Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

Сучасна ситуація в підготовці майбутніх поліцейських вимагає корінної зміни стратегії і тактики навчання у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання. Головними характеристиками випускника будь-якого закладу вищої освіти є його компетентність і мобільність. У зв'язку з цим акценти при вивченні навчальних дисциплін переносяться на сам процес пізнання, ефективність якого повністю залежить від пізнавальної активності самого здобувача вищої освіти.

Успішність досягнення цієї мети залежить не тільки від того, що засвоюється (зміст навчання), але і від того, як засвоюється: індивідуально або колективно, в авторитарних або гуманістичних умовах, з опорою на увагу, сприйняття, пам'ять або на весь особистісний потенціал людини, за допомогою репродуктивних або активних методів навчання. Як показує практика викладання в Донецькому юридичному інституті МВС України науково-педагогічні працівники, що використовують активні методи навчання і нестандартні форми проведення занять, користуються великою пошаною серед здобувачів вищої освіти, а успішність останніх значно вища, ніж із інших навчальних дисциплін.

Науково-педагогічний склад кафедри адміністративно-правових дисциплін постійно веде активний пошук щодо впровадження нових нестандартних форм проведення навчальних занять. Так, завідувачем кафедри адміністративно-правових дисциплін Ольгою Мердовою було розроблено та апробовано із здобувачами вищої освіти практичне заняття з навчальної дисципліни «Поліцейська діяльність» у формі інтелектуальної естафети.

Така нестандартна форма проведення навчального заняття поряд із формуванням спеціальних (фахових) компетентностей сприяє формуванню таких загальних компетентностей, як здатність приймати оперативні, неупереджені і обґрунтовані рішення відповідно до обстановки, що склалася, здатність до адаптації та дії в новій ситуації, здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети та працювати в команді.

Інтелектуальна естафета передбачала поряд із стандартними завданнями, як то тести, співвідношення, виконання креативних незвичних завдань, наприклад: розв’язання юридично-математичних задач, поліцейських ребусів, складання визначень-пазлів, розгадування «поліцейських кодів».

Використання такого активного методу отримала позитивні відгуки від здобувачів вищої освіти, урізноманітнило їх навчальну діяльність, підвищило інтерес на оволодіння новими знаннями, уміннями і практичному їх застосуванні.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09

Кафедра адміністративно-правових дисциплін