а також над підготовкою наукових статей, які виходять у фахових наукових виданнях України, в електронних фахових наукових виданнях України, у міжнародних наукових виданнях, у інших виданнях; тез виступів у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях тощо.

Науково-педагогічний склад кафедри активно веде наукову роботу щодо опублікування наукових доробок у фахових виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science.

Науково-педагогічний склад веде активну роботу над виконанням вимог вищезазначеного Порядку для отримання вчених звань.

На кафедрі функціонує науково-дослідний гурток курсантів та студентів, який станом на 01 жовтня 2019 року налічує 33 особи.

Кафедрою на 2020 рік заплановано проведення науково-практичного семінару «Інформаційна безпека в діяльності поліції».

Кафедра забезпечує вивчення таких навчальних дисциплін:

Інформаційне забезпечення професійної діяльності (+модуль Правова статистика).

Інформаційні технології.

Інформаційні технології та аналітичне забезпечення.

Інформатика та інформаційні технології.

Інформаційне забезпечення професійної діяльності.

Основи кримінального аналізу.

Співпраця з практичними органами, організаціями, установами:

Кафедра спеціальної техніки та інформаційних технологій тісно співпрацює з Криворізьким відділом ГУ НП в Дніпропетровській області, ГУНП Донецької області й іншими підрозділами Національної поліції України.

Здійснює профорієнтаційні заходи у навчальних закладах м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області й Донецької області. Постійно запрошує представників правоохоронних органів до проведення навчальних занять з метою ознайомлення з різними аспектами майбутньої професії та особливостями у сфері інформаційної безпеки.

Real time web analytics, Heat map tracking