Кафедру юридичних дисциплін було створено в 2018 році. Однак, не дивлячись на її вік, кафедра має великі результати, що яскраво свідчить про високий ступінь інноваційної активності кафедри. Загалом кафедра формує свою діяльність за різними напрямами: наукова, учбова, організаційно-виховна, благодійна, які направленні на здійснення завдань та інституту.

Важливим етапом функціонування кафедри є визначення її навчальної діяльності. Професійна компетенція сучасного правника неможлива без спеціальних знань і умінь. Курсанти та студенти інституту повинні стати фахівцями, які вміють аналізувати, оперативно вирішувати виникаючі проблеми і завдання, активно включатися в процеси суспільного розвитку, мати здатність успішно і продуктивно співпрацювати з громадянами, бути мобільним в будь-яких життєвих ситуаціях.

Склад кафедри

Ніколенко Людмила Миколаївна – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор. Викладає дисципліни: Юридична деонтологія, Господарське право, Захист прав за національним та європейським правом, Основи економічної теорії, Деонтологічні основи правоохоронної діяльності;

Іванюта Наталя Валеріївна – професор кафедри, доктор юридичних наук, доцент. Викладає дисципліни: Теорія держави і права, Порівняльне судове право, Розгляд окремих категорій господарських спорів, Філософія права, Актуальні проблеми теорії держави і права;

Батечко Альбіна Ідаятівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук. Викладає дисципліни: Конституційне право України, Конституційне право, Історія вчень про державу та право;

Загородня Наталя В’ячеславівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук. Викладає дисципліни: Адміністративне право, Адміністративне право і процес, Правове регулювання органічного господарювання, Правове регулювання зовнішньоекомічної діяльності, Адміністративна діяльність Національної поліції (Загальна частина), Державне право зарубіжних країн, Історія держави і права зарубіжних країн;

Буга Володимир Васильович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук. Викладає дисципліни: Цивільне право та процес, Адміністративне право, Право промислової власності, Ноторіально-процесуальне право, Основи римського приватного права, Організаційно-правові засади запобігання та протидії корупції, Судові та правоохоронні органи України , Історія держави та права;

Буга Ганна Сергіївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук. Викладає дисципліни: Цивільне право та процес, Безпека дорожнього руху, Історія держави та права, Правове регулювання ринку цінних паперів, Юридична логіка, Фінансове право;

Колосов Руслан Віталійович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент. Викладає дисципліни: Екологічне право, Кримінальний процес, Трудове право, Поліцейська деонтологія;

Северінова Олександра Борисівна – доцент кафедри, кандидат політичних наук. Викладає дисципліни: Теорія держави і права, Історія держави та права  України;

Хоббі Юлія Сергіївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук. Викладає дисципліни: Юридичне документознавство, Історія держави та права, Порівняльне адміністративне право, Міжнародне право;

Пересада Ольга Михайлівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук. Викладає дисципліни: Адміністративна діяльність Національної поліції, Конституційне право, Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції;

Політова Анна Сергіївна - доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент. Викладає дисципліни: Кримінальне право (загальна та особлива частина)

Семенишин Микола Олександрович (сумісник)– доцент кафедри, кандидат юридичних наук. Викладає дисципліни: Кримінологія (+модуль Правова статистика);

Вітвіцький Сергій Сергійович (сумісник)– професор кафедри, доктор юридичних наук. Викладає дисципліни: Адміністративна діяльність Національної поліції;

Євенко Дмитро Володимирович (сумісник)– викладач кафедри, кандидат юридичних наук. Викладає дисципліни: Судові та правоохоронні органи України;

Бородай Сергій Петрович (сумісник) – викладач кафедри. Викладає дисципліни: Криміналістика, Криміналістичні аспекти протидії злочинності.

Наукова діяльність кафедри

Серед наукових здобутків кафедри слід зазначити наукову діяльність викладачів (протягом 2018 р. було підготовлено більш ніж 18 наукових статей, які були опубліковані у національних та міжнародних виданнях (в тому числі у Scopus), 26 наукових тез, 2 монографії, 3 навчальних посібників, та 1 навчально-методичний посібник). Викладачі кафедри підвищують свій науковий рівень: була захищена одна докторська дисертаційна робота та одна кандидатська зі спеціальності 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право.

Важливим науковим заходом стало проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Правова держава: міждисциплінарний підхід», за узагальненими підсумками у науково-практичній конференції прийняли участь 14 областей України.

Кафедра юридичних дисциплін ретельно організовує наукову роботу студентів та курсантів факультету № 2, шляхом функціонування наукового гуртка. Так яскравим прикладом є написання більш ніж 100 тез студентами та курсантами під науковим керівництвом викладачів кафедри.

Виховна робота кафедри

Ще одним із напрямів роботи є проведення організаційно-виховних заходів. Дані заходи дають можливість формування особистості шляхом патріотичного та правового виховання.

Важливим напрямом роботи кафедри є проведення профорієнтаційних заходів. Так, викладачі кафедри проводять зустрічі з учнями випускних класів де знайомлять з історією інституту, умовами вступу та навчання.

Науково-педагогічних склад кафедри завжди приймає учать у загальноміських заходах та заходах інституту та у благодійній діяльності.

Real time web analytics, Heat map tracking