Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

Факультет №4 (заочного та дистанційного навчання працівників Національної поліції України - здійснює підготовку фахівців з числа практичних працівників Національної поліції України за державним замовленням на заочній формі навчання за спеціальностями:

 

ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ (освітній ступінь «бакалавр»,термін навчання 4 роки).

 

ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ (освітній ступінь «магістр»,термін навчання 1,8 роки на основі вищої освіти не нижче «бакалавр».

 

  

Склад факультету №4

Декан факультету,кандидат юридичних наук
Єпринцев Пилип Сергійович

Біографічна довідка:

Народився 10.07.1986 року у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. У 2007 році закінчив Запорізький юридичний інститут Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство» та у 2007 році закінчив Запорізьку державну інженерну академію за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аудит».

З 07.2007 по 10.2013 працював на посаді оперуповноваженого та старшого оперуповноваженого сектору Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області.

З 10.2013 по 03.2016 працював на посадах викладача-методиста навчально-методичного відділення та старшого викладача Центру спеціалізації (м. Кривий Ріг) Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

З 03.2016 по 03.2017 працював на посаді доцента кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз Донецького юридичного інституту МВС України

З 03.2017 призначений на посаду декана факультету №4 (заочного та дистанційного навчання працівників Національної поліції України).

У березні 2013 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність», тема дисертаційного дослідження «Оперативно-розшукове супроводження кримінального провадження економічної спрямованості».

 

Співробітники факультету № 4:

Фахівець факультету № 4 (заочного та дистанційного навчання працівників Національної поліції України) майор поліції Бобровський Олексій Анатолійович;

Фахівець факультету № 4 (заочного та дистанційного навчання працівників Національної поліції України) капітан поліції Бардачов Віктор Володимирович;

Фахівець факультету № 4 (заочного та дистанційного навчання працівників Національної поліції України) Кубишка Анна Василівна.

 

Підготовка фахівців для підрозділів Національної поліції України

 

 

В грудні 2016 року в структурі Донецького юридичного інституту МВС України відновлено роботу факультету № 4 (заочного та дистанційного навчання працівників Національної поліції України), який здійснює підготовку фахівців для підрозділів Національної поліції України, а саме:

 

Кримінальна поліція;

Органи досудового розслідування;

Патрульна поліція;

Поліція охорони;

Спеціальна поліція;

Поліція особливого призначення.

На сьогодні факультет відкрив свої двері для працівників вище вказаних підрозділів з різних областей нашої країни, а саме:

Вінницької області

Донецької області

Дніпропетровської області

Житомирської області

Запорізької області

Кіровоградської області

Київської області

Миколаївської області

Луганської області

Полтавської області

Тернопільської області

Харківської області

Херсонської області

Черкаської області

Факультет планує і надалі розширювати географію слухачів, щоб забезпечити підготовку висококваліфікованих працівників підрозділів Національної поліції для всієї країни.

 

Правила прийому

Факультет № 4 (заочного та дистанційного навчання працівників Національної поліції України) є навчально-методичним, адміністративним та структурним підрозділом Донецького юридичного інституту МВС України, який здійснює підготовку фахівців без відриву від служби для підрозділів Національної поліції України за освітнім ступенем «бакалавр», спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» та за освітнім ступенем «магістр», спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність»:

Бакалавр з терміном навчання 4 роки за спеціальністю «Правоохоронна діяльність»на основі повної загальної середньої освіти;

Магістр з терміном навчання 1,8 років за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» на основі вищої юридичної і вищої не юридичної освіти.

До факультету № 4 (заочного та дистанційного навчання працівників Національної поліції України) приймаються:

особи, які мають спеціальні звання молодшого складу поліції, на основі повної загальної середньої освіти;

особи які мають спеціальні звання середнього складу поліції, на основі вищої юридичної і вищої не юридичної освіти.

Підрозділи кадрового забезпечення оформлюють справу на кандидата за заочною формою навчання, до якої долучаються:

рапорт кандидата про направлення на навчання із зазначенням навчального закладу МВС України;

анкета;

автобіографія;

документ про освіту (атестат, диплом) - за особистим вибором кандидата оригінал або його нотаріально завірена копія;

висновок про направлення на навчання;

три фотокартки, завірені працівником підрозділу кадрового забезпечення (без головного убору, на матовому папері, розміром 3x4 см, без куточка, у повсякденній формі одягу);

довідка про надання допуску до державної таємниці за формою 2 або З (для осіб, яким його надано).

 

Історія створення та розвиток факультету

Факультет № 4 (заочного та дистанційного навчання працівників ОВС) Донецького юридичного інституту, що готує кадри для правоохоронних органів без відриву від служби, посідає особливе місце серед навчальних підрозділів інституту, бо разом з Донецькою спеціальною середньою школою міліції став фундатором сучасного міліцейського вузу Донбасу.

Розпочалася історія факультету у 60-ті роки минулого століття. У серпні 1964 року в Донецьку відкрито Навчально-консультаційний пункт Київської вищої школи МВС СРСР (КВШ), начальником якого було призначено підполковника внутрішньої служби Владимирова М.М.

У 1971 Міністерство внутрішніх справ СРСР прийняло рішення, яке підтримали Донецький обком Комуністичної партії України (протокол засідання бюро від 26.10.1971 року № 18) та Донецька обласна Рада депутатів трудівників (розпорядження виконкому обласної Ради від 16.11.1971 року № 1192 ) о створенні в місті Донецьку заочного відділення Вищої школи МВС України з 4-х річним терміном навчання для загальної чисельністю 800 слухачів з постійним штатом викладачів у 10 осіб.. Вже тоді наявність такого учбового підрозділу у подальшому передбачалось як база для відкриття у Донецьку Вищої школи МВС СРСР зі стаціонарною та заочною формами навчання. У зв’язку з необхідністю підвищення якісного та кількісного складу кадрів міліції, слідства, виправно-трудових закладів, військової пожарної безпеки та укріпленню правопорядку в області. Була визначена потреба в забезпеченні приміщенням 1050 кв. м: лекційний зал, 6 навчальних кімнат, методичним кабінетом, бібліотекою, читальним залом, спеціальною бібліотекою, кімнатою оперативної техніки і криміналістики, 7 службових приміщень; комплектуванні загальної та спеціальної бібліотек літературою, забезпеченні навчального процесу наочними посібниками та технічними засобами.

Згідно наказу МВС СРСР № 325 від 07.06.1972 в м. Донецьку створюється Донецьке відділення заочного навчання Київської вищої школи МВС СРСР. Наказ начальника КВШ МВС СРСР від 21 червня 1972 № 104 організує роботу відділення на базі навчально-консультаційного пункту, начальником відділення став полковник міліції Петухов П.О.

Наказ Міністра внутрішніх справ СРСР генерал-лейтенанта І. Головченко від 27.06.1972 № 108 зобов’язує прикріпіть до Донецького відділення заочників, що проходять службу в органах внутрішніх справ у Донецької, Дніпропетровської, Ворошиловградської (нині: Луганської) та Запорізької областей. Відділення комплектується постійним штатом викладачів.

Згідно наказу Міністра внутрішніх справ М. Щолокова від 20 листопада 1972 № 307 затверджується нове Положення про відділи заочного навчання вищих навчальних закладів МВС СРСР. Фінансування, матеріально-технічне забезпечення всіма видами постачання за установленими нормами здійснювалось через МВС-УВС за територіальністю.

Управлінню внутрішніх справ облвиконкомів доручалось забезпечення необхідними приміщеннями: транспортом, обслуговуванням та охороною, розташування слухачів-заочників та, які прибували на екзаменаційні сесії та вступні екзамени.. Приміщення для нового підрозділу Київської вищої школи міліції - Донецького відділення заочного навчання було надано в нової будівлі на п’ятому та третьому поверхах Управління внутрішніх справ Донецької області за адресою: вул.Любавина, буд. № 4. У 1975 році відбувся перший набір слухачів на 5 років навчання, що нараховував 250 осіб.

У 1981року на посаду начальника Донецького відділення заочного навчання КВШ МВС СРСР призначено майора внутрішньої служби. Філонова В.П, з ім'ям якого пов'язаний етап фундаментального організаційного та методичного становлення цього осередку підготовки міліцейських кадрів.

За цей час створюється один із найкращих навчальних підрозділів МВС СРСР підготовки фахівців з вищою юридичною освітою. Для слухачів-заочників укомплектовується книжний фонд у загальній та спеціальній бібліотеках, куди надходять підручники, навчальні посібники, наукова юридична література, періодичні наукові видання, збірники та журнали, програми, альбоми з усіх вищих шкіл МВС Радянського Союзу.

У 1991 році відділення КВШ МВС СРСР перейменовано у відділення заоч­ного навчання Академії внутрішніх справ МВС України, а пізніше Національної академії внутрішніх справ МВС України.

Подальше реформування відбувається в 1993 році, коли на базі відділення заочного навчання Національної академії внутрішніх справ МВС України та До­нецького училища міліції МВС України створюється Донецький інститут внутрі­шніх справ МВС України при Донецькому державному університеті, який очолив ректор інституту генерал-майор міліції Титаренко Юрій Леонтійович.

Структур­ним підрозділом ДІВС стає факультет заочного навчання на чолі з проректором інституту із заочного навчання - начальником факультету, полковником міліції, кандидатом юридичних наук, професором, заслуженим юристом України В.П. Філоновим.

У квітні 1997 року на посаду проректора заочного навчання ДІВС МВС України і одночасно начальником факультету заочного навчання призначається полковник міліції В.О. Сасов, який працював на цій посаді до грудня 2002 року.

У грудні 2002 року начальником факультету заочного навчання став генерал-майор В.І. Воробйов.

З листопада 2006 року факультет заочного та дистанційного навчання працівників ОВС очолив полковник міліції, кандидат юридичних наук, доцент Юношев О.В.

У вересні 2009 року факультет заочного та дистанційного навчання працівників ОВС Донецького юридичного інституту ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка змінив своє місце розташування і знаходився за адресою м. Донецька, вул. Челюскінців, 49.

Загальна площа нового приміщення складала 1155,51 кв. м., для проведення навчальних занять на факультеті використовувались 9 навчальних аудиторій площею 434,9 кв. м, також була розташована бібліотека, лабораторія, кабінети та службові приміщення.

Будівля є історичною пам’яткою, однією з найстаріших трьохповерхових будівель міста, яка була побудована у 1914 році для братської школи Юзовського Спасько-Преображенського церковного братства. З 1917 року Братську школу-училище було перейменовано у Перше міське двокласне училище. У 1925 році на другому поверсі Братської школи було розташовано Сталінський окружний краєзнавчий музей, потім в різні часи приміщення використовувалось як навчальні аудиторії медичного, індустріального, педагогічного інститутів; у 70-ті роки будівля була передана міської вечірній школі № 1.

З вересня 2009 року основну частину споруди займав факультет заочного та дистанційного навчання працівників ОВС Донецького юридичного інституту ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, де розпочалась нова сторінка життя факультету.

Через напружену суспільно-політичну ситуацію, що склалася у Донецькій області, в 2014 році Донецький юридичний інститут переживає не легкі часи. У липні 2014 року Донецький юридичний інститут МВС України тимчасово переведено з м. Донецька до м. Маріуполь Донецької області та розміщено на базі Маріупольського училища професійної підготовки працівників міліції, а вже з жовтня 2014 року відповідно до наказу МВС України передислоковано до м. Кривого Рогу та розміщено в приміщенні Центру спеціалізації Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

У березні 2015 року інституту завдяки Криворізькій міській раді надано будівлю за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги (Революційна), 21, для розміщення Головного корпусу інституту, де натепер здійснює повноцінний навчальний процес факультет № 4 (заочного та дистанційного навчання працівників Національної поліції України). У корпусі діють навчальні аудиторії, лекційні зали, кабінетів для викладачів, загальна бібліотека інституту та кабінети для адміністративного підрозділу інституту.

На факультеті № 4 (заочного та дистанційного навчання працівників Національної поліції України) – здійснюється підготовка фахівців освітнього ступеня «бакалавр» з числа практичних працівників поліції за спеціальністю «Право» та «Правоохоронна діяльність» на основі повної загальної середньої освіти (термін навчання – 4 та 5 років в залежності від спеціальності). Навчання проводиться за державним замовленням.

Згідно наказу МВС України від 02.12.2016 року № 1280 «Про організаційно – штатні зміни у МВС» був створений факультет № 4 (заочного та дистанційного навчання працівників Національної поліції України) Донецького юридичного інституту МВС України.

З березня 2017 року факультет № 4 (заочного та дистанційного навчання працівників Національної поліції України) очолив декан, кандидат юридичних наук Єпринцев Пилип Сергійович.

З цого періоду розпочинається нова сторінка життя факультету.