Заходи

ДОНЕЦЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ МВС УКРАЇНИ

22 лютого 2019 року КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ

проводить II Всеукраїнську науково-практичну курсантську (студентську) інтернет-конференцію іноземними мовами 

«Національна поліція в умовах розвитку демократичного суспільства» 

«National police in the development of a democratic society» 

«Nationale Polizei unter Bedingungen der Entwicklung demokratischer Gesellschaft»

Запрошуємо до участі у конференції

07 лютого 2019 року в Донецькому юридичному інституті МВС України відбудеться II Всеукраїнська науково-практична конференція на тему: «Психологічні засади забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів».

Успішні стратегії подолання стресу працівниками правоохоронних органів сприяють розвитку їхньої стресостійкості у службовій діяльності. До успішних копінг-стратегій науковці відносять, перш за все, асертивні методи самозахисту, розвиток позитивного світогляду, наявність смисложиттєвих орієнтацій, наявність мотивації до успіху та подолання невдач. Роль психолога в формуванні опанувальної поведінки працівників Національної поліції, військових, рятувальників, працівників Служби безпеки України є важливою та різноманітною. Звісно, стрес краще попереджати, ніж лікувати. Тому психологи завчасно проводять психопрофілактичні тренінги з розвитку стресостійкості правоохоронців. Знання та володіння навичками ефективної комунікації є важливою компетенцією патрульного поліцейського. Тож розвивальні психопрактики допомагають їм визначатися в ситуаціях ускладненого спілкування. Складні стресові ситуації можуть вплинути на розвиток посттравматичного стресового розладу. Тому психологічний напрям психотерапії також необхідно розвивати в даному напрямі діяльності. Важливим питання в даному аспекті є якісна організація психологічного супроводу у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських. Важливу роль в цьому відіграє науково-дослідне обґрунтування та психологічний супровід даного процесу, як складові забезпечення якісного перетворення правоохоронних органів, формування кваліфікованого персоналу, набуття ним психологічних знань та практичних навичок опанування поведінкою в складних стресових ситуаціях.

Саме таким темам буде приділено увагу під час конференції. Організатори конференції науково-дослідної лабораторії з проблемних питань правоохоронної діяльності ДЮІ МВС України разом з Благодійною організацією «БТ «Мережа» м. Кривий Ріг», яку очолює виконавчий директор Елла Геннадіївна Соколюк, запрошують всіх бажаючих прийняти участь у II Всеукраїнській науково-практичній конференції на тему: «Психологічні засади забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів».

 

Відповідно до плану роботи Вченої ради інституту, враховуючи стан діяльності вишу-переселенця за усіма напрямами роботи, ефективність та оперативність реалізації ухвалених рішень до порядку денного засідання колегіального органу, яке відбудеться 30.01.2019 включено такі питання:

  1. Про результати навчання курсантів, студентів і слухачів у першому семестрі 2018/19 навчального року.
  2. Про завдання профорієнтаційної роботи інституту щодо набору абітурієнтів у 2019 році.
  3. Про підсумки фінансово-господарської діяльності у 2018 році.
  4. Про роботу Оперативної наради Маріупольського центру первинної професійної підготовки «Академія поліції» та заходи з покращення її діяльності.

Також заплановано розгляд ряду додаткових питань, спрямованих на вдосконалення роботи структурних підрозділів інституту за різними напрямами.

Real time web analytics, Heat map tracking