Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

За ініціативи завідувача кафедри господарсько – правових дисциплін Донецького юридичного інституту МВС України, кандидата юридичних наук, доцента  Віталія Кадали, який виступає куратором групи 405/16К (староста Павло Басненко) та за участі доцента кафедри  Олени Гузенко ( куратор групи 208/18К, староста Вікторія Бездуган) своєчасно було проведено кураторські години на тему «Права, обов’язки та відповідальність студентства в сучасних реаліях».

Головною метою кураторських годин стало обговорення з студентською спільнотою не лише питань прав, обов’язків та відповідальності, а перш за все обговорення проблем успішності студентів, їх відвідування занять, участі у заходах проведених на рівні інституту, деканату та кафедри, а також відповідальності за неналежне виконання покладених на них обов’язків. На початку перед студентами виступив завідувач кафедри Віталій Кадала. У своїй промові Він наголосив на тому, що вступаючи до вищого навчального закладу кожен громадянин бере на себе відповідальність  належного виконання покладених обов’язків та відповідального ставлення умов навчання так, як саме такий підхід надає можливість досягти поставленої мети та навчитися обраному фаху. В свою чергу викладацький склад інституту бере на себе зобов’язання підготовки фахівця  за обраним фахом, який матиме достатній кваліфікаційний рівень  та зможе адаптуватися в сучасному житті як творча, креативна та відповідальна особистість.  При цьому підкреслив особливо коли мова йде про підготовку майбутнього представника правового фаху, який має бути в суспільстві взірцем високої моральності та відповідальності за власні вчинки. Досягти наміченого можливо за умови відповідального ставлення обох сторін до належного виконання своїх обов’язків.

Олена Гузенко зазначила, що студентське життя не обмежується лише виконанням обов’язку щодо навчання та відвідування занять, а також охоплює участь у  загально інститутських заходах та заходах, які проводяться на рівні факультету і кафедри. Саме на цій основі студент формується як креативна, творча та толерантна особистість  для суспільства.

На кураторських годинах гостро було поставлено питання вчасного виконання учбового плану, належного відвідування занять, здачі заборгованостей та відповідального ставлення до майна інституту. Було проаналізовано успішність студентів у навчанні у 2- му семестрі 2019-2020 навчального року у групі 208/18К, староста Вікторія Бездуган ( куратор Олена Гузенко) та групи 405/16К, староста Павло Басненко (куратор Віталій Кадала) звернуто увагу на існуючі заборгованості та встановлено термін їх ліквідації.

В цілому спілкування з студентством відбулося в дружній, толерантній атмосфері у формі дискусії. Доволі активно обговорювалися питання  покращення успішності та взаємоповаги як в колі студентів, так і в спілкуванні з викладацьким складом Донецького юридичного інституту МВС України.

Наприкінці кураторських годин Віталій Кадала висловив надію, що студенти у майбутньому будуть ставитися більш відповідально до покладених на них обов’язків та активніше залучатимуться до участі в запропонованих заходах на рівні інституту, деканату та кафедри. На згадку  про кураторські години  було зроблено ряд фото.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08

Доцент кафедри  ГПД,
Олена ГУЗЕНКО