Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

З метою якісного навчально-методичного, наукового та інформаційного забезпечення організації освітньо-виховного процесу за дистанційною формою на кафедрі спеціальних дисциплін та професійної підготовки факультету № 2 25 березня відбулося засідання кафедрі в режимі вебінару. Для організації вебінару були використані технології відео-конференції.

Під час проведення вебінару завідувач кафедри СД та ПП Віктор Гурський зазначив необхідність якісної організації роботи науково-педагогічним складом кафедри в режимі дистанційного навчання, тобто індивідуалізованого процесу набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. Зокрема наказом Міністерства освіти та науки України від 25.04.2013 № 466 затверджено «Положення про дистанційне навчання», дія якого поширена і на заклади вищої освіти.

Під час проведення вебінару науково-педагогічний склад кафедри СД та ПП обговорив актуальні питання наповнення навчально-методичними матеріалами навчальних курсів на дистанційній платформі інституту, визначилися з засобами актуалізації та мотивації здобувачів освіти до дистанційній формі навчання. Були розглянуті питання щодо якості лекційних занять, зокрема використання відео-конференцій, проведення семінарських та практичних занять з навчальних дисциплін, які мають практичну складову. Було запропоновано використання тестових та ситуаційних завдань, що своєю чергою надає можливість використовувати міждисциплінарні зв’язки та елементи поліцейського квесту тощо. Як приклад, було наведено організацію дистанційного навчання з навчальної дисципліни «Адміністративно-юрисдикційна діяльність Національної поліції» для курсантів 107-110 навчальних взводів факультету № 2, проведення групових консультацій з курсантами в режимі відео-конференції.

Окремо були визначені різні аспекти роботи зі здобувачами вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр», з навчальних дисциплін первинної професійної підготовки курсантів, які навчаються за програмою 2+1, заочної форми навчання зі здобувачами вищої освіти освітнього ступеня «магістр».

Дискусію викликало питання проведення контрольних заходів, зокрема модульних та підсумкових контролів. Було зазначено, що чинним Положенням про організацію освітнього процесу в Донецькому юридичному інституті визначені види навчальних занять та контролю. Зокрема навчання та система оцінювання навчальних занять (семінарські, практичні) проведення модульних і підсумкових контролів для денної форми навчання для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» має відмінності від навчання та системи оцінювання та контролю з навчальних дисциплін первинної професійної підготовки курсантів, які навчаються за програмою 2+1 та заочної форми навчання зі здобувачами вищої освіти освітнього ступеня «магістр».

Окрім навчально-методичних питань на вебінарі були обговорені питання проведення наукової роботи. Зокрема, щодо дистанційної участі у наукових заходах, залучення до наукових заходів курсантів та студентів факультету № 2 та необхідності активізації роботи з розробки навчально-методичних рекомендацій, навчальних посібників, підручників тощо.

Наприкінці вебінару були обговорені організаційні питання, зокрема щодо використання при колективній роботі можливостей відеозв’язку ZOOM, а також Google Classroom, додатку, що зв’язує Google Документи, Google Диск і Gmail, допомагає створювати завдання різного типу, виставляти здобувачам освіти оцінки, коментувати і організовувати ефективне спілкування зі здобувачами освіти в режимі дистанційного навчання. Було зазначено, що цей додаток є безкоштовним і захищеним від втрати інформації, тому що всі дані копіюються на GoogleДиск, а також може використовуватися за допомогою мобільних телефонів через мобільні додатки, які легко завантажити.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Сергій Пекарський,
кафедра спеціальних дисциплін
та професійного навчання
факультету № 2