Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

30 вересня відбулося розширене засідання Вченої ради Донецького юридичного інституту МВС України.

Робота засідання розпочалася з розгляду питання «Про внесення змін до складу Вченої ради».

Учений секретар секретаріату Вченої ради канд. філол. н. Катерина Пономаренко доповіла про те, що відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про Вчену раду Донецького юридичного інституту МВС України та у зв’язку з проведеними організаційно-штатними змінами зі складу Вченої ради інституту виведено завідувача кафедри господарсько-правових дисциплін кандидата юридичних наук, доцента Дар’ю Піддубну; студентку 408 навчальної групи факультету № 3 Катерину Товкач; введено декана факультету № 2 Криворізького навчально-наукового інституту, кандидата економічних наук, доцента Павла Каминського, т.в.о. декана факультету № 3, кандидата юридичних наук Володимира Бугу; студентку 311 навчальної групи факультету № 3 Наталю Гурську; курсанта 206 навчального взводу факультету № 2 рядового поліції Олександру Лунгу. Таким чином, кількісний склад Вченої ради інституту становить 40 осіб.

Другим згідно з порядком денним на засіданні було розглянуто питання «Про перспективи розвитку Криворізького науково-навчального інституту ДЮІ МВС України».

Проректор – директор Криворізького навчально-наукового інституту, кандидат юридичних наук Пилип Єпринцев ознайомив присутніх з першочерговими завданнями, що стоять перед новоствореним підрозділом за окремими напрямами, зокрема: освіти, науки, матеріально-технічного забезпечення, профорієнтації.

П. Єпринцев зауважив, що основною метою КННІ ДЮІ МВС України є висока якість освітньої послуги, що є зрозумілою для здобувачів вищої освіти та контрольованої з боку стейкхолдерів, а процес надання освітньої послуги має бути прозорим, структурованим, зрозумілим, публічним та контрольованим та підкреслив, що особливо актуальним наразі постає використання ресурсів платформ дистанційного навчання в освітньому процесі.

Окрему увагу проректор – директор КННІ приділив завданням інституту за напрямом профорієнтаційної роботи.

Наступним за порядком денним була обговорена «Стратегія матеріально-технічного оснащення освітньо-виховного процесу».

Проректор інституту Олександр Костюченко доповів присутнім на засіданні, що з метою підготовки Донецького юридичного інституту МВС України до нового 2020/21 навчального року проведено роботи з реконструкції та ремонту навчальних корпусів у м. Маріуполі та м. Кривому Розі.

Крім того, станом на сьогодні триває реконструкція будівель у м. Маріуполі, а саме: реконструкція будівлі Маріупольського центру первинної професійної підготовки «Академія поліції» Донецького юридичного інституту МВС України, реконструкція будівлі по пр. Луніна, 89б під соціально-побутовий корпус Донецького юридичного інституту МВС України, реконструкція будівлі по пр. Нахімова, 7 під будівлю гуртожитку Донецького юридичного інституту МВС України. Загальний обсяг робіт виконаний на 90%.

О. Костюченко також окреслив питання забезпечення речовим майном курсантів інституту й ознайомив присутніх на засіданні з результатами роботи в напрямі придбання комп’ютерів та оргтехніки, облаштування кабінетів та аудиторій навчальних корпусів, навів перспективи матеріально-технічного розвитку ДЮІ МВС України у містах Маріуполі та Кривому Розі.

Наступним було розглянуто питання «Про результати профорієнтаційної роботи у 2019/20 навчальному році; завдання щодо організації її проведення у 2020/21 навчальному році та визначення заходів із забезпечення конкурсного набору абітурієнтів 2021 року».

Проректор інституту майор поліції Руслан Врадій ознайомив членів Вченої ради з основними показниками ефективності та результатами проведення профорієнтаційних заходів, довів актуальні питання та перспективи розвитку зазначеного напряму.

Зазначений напрям роботи підпорядкованих підрозділів висвітлили проректор інституту капітан поліції Денис Нестеров і проректор-директор КННІ ДЮІ МВС України Пилип Єпринцев.

П’ятим за порядком денним було розглянуто питання «Про результати складання державної атестації за освітнім ступенем «бакалавр» спеціальності 081 «Право» та 262 «Правоохоронна діяльність» курсантами факультету № 1».

Доповідач т.в.о. декана факультету № 1 к. ю. н. підполковник поліції Станіслав Лопатін навів дані аналізу складання держатестації курсантами спеціальності 081 «Право» за спеціалізаціями: органи досудового розслідування, підрозділи кримінальної поліції, підрозділи превентивної діяльності, відзначивши, що державну атестацію успішно склав 91 курсант, за її результатами дипломи з відзнакою отримали випускники Бірюк Вікторія, Ковальов Максим, Кущова Анастасія, Рижакова Дар’я, Твердохліб Владислав, Тян Наталя.

Зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» за спеціалізаціями підрозділи кримінальної поліції та підрозділи превентивної діяльності державну атестацію успішно склали 33 курсанта. За її результатами курсанти Іванова Яна та Шпак Тарас отримали дипломи з відзнакою.

Питання «Про результати складання державної атестації за освітнім ступенем «бакалавр» спеціальності 081 «Право», напряму підготовки 6.030401- «Правознавство» студентами факультету № 3» висвітлив у своїй доповіді декан факультету № 2 КННІ ДЮІ МВС України, к. е. н., доцент Павло Каминський. Доповідач навів дані аналізу успішності студентів факультету. Усі 47 здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 081 «Право» успішно склали державну атестацію, з них дипломи з відзнакою отримали 3 здобувачі вищої освіти – Косякіна Ольга, Шкурко Євгеній, Ярошенко Карина.

Усі 94 здобувачі заочної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» успішно склали державну атестацію. З-поміж них 67 здобувачам заочної форми навчання присвоєно освітній ступінь «бакалавр» за спеціальністю 081 «Право», зокрема 1 здобувачу вищої освіти – Нагорному Леоніду – диплом з відзнакою; 27 здобувачам заочної форми навчання присвоєно освітній ступінь «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство», з них 1 здобувачу вищої освіти – Корягіній Крістіні – диплом з відзнакою.

«Про результати складання державної атестації за освітнім ступенем «бакалавр» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» та спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» слухачами факультету № 4» доповідав проректор – директор Криворізького навчально-наукового інституту, к. ю. н. Пилип Єпринцев, який повідомив присутнім на засіданні, що у 2020 році закінчили Донецький юридичний інститут МВС України, повністю виконали навчальний план і успішно склали державну атестацію слухачі, кількістю 41, яким було присвоєний освітній ступінь «бакалавр» за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» та видані дипломи встановленого зразка. Крім того, за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство» повністю виконали навчальний план і успішно склали державну атестацію,  56 слухачів, яким було присвоєний освітній ступінь «бакалавр» та видані дипломи встановленого зразка. Також доповідачем було наведено дані аналізу успішності здобувачів вищої освіти.

З питання «Про підсумки проведення табірних зборів з курсантами першого курсу факультету № 1 та факультету № 2» заслухано й обговорено доповіді т.в.о. декана факультету  1, к. ю. н. підполковника поліції Станіслава Лопатіна та декана факультету № 2, к. ю. н. підполковника поліції Валентина Тулінова.

Доповідачі ознайомили присутніх з перебігом табірних зборів, що відбулися в період з 30 серпня до 13 вересня 2020 року. Усі курсанти 1-го курсу факультетів № 1 і № 2 прибули до інституту з довідками про проходження обстеження на COVID-19 за методикою ІФА, дійсною протягом 72 годин. Випадків захворювання курсантів на коронавірусну інфекцію під час табірних зборів не зафіксовано. Для них було забезпечено необхідні комфортні умови проживання. Перед розселенням в казарму всі курсанти пройшли медичний огляд в медико-санітарній частині.

Заходи, визначені Планом підготовки до проведення табірних зборів з курсантами набору 2020 року, факультетами виконано у повному обсязі за напрямами пропаганди здорового способу життя, виховної і соціальної роботи, службової і транспортної дисципліни, дотримання правил військового обліку призовників, спортивного життя. Окрему роботу проведено щодо курсантів пільгових і соціальних категорій.

Результати аналізу анкетування свідчать про те, що у більшості курсантів спостерігалось гарне самопочуття під час проходження табірних зборів та створений сприятливий клімат. З курсантами, у яких низький рівень стресостійкості, психологічного стану проведені індивідуальні консультування з метою визначення причин низьких показників та зниження емоційного напруження.

Дев’ятим відповідно до порядку денного було заслухано питання «Про діяльність юридичних клінік «Захисник» та «Правовий захист» у Донецькому юридичному інституті МВС України: стан роботи та перспективи розвитку».

Керівники юридичних клінік – заступник директора з освітньої та науково-дослідної діяльності Криворізького навчально-наукового інституту д. ю. н., доцент Олександр Куракін та доцент кафедри юридичних дисциплін, к. ю. н. Наталя Загородня доповіли присутнім про особливості організації їхньої діяльності, зокрема в період карантину, підбили підсумки за поточний рік, окреслили проблемні аспекти й перспективи розвитку.

З десятого питання «Про результати проходження ознайомчої, навчальної практик курсантами факультетів № 1 і № 2 та навчальної й виробничої практик студентами факультету № 3 Донецького юридичного інституту» членами Вченої ради заслухано й обговорено доповіді т.в.о. декана факультету № 1 КННІ ДЮІ МВС України, к. ю. н. підполковника поліції Станіслава Лопатіна, т.в.о. декана факультету № 1, к. ю. н., доцента полковника поліції Олени Волобуєвої, декана факультету № 2, к. ю. н. підполковника поліції Валентина Тулінова, декана факультету № 2 КННІ ДЮІ МВС України, к. е. н., доцента Павла Каминського.

Доповідачі ознайомили присутніх з етапами зазначених практик, навели дані аналізу успішності здобувачів вищої освіти інституту, прокоментували особливості перебігу й контролю.

 

Під час розгляду питань у «Різному» порядку денного засідання розглянуто питання щодо обрання кандидатів на вакантні посади науково-педагогічного складу Донецького юридичного інституту МВС України, Криворізького навчально-наукового інституту ДЮІ МВС України, присвоєння вчених звань, зокрема – професора – доктору юридичних наук Н. Іванюті, доцента: кандидату юридичних наук Н. Загородній, кандидату юридичних наук О. Пересаді, кандидату політичних наук О. Северіновій; висування кандидатури першого проректора інституту капітана поліції Єгора Назимка на участь у конкурсі «Кращий організатор у сфері наук кримінально-правового циклу», що проводиться Науково-дослідним інститутом вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, створення разової спеціалізованої вченої ради для захисту дисертації здобувача ступеня вищої освіти «доктор філософії» Лобача Анатолія  Миколайовича, встановлення аспіранту кафедри цивільного та господарського права В.К. Богатирю індивідуального графіку виконання навчального плану тощо.

Вчена рада внесла схвалила низку нових положень: про структурні підрозділи в складі Донецького юридичного інституту МВС України та Вчену раду інституту, про оперативну нараду при першому проректорові Донецького юридичного інституту МВС України, про порядок проведення оперативної наради при проректорові інституту Костюченко О.П., про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин в ДЮІ МВС України, про комісії з академічної доброчесності в ДЮІ МВС України, про комісію з етики та управління конфліктами в ДЮІ МВС України, про силабус навчальної дисципліни ДЮІ МВС України, схвалила внесення змін до Положення про ректорат Донецького юридичного інституту МВС України.

Членами Вченої ради інституту одноголосно рекомендовано до друку: науково-практичні рекомендації «Нормативно-правове врегулювання примусового відкриття транспортних засобів» (авторський колектив: С. Вітвіцький, А. Червінчук, Ю. Атаманенко, Є. Пилипенко, С. Бичін, А. Веснін), навчальний посібник «Господарське право: особлива частина (правове регулювання господарських відносин в окремих галузях економіки)» (укладач – Деревянко Б.В.); навчально-методичний посібник «Політологія» (укладачі: Н. Сальникова, К. Трима), навчально-методичний посібник «Безпека життєдіяльності та охорона праці» (укладач – В. Ромашенко).

 

Робота Вченої ради відбулася у дружній атмосфері, присутні брали активну участь в обговоренні питань порядку денного та ухваленні рішень, надавали слушні пропозиції до них.

 

 

 

Секретаріат Вченої ради