08 квітня відбулося чергове засідання Вченої ради тимчасово переміщеного закладу вищої освіти, яке було проведено в дистанційному режимі відеоконференцзв’язку згідно з вимогами щодо загальнодержавного карантину.

Головуючим на засіданні було обрано т.в.о. ректора інституту, доктора юридичних наук, старшого наукового співробітника Назимка Єгора Сергійовича.

Робота засідання розпочалася з розгляду питання «Про внесення змін до складу Вченої ради».

«Про вжиття профілактичних заходів щодо недопущення поширення коронавірусу COVID-19 у Донецькому юридичному інституті» доповідали проректор інституту майор поліції Руслан Врадій та завідувач медико-санітарної частини – лікар Олександр Садовничий.

Третім  згідно з порядком денним засідання розглянуто питання «Про проєкт структури Донецького юридичного інституту МВС України у зв’язку з перспективою зміни юридичної адреси та першочергові заходи упорядкування діяльності закладу вищої освіти», презентоване т.в.о. ректора інституту, доктором юридичних наук, старшим науковим співробітником Назимком Єгором Сергійовичем.

«Про стан та заходи щодо забезпечення конкурсного набору абітурієнтів (Абітурієнт – 2020) до Донецького юридичного інституту МВС України у 2020 році» доповідали проректор інституту майор поліції Руслан Врадій, проректор інституту, кандидат юридичних наук полковник поліції Микола Панченко, проректор інституту капітан поліції Денис Нестеров.

«Про результати заходів щодо покращення стану та діяльності факультету № 1 за всіма напрямами роботи відповідно до вимог МОН, МВС України» доповідав заступник декана факультету № 1 підполковник поліції Станіслав Лопатін.

Шостим було розглянуто питання «Про стан та перспективи впровадження практичної складової в освітній процес та науково-дослідну діяльність».

Наступним відповідно до порядку денного було розглянуто питання «Про проходження актуалізації поліцейськими інституту».

Під час розгляду питань у «Різному» порядку денного засідання розглянуто питання про організацію та проведення державної атестації з використанням технологій дистанційного навчання, внесення змін до окремих положень з організації освітнього процесу, затвердження додаткових програм для складання кандидатського іспиту здобувачів наукового ступеня кандидата юридичних наук, затвердження індивідуального плану роботи та теми дисертації здобувача кафедри адміністративно-правових дисциплін факультету № 1 Діхтяра Д.Ю.

Членами Вченої ради інституту одноголосно рекомендовано до друку монографію «Ювенальна юстиція у системі забезпечення прав дітей: адміністративно-правові засади» (автор – Микола Веселов); збірник матеріалів регіонального круглого столу «Поліцейська освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття» (м. Маріуполь, 28.11.2019); збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної курсантської (студентської) інтернет-конференції іноземними мовами «Протидія злочинності в діяльності поліції: виклики ХХІ-го століття» (м. Кривий Ріг, 20.02.2020); навчально-методичний посібник «Організація діяльності дільничних офіцерів поліції» (укладачі: Свиридюк Наталя, Головков Олександр, Мердова Ольга); навчально-методичного посібника «Державна служба в Україні» (укладачі: Полтавець Андрій, Павліченко Євгенія) тощо.

Члени Вченої ради брали активну участь в обговоренні важливих питань порядку денного засідання та ухваленні рішень, надавали фахові пропозиції до них. Безсумнівно, рішення, прийняті під час роботи, сприятимуть удосконаленню діяльності інституту за всіма напрямками роботи.

 • 003
 • 007
 • 01
 • 02
 • 05
 • 06
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 003
 • 007
 • 01
 • 02
 • 05
 • 06
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22

Секретаріат Вченої ради

Real time web analytics, Heat map tracking