Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

27 травня відбулося чергове засідання Вченої ради тимчасово переміщеного закладу вищої освіти, яке було проведено в дистанційному режимі згідно з вимогами щодо карантину.

Головуючим на засіданні було обрано ректора інституту, доктора юридичних наук, доцента полковника поліції Вітвіцького Сергія Сергійовича.

Перед початком засідання ректор інституту привітав з Днем народження проректора інституту, кандидата юридичних наук  полковника поліції Панченка Миколу Анатолійовича, завідувача кафедри завідувача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидата історичних наук, доцента Суюсанова Лута Ікрамовича та від імені всього колективу закладу вищої освіти побажав іменинникам міцного здоров’я, мирного неба, особистого щастя, вагомих досягнень, життєвої сили й наснаги. «Нехай Ваше життя буде зігріте теплом близьких людей, радість безмежно панує у душі та несе у Вашу оселю спокій і злагоду! Хай тепло та повага людської вдячності завжди зігрівають Вас. Притаманні Вам небайдужість до своєї справи, людяність, уміння підтримати та готовність завжди прийти на допомогу є саме тими гідними рисами, які стали запорукою Вашого успішного та щасливого майбутнього. Ваш високий професіоналізм, цілеспрямованість, відповідальність, порядність та позитивне ставлення до життя є запорукою поваги та симпатії до Вас усіх працівників, курсантів, студентів та слухачів вишу-переселенця», – зазначив Сергій Вітвіцький.

Після теплих слів привітань ректор інституту повідомив про нові кадрові призначення та побажав членам Вченої ради інституту плідної праці.

Робота засідання розпочалася з розгляду питання «Про внесення змін до складу Вченої ради».

«Про реальний стан роботи Вчених рад факультетів Донецького юридичного інституту МВС України та заходи з її покращення» доповідали т.в.о. декана факультету № 1 підполковник поліції Станіслав Лопатін, декан факультету № 2 підполковник поліції Віктор Орлов, декан факультету № 3 Олександр Куракін.

З питанням «Про результати державної атестації студентів за освітнім ступенем «магістр» спеціальностей 081 «Право» та 262 «Правоохоронна діяльність» заочної форми навчання факультету № 3» ознайомив присутніх декан факультету № 3 Олександр Куракін.

«Про стан та вдосконалення науково-дослідної роботи курсантів, студентів та слухачів інституту» доповідав перший проректор інституту Єгор Назимко.

П’ятим було розглянуто питання «Про організацію міжнародної діяльності Донецького юридичного інституту МВС України та перспективи її розвитку».

Під час розгляду питань у «Різному» порядку денного засідання розглянуто питання щодо обрання кандидатів на вакантні посади науково-педагогічного складу кафедр Донецького юридичного інституту МВС України, внесення змін до складу приймальної комісії Донецького юридичного інституту МВС України на 2020 рік, про атестування здобувачів вищої освіти факультетів № 1, 4 за результатами ІІ семестру 2019-2020 н.р. за окремими навчальними дисциплінами, перенесення педагогічної практики у здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання 2019 року набору факультету № 3 на перший семестр 2020-2021 навчального року; затвердження теми дисертаційного дослідження та призначення наукового консультанта здобувачу ступеня вищої освіти «доктор наук» к.ю.н. Бузі Ганні Сергіївні; уточнення теми дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 12.00.09 (кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність) в.о. викладача кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз факультету № 1 майора поліції Бабенко Ольги. Також було розглянуто питання про внесення змін до Положення про Маріупольський центр первинної професійної підготовки «Академія поліції» ДЮІ МВС України й до Положення про збірник наукових праць Донецького юридичного інституту «Правовий часопис Донбасу», внесення змін до складу редколегії зазначеного збірника, зміну вартості публікації статті, проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Кримінологічна безпека населених пунктів» тощо.

Членами Вченої ради інституту одноголосно рекомендовано до друку випуск № 2 (71) 2020 збірника наукових праць «Правовий часопис Донбасу»; збірник матеріалів ХVII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Використання сучасних досягнень криміналістики у боротьбі зі злочинністю» (м. Кривий Ріг, 10.04.2020); збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Національна поліція України: сучасний стан та перспективи розвитку» (м. Кривий Ріг, 24.04.2020); навчально-методичний посібник «Публічне адміністрування України в умовах глобалізаційних та трансформаційних змін» (укладачі: Брадул О.М., Павліченко Є.В.); методичний посібник «Методика початкового етапу розслідування посягань на життя журналістів» (укладачі: Кубарєв І.В., Шульга А.О., Коміссаров М.Л., Одерій О.В.). Рекомендовано до друку та поширення через мережу Інтернет збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Безпека на дорозі» (м. Кривий Ріг, 15.05.2020). Присвоєно ІII Всеукраїнській науково-практичній конференції «Реалізація прав людини в діяльності правоохоронних органів» (м. Кривий Ріг, 30.04.2020) статус Всеукраїнської з міжнародною участю та рекомендовано до друку збірник її матеріалів.

Члени Вченої ради брали активну участь в обговоренні важливих питань порядку денного засідання та ухваленні рішень, надавали слушні пропозиції до них. Безсумнівно, рішення, прийняті під час роботи, сприятимуть удосконаленню діяльності інституту за всіма напрямками роботи.

 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20

Секретаріат Вченої ради