Кафедра гуманітарних дисциплін Донецького юридичного інституту створена на базі факультету № 2 (м. Маріуполь) на початку 2018-2019 навчального року. Освітньо-виховний процес на кафедрі забезпечують такі викладачі:

  1. Наталія САЛЬНІКОВА, завідувач кафедри, кандидат історичних наук. Забезпечує викладання таких дисциплін: історія та культура України, філософія, соціологія, політологія, логіка.
  2. Юлія КОРОТКОВА, професор кафедри, доктор педагогічних наук, доцент. Опікується викладанням таких дисциплін: українська мова за професійним спрямуванням, педагогіка та психологія вищої школи, методологія наукового дослідження, удосконалення мовної компетентності юриста.
  3. Вікторія РОМАШЕНКО, доцент кафедри, кандидат педагогічних наук. Викладає такі навчальні дисципліни: психологія, психологія управління, інформатика, інформаційні технології, інформатика та інформаційні технології, безпека життєдіяльності, інформаційне забезпечення.
  4. Олена МАМОНОВА, доцент кафедри, кандидат педагогічних наук. Забезпечує викладання таких дисциплін: іноземна мова, іноземна мова за професійним спрямуванням.
  5. Олена ВОЛІК, викладач кафедри. Викладає такі навчальні дисципліни: іноземна мова, іноземна мова за професійним спрямуванням.

Викладачі кафедри беруть активну участь у навчально-виховній та методичній роботі інституту: готують навчальні посібники, програми, практикуми, збірники тестів, електронні варіанти лекцій, мультимедійні презентації, постійно вдосконалюють свою педагогічну майстерність. Науково-педагогічні працівники систематично застосовують інноваційні методи і форми організації навчального процесу, серед яких бінарні заняття, проектні технології, моделювання, симуляції тощо.

Кафедра гуманітарних дисциплін плідно співпрацює з іншими кафедрами інституту. Для удосконалення освітнього процесу колектив кафедри бере активну участь у взаємовідвідуванні занять досвідчених науково-педагогічних працівників інституту, проводить спільні навчально-методичні засідання, міжвузівські та регіональні наукові семінари і круглі столи.

На кафедрі гуманітарних дисциплін функціонують дві наукові секції: «Світ навколо нас» –  (керівники: Сальнікова Н.В., Короткова Ю.М., Ромашенко В.Є.) та «Наукова стаття іноземними мовами» –  (керівники Мамонова О.І., Волік О.В.). До наукової діяльності секцій залучаються студенти і курсанти спеціальностей «Право» та «Правоохоронна діяльність». Під час роботи секцій вони мають змогу отримати корисну інформацію про історію української державності, збагатити свої знання щодо політичного, культурного, економічного життя нашої держави зокрема і світу загалом.

Кафедра гуманітарних дисциплін також забезпечує курси підготовки абітурієнтів до ЗНО з історії України, української мови і літератури, англійської мови, а також постійно здійснює профорієнтаційну роботу серед учнів 9-х та 11-х класів.

Суттєвою частиною діяльності співробітників кафедри є наукова робота – адже частка осіб з науковими званнями складає майже 100 %. Формами реалізації наукового пошуку є наукові публікації, участь у наукових заходах, підготовка монографій тощо.

Велику увагу науково-педагогічні працівники кафедри приділяють розвитку духовності, морально-професійної культури, вихованню високих моральних якостей, інтелігентності, патріотизму, ініціативності та комунікабельності студентів і курсантів, проводять соціально-культурні заходи, екскурсії визначними історичними місцями м. Маріуполя.

Таким чином, робота кафедри гуманітарних дисциплін спрямована на підготовку здобувачів вищої освіти, здатних сприяти модернізації українського суспільства та її інтеграції до світового та європейського інтелектуального простору; підготовку нового покоління громадян, здатних використати отримані ними знання під час вирішення національних і глобальних проблем; підготовку інтелектуалів, здатних критично аналізувати соціокультурні процеси в країні й світі та сприяти їх розвитку.

Real time web analytics, Heat map tracking