Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

Науковці Донецького юридичного інституту приймають активну участь у діяльності наукових інституцій на загальнодержавному рівні, що є доказом високого рівня організації наукової роботи в навчальному закладі.

Так, відповідно до постанови Президії НАН України № 303 від 04.12.2019 р. професора кафедри загально-правових дисциплін інституту доктора юридичних наук, професора Євгена Зозулю затверджено членом Комісії по вивченню історії українського права при Президії НАН України, яка є дорадчим науково-консультативним, координаційним, експертним органом з питань розвитку і координації досліджень історії українського права в НАН України.

25 лютого 2020 р. д.ю.н, професор Євген Зозуля взяв участь у засіданні Комісії по вивченню історії українського права при Президії НАН України, яке відбулося в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України. На засіданні  було обговорено концепцію систематизації пам’яток українського права та здійснення багатотомного видання «Скарбниця пам’яток українського права», затвердженої Розпорядженням Голови Верховної Ради України № 350 від 23 жовтня 2019 року та оприлюдненої в газеті «Голос України» від 13 листопада 2019 року.

Керівництво зазначеним проектом покладено на Першого заступника Голови Верховної Ради України доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента НАПрН України, Заслуженого діяча науки і техніки України Руслана Стефанчука.

Реалізація цього масштабного наукового проекту дасть змогу відтворити генезу української державності, простежити спадкоємність інститутів українського права, його трансформації під впливом і у взаємозвʼязкуз іншими правовими системами країн Європи.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05

Кафедра загально-правових дисциплін.