Збірник наукових праць «Правовий часопис Донбасу» - це фахове рецензоване українське (з міжнародною участю) видання, спрямоване на просування передових  знань та розв'язання проблемних питань у галузі юридичних наук.

Збірник публікується у відкритому доступі, дотримується сформульованих принципів роботи. Редакційна політика є обов'язковою. Подання статей означає автоматичну згоду авторів із викладеними вимогами та визначеними стандартами.

Завдання збірника наукових праць «Правовий часопис Донбасу»:

 • висвітлення проблемних питань і досягнень у юриспруденції;
 • надання науковцям-правникам, молодим ученим, працівникам правоохоронних і правозахисних структур можливості публікувати свої напрацювання, результати наукових досліджень у фаховому виданні;
 • підвищення інформаційної грамотності, культури читачів;
 • сприяння формуванню іміджу вітчизняної науки серед міжнародної наукової спільноти.
 1. Сфера розповсюдження:

Загальнодержавна._____________________________________________

 1. 2. Цільова аудиторія:

наукові та науково-педагогічні працівники, практичні працівники правоохоронних і правозахисних структур.

 1. Наукові напрями (тематична спрямованість з певної галузі науки в межах наукової спеціальності):

теорія та історія держави і права; конституційне та міжнародне право. Господарське право, цивільне право, трудове право. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Кримінальне право та кримінологія. Кримінальний процес та криміналістика; оперативно-розшукова діяльність.

 1. Періодичність виходу у світ, обсяг і наклад видання:

обсяг видання – до 30  умовних друкованих аркушів; періодичність виходу – 4 рази на рік; наклад – 100 екземплярів.

 1. Автори наукового періодичного видання:

провідні вчені, молоді науковці, аспіранти, ад’юнкти, здобувачі наукових ступенів, працівники правоохоронних і правозахисних структур.

 1. Засновник видання:

Донецький юридичний інститут Міністерства внутрішніх справ України.

 1. Мови видання: українська, російська.
 2. Документи про державну реєстрацію друкованого ЗМІ:

КВ22761-12661ПР від 30 травня 2017 р.

 1. Реєстрація як фахового видання:

наказ МОН України від 09.03.2016 № 241; галузі науки: юридичні

 1. Реєстраційні реквізити (ISSN) міжнародного серіального видання, з якого року:

ISSN 2523-4269,  2017 рік

 1. Здійснення обов’язкової розсилки видання:

обов’язкова розсилка видання включає 14 отримувачів (відповідно до додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2002 року № 608 «Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів»).

 1. Основні прннципи:
 • об’єктивність та неупередженість;
 • висока вимогливість до якості наукових досліджень;
 • політика рецензування статей;
 • суворе дотримання авторських та суміжних прав;
 • дотримання норм професійної етики;
 • суворе дотримання графіку виходу журналу;
 • засудження плагіату;
 • політика відкритого доступу.
Real time web analytics, Heat map tracking