Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

2020 рік ставить нові вимоги до закладів вищої освіти щодо навчання здобувачів вищої освіти, а для науково-педагогічного складу – опанування онлайн-інструментів для проведення дистанційного навчання.

З метою набуття знань та навичок щодо проведення навчальних занять за допомогою різних онлайн-ресурсів науково-педагогічні працівники інституту долучаються до вебінарів, тренінгів, а також проходять дистанційне підвищення кваліфікації у закладах вищої освіти нет тільки України, а й за кордоном.

Доцент кафедри юридичних дисциплін факультету №2 інституту Анна Політова з 10 по 17 серпня взяла участь у міжнародному підвищенні кваліфікації (вебінар) «Хмарні сервіси для онлайн-навчання (на прикладі платформи ZOOM)».

Організаторами міжнародного заходу стали Інститут науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян».

До участі у міжнародному підвищенні кваліфікації долучилися 400 науковців із закладів освіти України. Заклади вищої освіти зі специфічними умовами навчання МВС України представляли Національна академія внутрішніх справ, Харківський університет внутрішніх справ, Львівський державний університет внутрішніх справ та Донецький юридичний інститут МВС України.

Програма міжнародного підвищення кваліфікації передбачала опанування таких тем:

Тема 1. Основні типи комунікативної взаємодії в Інтернеті. Веб-конференція (інтернет-конференція);

Тема 2. Вебінар як форма дистанційного інтерактивного навчання;

Тема 3. Сервіс вебінарів та відео-конференцій за допомогою платформи zoom.us;

Тема 4. Загальні правила відео-спілкування за допомогою хмарних сервісів на прикладі платформи Zoom.

У останній день вебінару складався онлайн-тест.

Навчальне навантаження міжнародного підвищення кваліфікації (вебінару) становить 1,5 кредита ЄКТС (45 годин): із них лекційних – 12 год., практичних – 20 год., самостійна робота – 13 год.

Анна Політова виконала у повному обсязі програму програму міжнародного підвищення кваліфікації (вебінару) та за його результатами отримала сертифікат, який є документом, що підтверджує міжнародний досвід учасника та враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг закладів вищої освіти.

 

Кафедра юридичних дисциплін