ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Кафедра бойової та спеціальної фізичної підготовки є структурним підрозділом інституту. Кафедра створена у травні 2019 року.

Штатна чисельність кафедри - 9 працівників: 1 – завідувач кафедри, 2 – доценти, 3 – старші викладачі, 4 – викладачі, з них: 1 – кандидат біологічних наук, 1 – кандидат педагогічних наук.

СКЛАД КАФЕДРИ:

- Биковська Альона Миколаївна, викладач кафедри, викладає дисципліни «Фізичне виховання»;

- Валівахін Олексій Валерійович, викладач кафедри, майстер спорту України з фрі-файту, Чемпіон світу з рукопашного бою «Спас», Чемпіон України з фри-файту (Долина, м. Івано-Фраковськ, 2010), Чемпіон України по грепплінгу (тактична боротьба), багаторазовий переможець міжнародних турнірів з змішаних єдиноборств (Польща, Узбекистан), викладає дисципліни «Спеціальна фізична підготовка»;

- Гаража Леонід Федорович, викладач кафедри, майстер спорту України з гирьового спорту, бронзовий призер Чемпіонату світу (м. Ташкент, Узбекистан, 2013), чемпіон України з гирьового спорту (м. Хмельницький, 2019), викладає дисципліни «Спеціальна фізична підготовка»;

- Зубченко Людмила Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри, викладає дисципліни «Фізичне виховання»;

- Капітонов Андрій Ігорович, майстер спорту міжнародного класу з рукопашного бою, учасник Чемпіонатів України з рукопашного бою, багаторазовий переможець турнірів з рукопашного бою (Болгарія, Польща), викладає дисципліни «Спеціальна фізична підготовка»;

- Мердов Станіслав Павлович, майстер спорту України з боксу, Чемпіон СНГ та Словʼянський стран по версії WBС, інтерконтинентальний чемпіон світу по версії WBO, Чемпіон Європи по версії EBU-EEчемпіон Європи по версії ЕВА, викладає дисципліни «Спеціальна фізична підготовка»;

- Миронов Юрій Олексійович, кандидат в майстри спорту з футболу, викладає дисципліни «Фізичне виховання».

Працівники кафедри проводять активну селекційну та секційну роботу. Студенти та курсанти, завдяки наполегливій роботі працівників кафедри, стали призерами (чемпіони Дніпропетровської області з гирьового спорту) та учасниками міських та Всеукраїнських спортивних змагань.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ

- реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців засобами фізичного виховання і спорту;

- вироблення єдиної концепції втілення змісту освіти за навчальними дисциплінами, які викладаються кафедрою, з метою поєднання теоретичного навчання із практичною спрямованістю підготовки фахівців;

- організація та здійснення на високому науковому і методичному рівнях освітнього процесу шляхом формування наукового змісту й практичного спрямування кожної навчальної дисципліни;

- залучення студентів, курсантів, слухачів та адʼюнктів інституту до фізкультурно-спортивної діяльності для творчого засвоєння цінностей фізичної культури і спорту з метою гармонійного розвитку та зміцнення фізичного і духовного здоров’я, підготовки до майбутньої професії;

- розробка й затвердження єдиних критеріїв оцінки та засобів діагностики рівня засвоєних здобувачами вищої освіти знань, умінь та навичок;

- здійснення контролю та аналізу рівня здобутих особою знань, умінь та навичок через систему поточного, проміжного і підсумкового контролю;

- розробка й систематичне оновлення науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою;

- формування у студентів, курсантів, слухачів та адʼюнктів потреби у зміцненні власного здоров’я, фізичного вдосконалення засобами фізичного виховання, опанування культури здорового способу життя, навичок самостійних занять фізичними вправами протягом усього життя;

- впровадження нових методів та засобів навчання, що забезпечують високу якість освітнього процесу;

- організація педагогічного контролю науково-педагогічної діяльності працівників у формі пробних, показових і відкритих занять з подальшим обговоренням на засіданні кафедри;

- вивчення, узагальнення і запровадження передового педагогічного досвіду в галузі фізичного виховання і спорту з метою підвищення наукового рівня, професійної культури та педагогічної майстерності працівників кафедри;

- виконання планів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, їх стажування у практичних підрозділах та за напрямком спеціальності, організація наставництва;

- організація самостійної роботи студентів, курсантів, слухачів через систему індивідуальних занять і консультацій;

- підготовка відгуків, рецензій на дисертації та автореферати дисертацій за профілем кафедри, які надійшли до інституту;

- організація взаємодії з іншими навчальними закладами, проведення спільних засідань кафедр, «круглих столів» тощо;

- внесення пропозицій щодо присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослідника науково-педагогічним працівникам кафедри;

- надання допомоги підрозділам органів внутрішніх справ у вивченні тематики занять службової підготовки за профілем кафедри у разі їх звернення;

- опрацювання та надання рекомендацій щодо підготовки документів, які надходять з МОН України, МВС України, інших державних органів та організацій;

- проведення спеціальних занять для учнів середніх загальноосвітніх шкіл з метою здійснення профорієнтаційної роботи;

- залучення провідних науковців, фахівців в галузі фізичного виховання і спорту до проведення навчальних занять, контролю знань здобувачів вищої освіти.

Завдання кафедри виконуються шляхом інтеграції навчання і практики, ефективного застосування всіх елементів освітнього процесу із врахуванням можливостей новітніх інформаційних та комп’ютерних технологій.

Історична довідка

На початку березня 2017 року вже у м. Кривому Розі в інституті почала функціонувати кафедра спеціальних дисциплін та фізичного виховання. На сьогоднішній день кафедра має назву кафедра бойової та спеціальної фізичної підготовки.

Створення даної кафедри стало необхідною умовою для проведення занять серед молоді (курсантів, студентів, магістрів) по формуванню основних фізичних якостей, вдосконаленню фізичної майстерності та пропаганді здорового способу життя. Спеціалісти, які працюють на кафедрі, мають життєвий, педагогічний, науковий, спортивний досвід по забезпеченню належного рівня проведення занять та організацією роботи спортивних секцій.

Контактна інформація

Поштова адреса: м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги 21

Телефон 067-195-14-72

Електронна адреса Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Міжкафедральні та міжнародні звʼязки

Розвиток міжнародних зв'язків і співробітництва здійснюється у контексті інтеграції до світового і європейського освітнього середовища, реалізації положень Болонської декларації. Кафедра спеціальних дисциплін та фізичного виховання на сьогоднішній день налагоджує співпрацю з іноземними установами, що працюють в галузі науки, освіти, фізичної культури, які стосуються співпраці в галузі підготовки спеціалістів.

За підтримки німецької громадської організації «GIZ» в спортивних залах та на спортивних майданчиках інституту встановлюються нові тренажери, сучасне спортивне обладнання для створення належних сучасних умов для навчальних та тренувальних занять.

Кафедра є структурним підрозділом факультету підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції України. У стінах вузу, тісні міжкафедральні звʼязки проходять з кафедрою адміністративно-правових дисциплін та кафедрою кримінальних дисциплін та судових експертиз,  результатом яких є підготовка висококваліфікованих фахівців – працівників ОВС. Тісно кафедра також співпрацює з відділеннями МНС України у м. Кривому Розі, Управлінням патрульної поліції м. Кривому Розі. Співробітники управління залучаються до проведення тематичних бесід зі студентами, курсантами та викладачами ДЮІ. Матеріали, надані співробітниками названих організацій використовуються при проведенні лекційних та практичних занять з дисципліни «Спеціальна фізична підготовка».

Також треба відмітити, у галузі спорту на сьогоднішній день кафедра співпрацює з Криворізькою федерацією самбо, дзюдо, сумо; з федерацією легкою атлетики; спортивним клубом «Гірник» та іншими дитячо-юнацькими спортивними закладами.

Викладачі кафедри приймають активну участь у просвітницько-інформаційній роботі та пропаганді знань серед населення щодо питань безпеки при поводженні зі зброєю, безпеки життєдіяльності, захисту і дій у надзвичайних ситуаціях, пропагується ідея здорового, активного способу життя, формуються спортивні традиції Донецького юридичного інституту.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Перелік дисциплін

Науково-педагогічним складом кафедри викладаються наступні навчальні дисципліни:

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»:

- «Фізичне виховання»;

- «Спеціальна фізична підготовка».

Для забезпечення якісної підготовки фахівців спеціальності 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність», розвитку необхідних морально-вольових якостей, достатньої фізичної підготовленості, кафедрою розроблені навчальні програми викладання дисциплін,  робоча навчальна програма, методичні матеріали для проведення практичних занять.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Науково-педагогічний склад кафедри постійно працює над вдосконаленням методик з проведення занять серед студентів та курсантів.

За поточний період авторським колективом підготовлено:

- навчально-методичне видання «Діагностика і моніторинг стану здоровʼя студентів». – Кривий Ріг, 2017. – 37 с.;

- навчально-методичне видання «Тактика і техніка боротьби «Самбо». – Кривий Ріг, 2018. – 43 с.;

- Фізичне виховання: навчально-методичний посібник з розділу «Спортивні ігри: Волейбол» для студентів  денної форми навчання спеціальності 081 «Право». /Укладач: Л.В.Зубченко. – Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2018. - 90 с.;

- Фізичне виховання: навчально-методичний посібник для студентів  денної форми навчання спеціальності 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність». /Укладач: Л.В.Зубченко. – Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2019. - 177 с.;

Співробітники кафедри приймають активну участь у розробці та виданні навчально-методичних видань, посібників та методичних рекомендацій.

20 грудня 2017 року працівниками кафедри була організована та проведена I Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція за темою: «Фізична культура та спорт: тенденції та перспективи розвитку».

20 вересня 2019 року на базі ДЮІ МВС України співробітниками кафедри було організовано та проведено круглий стіл для курсантів та студентів за темою «Актуальні питання фізичної підготовки поліцейських».

СПОРТИВНО-МАСОВА ТА ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧА РОБОТА

Спортивно-масова та фізкультурно-оздоровча робота здійснюється викладачами кафедри спеціальних дисциплін та фізичного виховання, які щорічно організовують і проводять різноманітні спортивно-масові та оздоровчі заходи.

Метою спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи є:

- залучення студентів, курсантів, слухачів та працівників ДЮІ до регулярних занять фізичною підготовкою і спортом, розвиток у них фізичних та морально-вольових якостей, які необхідні при виконанні обов’язків службової діяльності;

- сприяння організації навчально-тренувального процесу у спортивних секціях для підвищення спортивної майстерності, виконання вимог спортивної класифікації з метою присвоєння спортивних розрядів, підготовки та проведення спортивних змагань, їхньому матеріально-технічному, інформаційному забезпеченню;

- сприяння організації та проведенню різних спортивно-оздоровчих заходів, пропаганді здорового та активного життя, професійного спорту та спортивних традицій Донецького юридичного інституту.

Кафедрою проводиться велика спортивно-масова робота: збірні команди ДЮІ МВС України беруть участь у всіх заходах ГО ФСТ «Динамо» України, змаганнях різних рівнів, успішно виступають на  всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

Серед курсантів, студентів та випускників інституту є переможці чемпіонатів Європи, світу з різних видів спорту.

В інституті регулярно проводяться заняття із особовим складом із рукопашного бою, боротьби самбо, спортивних ігор.

Велика наполеглива робота проводиться щодо залучення курсантів, студентів, слухачів до занять у спортивних секціях, роботою яких керують досвідчені фахівці – викладачі кафедри бойової та спеціальної фізичної підготовки. На теперішній час в інституті працюють спортивні секції з прикладних та ігрових видів спорту, таких як: легка атлетика; поліатлон; кульова стрільба; волейбол; баскетбол; футбол; гирьовий спорт; рукопашний бій; бокс; боротьба самбо, очолювані викладачами кафедри.

Загальна чисельність курсантів та спортсменів, що тренуються в секціях, перевищує 200 осіб, серед них 4 майстри спорту, 5 кандидатів в майстри спорту, понад 50 спортсменів 1-го розряду.

Особисті здобутки

Викладачі кафедри беруть активну участь у науково-методичній роботі за фаховим напрямком. Регулярно друкують свої наукові праці у фахових виданнях.

Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Фізичне виховання»: для студентів денної форми навчання / С.П.Мердов. – Кривий Ріг: ДЮІ, 2016. – 37 с.

Діагностика і моніторинг стану здоровʼя студентів: навчально-методичне видання щодо організації самоконтролю студентів з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» денної форми навчання спеціальності 081 «Право» /Л.В.Зубченко, С.П.Мердов, Ю.О.Миронов. – Кривий Ріг: ДЮІ, 2017. – 36 с.

Навчально-методичні рекомендації для проведення ранкової фізичної зарядки з курсантами Донецького юридичного інституту МВС України / С. П. Мердов. – Житомир: Вид. О.О.Євенок, 2017. – 76 с.

Навчально-методичне видання «Тактика і техніка боротьби «Самбо» / А.А.Кантур, В.М.Білобров. – Кривий Ріг, 2018. – 43 с.;

Зубченко Л.В. Можливості використання степ-аеробіки на заняттях з фізичного виховання в Донецькому юридичному інституті /Л.В.Зубченко //Вісник Луганського національного університету ім.Т.Шевченка: зб.наук.пр. – Старобільськ, 2018. №4 (318), Ч. І. – С. 65-72.

Зубченко Л.В. Оптимізація процесу фізичного виховання студентів /Л.В.Зубченко //Правовий часопис Донбасу: зб.наук.пр.  – Кривий Ріг, ДЮІ, №2 (63),  2018. – С. 164-169.

Зубченко Л.В. Використання елементів страйкболу у професійній підготовці курсантів /В.А.Голик,  Л.В.Зубченко // Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки та спорту збройних сил України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб на шляху Євроатлантичної інтеграції України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 22-23 листопада 2018 року. – Київ: Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, 2018. – С.231-235.

Зубченко Л.В. Актуальні питання мотивації курсантів до систематичних занять з фізичної підготовки / Л.В.Зубченко, В.А. Голик // Вища юридична освіта: історичний досвід та перспективи розвитку: зб.матер. регіон.круглого столу 22 лютого 2018 року. – Маріуполь,  Маріупольська академія поліції, – 2018. – С. 103-107.

Мердов С.П. Використання спеціальних мобільних додатків під час самостійної фізичної підготовки курсантів  /С.П.Мердов // Вища юридична освіта: історичний досвід та перспективи розвитку: зб.наук.пр. круг.столу – Маріуполь,  Маріупольський центр первинної професійної підготовки «Академія поліції», 2018. – С. 193-197.

Мердов С.П. Бокс в системі фізичної підготовки курсантів ВНЗ із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських /С.П.Мердов //Національна поліція України: сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали І Всеукраїнської науково-практ. конф. - Кривий Ріг, 2018. - С. 112-114.

ВИДАННЯ КАФЕДРИ

 

Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Фізичне виховання»: для студентів денної форми навчання /С.П.Мердов. – Кривий Ріг: ДЮІ, 2016. – 37 с.

Навчально-методичні рекомендації для проведення ранкової фізичної зарядки з курсантами Донецького юридичного інституту МВС України /С.П. Мердов. – Житомир: Вид. О.О.Євенок, 2017. – 76 с.

Діагностика і моніторинг стану здоровʼя студентів: навчально-методичне видання щодо організації самоконтролю студентів з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» денної форми навчання /Л.В.Зубченко, С.П.Мердов, Ю.О.Миронов. – Кривий Ріг: ДЮІ, 2017. – 36 с.

Навчально-методичне видання «Тактика і техніка боротьби «Самбо» / А.А.Кантур, В.М.Білобров. – Кривий Ріг, 2018. – 43 с.

Фізичне виховання: навчально-методичний посібник з розділу «Спортивні ігри: Волейбол» для студентів  денної форми навчання спеціальності 081 «Право». /Укладач: Л.В.Зубченко. – Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2018. - 90 с.

Фізичне виховання: навчально-методичний посібник для студентів  денної форми навчання спеціальності 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність». /Укладач: Л.В.Зубченко. – Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2019. - 177 с.

Real time web analytics, Heat map tracking