Історія існування видання розпочинається в 1997 році, саме у квітні 23 роки тому було укладено першу збірку наукових статей під назвою «Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності». І хоча на той час видання не входило до переліку фахових видань в Україні, не мало ще загальнодержавної сфери розповсюдження, але ті статті, які ввійшли до збірки, піднімали актуальні для Донецького регіону проблеми правознавства та правоохоронної діяльності, важливі питання методики викладання загальних та спеціальних дисциплін у вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ України.

 

Уже через два роки було змінено статус видання зі збірки наукових статей на збірник наукових праць. І вже в 1999 році видання було включено до переліку фахових видань України. В оновленому випуску розглядалися й проблеми розвитку галузей права, уперше було зроблено спробу створити окремий напрям дослідження питань соціології, історії правоохоронних органів та управління у сфері правопорушень.

2004, 2009, 2016 рр. – важливі в історії розвитку видання: час проходження державної реєстрації, час іспиту на право існування…

У 2017 році збірник знову було перереєстровано, але вже через зміну назви – так, у травні 2017 року видання ДЮІ МВС України, після 20-річної успішної «біографії», розпочало новий період в історії свого розвитку під промовистою назвою «Правовий часопис Донбасу». У липні 2017 року вийшов друком ювілейний випуск видання – № 2 (60) 2017 – з новою назвою, новою патріотичною обкладинкою, оновленими горизонтами діяльності.

Життя динамічне висувало щоразу інші вимоги, які важливо й необхідно було  виконати, аби утриматися у сфері й заявити про себе: у 2018 році, за результатами експертної оцінки, збірник уперше було включено до міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus International» (Республіка Польща), з 2018 року ми є членами CrossRef…

Нині, завдяки злагодженій роботі команди фахівців, видання продовжує цікаву й насичену історію свого розвитку, гідно долає нові перешкоди й сміливо приймає виклики долі: відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 17.03.2020 № 409 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо формування Переліку наукових фахових видань України від 26 лютого і 6 березня 2020 року та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 975» збірник наукових праць Донецького юридичного інституту МВС України включено до Переліку наукових фахових видань України як друковане періодичне видання категорії «Б».

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05

Відділ організації наукової роботи

Real time web analytics, Heat map tracking