Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

СКЛАД КАФЕДРИ

ТУЛІНОВ Валентин Сергійович – доцент кафедри, підполковник поліції. У 2003 році закінчив Донецький інститут внутрішніх справ при Донецькому національному університеті. Кандидат юридичних наук (2009 р.). Викладає такі дисципліни: Адміністративна діяльність Національної поліції, Юридичне документознавство, Організація роботи підрозділів превентивної діяльності, Адміністративно-юрисдикційна діяльність НП, Основи запобігання та протидії корупції.

Посилання Google Scholar

УТКІНА Галина Анатоліївна – доцент кафедри. У 1985 році закінчила Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченко. Кандидат економічних наук (2008), доктор філософії (2009), доцент кафедри інформатики та інформаційних технологій (2012). Викладає такі навчальні дисципліни: Інформатика та інформаційні технології, Інформаційне забезпечення професійної діяльності.

Посилання Google Scholar

ПАВЛИШ Тетяна Григорівна – ст. викладач кафедри. У 2004 році закінчила Криворізький педагогічний університет. Кандидат педагогічних наук, доктор філософії (2018). Викладає такі навчальні дисципліни: Інформаційне забезпечення професійної діяльності (+модуль Правова статистика), Інформаційні технології, Інформаційне забезпечення професійної діяльності.

Посилання Google Scholar

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова діяльність кафедри спеціальної техніки та інформаційних технологій відбувається відповідно до затвердженого Вченою Радою інституту плану науково-дослідної роботи інституту та плану науково-дослідної роботи кафедри.

На сьогодні на кафедрі ведеться робота над написанням навчального посібника з дисципліни «Інформаційні технології» та розроблення курсу лекцій з дисципліни «Інформаційне забезпечення професійної діяльності (+модуль Правова статистика)», а також над підготовкою наукових статей, які виходять у фахових наукових виданнях України, в електронних фахових наукових виданнях України, у міжнародних наукових виданнях, у інших виданнях; тез виступів у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях тощо.

Науково-педагогічний склад кафедри активно веде наукову роботу щодо опублікування наукових доробок у фахових виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science.

Науково-педагогічний склад веде активну роботу над виконанням вимог вищезазначеного Порядку для отримання вчених звань.

На кафедрі функціонує науково-дослідний гурток курсантів та студентів, який станом на 01 жовтня 2019 року налічує 33 особи.

Кафедрою на 2020 рік заплановано проведення науково-практичного семінару «Інформаційна безпека в діяльності поліції».

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ:

Інформаційне забезпечення професійної діяльності (+модуль Правова статистика).

Інформаційні технології.

Інформаційні технології та аналітичне забезпечення.

Інформатика та інформаційні технології.

Інформаційне забезпечення професійної діяльності.

Основи кримінального аналізу.

Співпраця з практичними органами, організаціями, установами:

Кафедра спеціальної техніки та інформаційних технологій тісно співпрацює з Криворізьким відділом ГУ НП в Дніпропетровській області, ГУНП Донецької області й іншими підрозділами Національної поліції України.

Здійснює профорієнтаційні заходи у навчальних закладах м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області й Донецької області. Постійно запрошує представників правоохоронних органів до проведення навчальних занять з метою ознайомлення з різними аспектами майбутньої професії та особливостями у сфері інформаційної безпеки.