Кафедра державно-правових дисциплін та міжнародного права була створена згідно наказу МВС України «Про організаційно-штатні зміни у МВС України» № 1280 від 02 грудня 2016 року в структурі юридичного факультету Донецького юридичного інституту МВС України. Персональний склад вказаного підрозділу був сформований з числа науково-педагогічного складу Інституту згідно наказу ДЮІ МВС України № 39 від 01 березня 2017 року. З 2018 року кафедру очолює доктор юридичних наук, доцент Куракін Олександр Миколайович.

Кафедра державно-правових дисциплін та міжнародного права є базовим структурним підрозділом юридичного факультету Донецького юридичного інституту МВС України, що здійснює навчально-виховну, методичну, а також науково-дослідну діяльність з метою забезпечення фундаментальної юридичної підготовки кваліфікованих фахівців для правоохоронних органів України, державного управління, юстиції, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, а також міжнародних структур.

Основними завданнями кафедри є: організація і здійснення на високому науковому та методичному рівнях освітнього процесу; виконання наукових досліджень за профілем кафедри; надання допомоги керівництву інституту та факультетів в організації та проведенні виховної роботи зі студентами.

Наукова діяльність

Науково-дослідна діяльність здійснюється на підставі Плану науково-дослідної роботи Донецького юридичного інституту МВС України і Плану науково-дослідної роботи кафедри державно-правових дисциплін та міжнародного права факультету №3 Донецького юридичного інституту МВС України.

В межах науково-дослідної роботи, науково-педагогічним складом кафедри здійснюється підготовка до видання навчальних посібників, конспектів лекцій та методичних рекомендацій з навчальних дисциплін, що викладаються.

На кафедрі функціонує науково-дослідний гурток студентів. Члени гуртка під керівництвом працівників кафедри займаються різними формами науково-дослідної роботи: готують тези виступів на конференціях, наукові статті, конкурсні наукові роботи тощо.

Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

 • «Публічне адміністрування»;
 • «Організаційно-правові засади запобігання та протидії корупції»;
 • «Загальні засади запобігання та протидії корупції»;
 • «Міграційне право»;
 • «Особливості відомчої нормотворчості»;
 • «Контроль і нагляд в професійній діяльності»;
 • «Міжнародне право»;
 • «Правове регулювання правоохоронної діяльності»;
 • «Інформаційне забезпечення професійної діяльності»;
 • «Правова статистика»;
 • «Інформаційні технології в правозастосовній діяльності»;
 • «Аналітичне забезпечення професійної діяльності»;
 • «Кримінальне право»;
 • «Кримінально-виконавче право»;
 • «Кримінологія»;
 • «Актуальні проблеми кримінального права»;
 • «Кваліфікація кримінальних правопорушень»;
 • «Прийняття процесуальних рішень та проведення слідчих (розшукових) дій»;
 • «Криміналістика»;
 • «Організація розкриття та розслідування кримінальних правопорушень»;
 • «Криміналістичні аспекти протидії злочинності»;
 • «Адміністративне право»;
 • «Адміністративний процес»;
 • «Адміністративна відповідальність»;
 •  «Особливості адміністративно-правової відповідальності»;
 • «Актуальні проблеми адміністративного права»;
 • «Кваліфікація адміністративних правопорушень»;
 • «Порівняльне адміністративне право»;
 • «Кримінальний процес»;
 • «Доказування у кримінальному процесі»;
 • «Моральність у кримінальному процесі»;
 • «Європейські стандарти захисту прав людини у кримінальному процесі»;
 • «Особливість участі прокурора та адвоката у кримінальному процесі»;

Співпраця з практичними органами, організаціями, установами:

Кафедра державно-правових дисциплін та міжнародного права плідно співпрацює з практичними підрозділами різних правоохоронних органів України, зокрема: Національна поліція України, місцеві органи виконавчої влади, судові органи, органи місцевого самоврядування, а також іншими організаціями, підприємствами та установами. З метою ознайомлення з різними аспектами майбутньої професії та особливостями юридичної діяльності, до навчальних занять систематично запрошуються юристи-практики та представники правоохоронних  та судових органів.

Здійснюються профорієнтаційні заходи у навчальних закладах Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Луганської та інших областей України.

Постійно запрошує практикуючих юристів та представників судових та правоохоронних органів до проведення навчальних занять з метою ознайомлення з різними аспектами майбутньої професії та особливостями юридичної діяльності.

Структура (штат, керівництво, співробітники)

Коміссаров Микола Леонідович - Доцент кафедри. У 2000 р. закінчив Донецький інститут внутрішніх справ. Кандидат юридичних наук (2006 р.), доцент (2008 р.). Викладає такі навчальні дисципліни: Кримінальне право, Кримінально-виконавче право, Кримінологія, Кваліфікація кримінальних правопорушень, Актуальні проблеми кримінального права.

Павліченко Євгенія Володимирівна – Доцент кафедри. У 1998 р. закінчила Київський національний економічний університет. Кандидат юридичних наук (2009 р.). Викладає такі навчальні дисципліни: Адміністративне право, Адміністративний процес, Адміністративна відповідальність, Кваліфікація адміністративних правопорушень, Порівняльне адміністративне право, Актуальні проблеми адміністративного права.

Шульга Андрій Олександрович – Доцент кафедри. У 1997 р. закінчив Донецький інститут внутрішніх справ.  Кандидат юридичних наук (2003 р.), доцент (2007 р.). Викладає такі навчальні дисципліни: Кримінальний процес, Доказування у кримінальному процесі, Моральність у кримінальному процесі, Європейські стандарти захисту прав людини, Прокурор та адвокат у кримінальному процесі, Прийняття процесуальних рішень та провадження слідчих(розшукових) дій.

Лелеко Андрій Миколайович - Старший викладач кафедри. У 2007 р. закінчив Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, начальник Саксаганського районного відділу Державної міграційної служби України. Викладає такі навчальні дисципліни : Адміністративна відповідальність, Адміністративний процес, Міграційне право.

Ткаченко Андрій Володимирович - Доцент кафедри. У 2001 р. закінчив юридичний факультет Харківського Державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. У 2007 р. закінчив Інститут підготовки професійних суддів Одеської національної академії. Кандидат юридичних наук (2017 р.), суддя Саксаганського районного суду м. Кривий Ріг.  Викладає такі навчальні дисципліни: Кримінальний процес.

Нестеренко Катерина Олександрівна - Доцент кафедри. У 2002 р. закінчила Київський національний економічний університет, за спеціальністю «Правознавство» та отримала кваліфікацію «юрист». Кандидат юридичних наук (2013). Тема дисертації: «Адміністративно-правовий статус біженців в Україні». Викладає такі навчальні дисципліни: Адміністративний процес, Адміністративне право +(Адміністративна відповідальність),Кваліфікація адміністративних правопорушень.

Булгакова Олена Валеріївна - Доцент кафедри. У 2001 закінчили Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського за спеціальністю «Маркетинг (на ринку продовольчих товарів)» та отримала кваліфікацію маркетолог-економіст.

Кандидат економічних наук з 2013 року. Тема дисертаційної роботи «Оптимізація асортименту на ринку дитячого харчування».

Отримала звання доцента кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування у 2018 році.

Викладає дисципліни: Публічне адміністрування, Адміністративне право, Адміністративний процес, Порівняльне адміністративне право

Real time web analytics, Heat map tracking