Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

30 вересня відбулося чергове засідання Вченої ради тимчасово переміщеного закладу вищої освіти.

Робота засідання розпочалася з питання «Про внесення змін до складу Вченої ради».

«Про перспективи розвитку Криворізького науково-навчального інституту ДЮІ МВС України» доповів присутнім проректор – директор Криворізького навчально-наукового інституту, кандидат юридичних наук Пилип Єпринцев.

З питанням «Стратегія матеріально-технічного оснащення освітньо-виховного процесу» ознайомив присутніх проректор інституту Олександр Костюченко.

З питання «Про результати профорієнтаційної роботи у 2019/20 навчальному році; завдання щодо організації її проведення у 2020/21 навчальному році та визначення заходів із забезпечення конкурсного набору абітурієнтів 2021 року» виступили проректор інституту майор поліції Руслан Врадій, проректор інституту капітан поліції Денис Нестеров, проректор – директор Криворізького навчально-наукового інституту, кандидат юридичних наук Пилип Єпринцев. 

З питання «Про результати складання державної атестації за освітнім ступенем «бакалавр» спеціальності 081 «Право» та 262 «Правоохоронна діяльність» курсантами факультету № 1» доповідав т.в.о. декана факультету № 1, кандидат юридичних наук підполковник поліції Станіслав Лопатін.

«Про результати складання державної атестації за освітнім ступенем «бакалавр» спеціальності 081 «Право», напряму підготовки 6.030401- «Правознавство» студентами факультету № 3» доповідав декан факультету № 2 Криворізького навчально-наукового інституту ДЮІ МВС України, кандидат економічних наук, доцент Павло Каминський.

З питанням «Про результати складання державної атестації за освітнім ступенем «бакалавр» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» та спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» слухачами факультету № 4» ознайомив проректор – директор Криворізького навчально-наукового інституту, кандидат юридичних наук Пилип Єпринцев.

«Про підсумки проведення табірних зборів з курсантами першого курсу факультету № 1 та факультету № 2» доповідали т.в.о. декана факультету № 1 та кандидат юридичних наук підполковник поліції Станіслав Лопатіна, декан факультету № 2, кандидат юридичних наук підполковник поліції Валентин Тулінов.

З питання «Про діяльність юридичних клінік «Захисник» та «Правовий захист» у Донецькому юридичному інституті МВС України: стан роботи та перспективи розвитку» доповідали заступник директора з освітньої та науково-дослідної діяльності Криворізького навчально-наукового інституту доктор юридичних наук, доцент Олександр Куракін, доцент кафедри юридичних дисциплін, кандидат юридичних наук Наталя Загородня.

З питанням «Про результати проходження ознайомчої, навчальної практик курсантами факультетів № 1 і № 2 та навчальної й виробничої практик студентами факультету № 3 Донецького юридичного інституту» ознайомили присутніх т.в.о. декана факультету № 1, кандидат юридичних наук підполковник поліції Станіслав Лопатін, т.в.о. декана факультету № 1, кандидат юридичних наук, доцент полковник поліції Олена Волобуєва, декан факультету № 2, кандидат юридичних наук підполковник поліції Валентин Тулінов, декан факультету № 2 КРННІ ДЮІ МВС України, кандидат економічних наук, доцент Павло Каминський.

Під час розгляду питань у «Різному» порядку денного засідання розглянуто питання щодо обрання кандидатів на вакантні посади науково-педагогічного складу Донецького юридичного інституту МВС України, Криворізького навчально-наукового інституту ДЮІ МВС України, присвоєння вчених звань, зокрема – професора – доктору юридичних наук Н. Іванюті, доцента: кандидату юридичних наук Н. Загородній, кандидату юридичних наук О. Пересаді, кандидату політичних наук О. Северіновій; висування кандидатури першого проректора інституту капітана поліції Єгора Назимка на участь у конкурсі «Кращий організатор у сфері наук кримінально-правового циклу», що проводиться Науково-дослідним інститутом вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, створення разової спеціалізованої вченої ради для захисту дисертації здобувача ступеня вищої освіти «доктор філософії» Лобача Анатолія  Миколайовича, встановлення аспіранту кафедри цивільного та господарського права В.К. Богатирю індивідуального графіку виконання навчального плану тощо.

Вчена рада внесла схвалила низку нових положень: про структурні підрозділи в складі Донецького юридичного інституту МВС України та Вчену раду інституту, про оперативну нараду при першому проректорові Донецького юридичного інституту МВС України, про порядок проведення оперативної наради при проректорові інституту Костюченко О.П., про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин в ДЮІ МВС України, про комісії з академічної доброчесності в ДЮІ МВС України, про комісію з етики та управління конфліктами в ДЮІ МВС України, про силабус навчальної дисципліни ДЮІ МВС України, схвалила внесення змін до Положення про ректорат Донецького юридичного інституту МВС України.

Членами Вченої ради інституту одноголосно рекомендовано до друку: науково-практичні рекомендації «Нормативно-правове врегулювання примусового відкриття транспортних засобів» (авторський колектив: С. Вітвіцький, А. Червінчук, Ю. Атаманенко, Є. Пилипенко, С. Бичін, А. Веснін), навчальний посібник «Господарське право: особлива частина (правове регулювання господарських відносин в окремих галузях економіки)» (укладач – Деревянко Б.В.); навчально-методичний посібник «Політологія» (укладачі: Н. Сальникова, К. Трима), навчально-методичний посібник «Безпека життєдіяльності та охорона праці» (укладач – В. Ромашенко).

Члени Вченої ради брали активну участь в обговоренні питань порядку денного засідання та ухваленні рішень, надавали слушні пропозиції до них. Безсумнівно, рішення, прийняті під час роботи, сприятимуть удосконаленню діяльності інституту.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 110
 • 2
 • 3
 • 4
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 1
 • 10
 • 11
 • 110
 • 2
 • 3
 • 4
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Секретаріат Вченої ради