Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

Нещодавно кафедра оперативно-розшукової діяльності факультету №1 провела інструктаж для курсантів випускних курсів спеціальності «Право» та «Правоохоронна» діяльність спеціалізації «Кримінальна поліція». Викладачі приділили увагу основним питанням, які зазначені в Програмі стажування вищезазначених курсів.

Стажування організовується та проводиться відповідно до навчальних планів і програм та згідно із Законом України «Про вищу освіту», Положенням про практичну підготовку слухачів та курсантів вищих навчальних закладів МВС України, що затверджене наказом МВС України від 27 червня 2013 року № 621, Положенням про практичну підготовку здобувачів вищої освіти факультету № 1 Донецького юридичного інституту МВС України, що затверджене наказом ДЮІ від 22.11.2019 року   № 552.

Стажування курсантів третіх і четвертих курсів проводиться з метою закріплення і вдосконалення теоретичних знань, отриманих здобувачами вищої освіти відповідно до спеціальності та спеціалізації, набуття практичних умінь, навичок і компетентностей, необхідних для виконання обов’язків оперативних працівників підрозділів кримінальної поліції, а також формування потреби систематичного оновлення власних знань та творчого їх застосування у практичній діяльності.

Основними завданнями стажування є:

 • формування професійних умінь і навичок, необхідних для роботи з профілактики правопорушень, попередження, розкриття і розслідування кримінальних правопорушень, оволодіння тактикою проведення слідчих (розшукових) дій і методикою розслідування окремих видів кримінальних правопорушень;
 • освоєння змісту професійної діяльності, методів і тактичних прийомів роботи на конкретних посадах;
 • надбання і вдосконалення здобувачами вищої освіти професійних умінь і навичок з дисциплін спеціалізації;
 • отримання практичних умінь і навичок здійснення оперативно-розшукової роботи, таких, як: діяльність на місці події (у складі слідчо-оперативної групи); складання процесуальних та службових документів; орієнтування в оперативній обстановці тощо;
 • оволодіння передовими методами службової діяльності органів НП;
 • адаптація здобувачів вищої освіти до реальних умов діяльності оперативних підрозділів органів НП;
 • зміцнення розуміння необхідності суворого дотримання законності, виховання почуття обов’язку до вибраної професії;
 • розвиток організаторських здібностей, відчуття відповідальності за доручену справу, ініціативи, волі та наполегливості при виконанні функціональних обов’язків на конкретній посаді.

Також наголошено на необхідності складання та надання звітної документації, а також її підписання після закінчення стажування.

Наприкінці інструктажу усім курсантам було надано щоденник стажування, який, заздалегідь, був розроблений кафедрою ОРД для зручності фіксації ходу стажування та здійснення робочих записів у ньому.

 • 01
 • 02
 • 01
 • 02

Кафедра оперативно-розшукової діяльності

факультету №1