Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

26 лютого відбулося чергове засідання Вченої ради Донецького юридичного інституту.

Робота засідання розпочалася з розгляду питання «Про внесення змін до складу Вченої ради інституту».

Т.в.о. ученого секретаря секретаріату Вченої ради Катерина Пономаренко доповіла про те, що відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про Вчену раду Донецького юридичного інституту МВС України та у зв’язку з проведеними організаційно-штатними змінами зі складу Вченої ради інституту виведено д. ю. н., професора Віктора Бесчастного (у зв’язку зі звільненням за переведенням з посади ректора інституту); ученого секретаря секретаріату Вченої ради к. ю. н. Дар’ю Давидову (у зв’язку з відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку). Відповідно, кількісний склад вченої ради інституту натепер становить 39 осіб.

Другим питанням порядку денного на засіданні було розглянуто питання «Про підсумки виконання навчального навантаження у першому семестрі 2019/20 навчального року та навантаження, що заплановане на другий семестр 2019/20 навчального року». Начальник навчально-методичного відділу Лариса Лоц звернула увагу присутніх на те, що на сьогоднішній день у закладі вищої освіти триває активна робота щодо впровадження офісної програми «Деканат», аргументувала необхідність внесення доповнень до Положення про планування та облік навантаження науково-педагогічних працівників у Донецькому юридичному інституті МВС України, зокрема щодо норм часу для планування й обліку навчальної роботи науково-педагогічних працівників.

Наступним за порядком денним було обговорено питання «Про стан та діяльність факультету № 1 за всіма напрямами роботи відповідно до вимог МОН, МВС України та заходи забезпечення освітньо-виховного процесу, службової дисципліни, антикорупційного законодавства, зміцнення дисципліни та законності з урахуванням норм Закону України «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України»».

Проректор інституту майор поліції Руслан Врадій доповів про результати перевірки організації роботи факультету № 1 за всіма напрямами діяльності, зокрема, акцентував увагу присутніх на навчально-виховному процесі, науковій, профорієнтаційній роботі, організації несення служби тощо.

За напрямом освітньо-виховної діяльності актуальною залишається активізація використання інноваційних технологій у навчальному процесі: створення електронних засобів навчання, використання інтерактивних засобів навчання, відновлення практики створення навчальних полігонів, що передбачає реалізацію таких заходів: самоосвіту науково-педагогічного складу з питань впровадження інноваційних технологій у навчальний процес, створення відповідних дидактичних матеріалів, використання інформаційних технологій на заняттях та під час самостійної роботи здобувачів вищої освіти. Активною є робота факультету з підготовки навчально-методичної та наукової літератури за напрямами діяльності кафедр відповідно до планів науково-дослідної роботи та залучення обдарованих курсантів до участі в наукових та творчих конкурсах тощо.

Працівники факультету проводять системну профорієнтаційну роботу, спрямовану на забезпечення набору абітурієнтів з усіх регіонів України.

Наступним було розглянуто питання «Про роботу Університету культури Донецького юридичного інституту МВС України».

Проректор інституту майор поліції Руслан Врадій доповів присутнім, що відповідно до положення «Про Університет культури» Донецького юридичного інституту в Кривому Розі та Маріуполі організовано проведення заходів, спрямованих на культурно-освітню діяльність та естетичне виховання курсантсько-студентської молоді, створення умов для духовного збагачення, формування здорового способу життя, а також підвищення іміджу поліції та інституту тощо.

Так, від початку 2019/20 навчального року в інституті в рамках роботи «Університету культури» проведено низку заходів, а саме:

на факультеті № 1: екскурсія з вивчення історії Дніпропетровщини та Криворіжжя; зустріч з Народними депутатами України Владленом Неклюдовим та Володимиром Захарченком,; екскурсійна поїздка до національного заповідника «Хортиця» в місті Запоріжжя, пішохідна екскурсія «Шляхом Тараса Григоровича Шевченка»; відвідання Всеукраїнського фестивалю джазового мистецтва «Джаз на Поштовій»; зустріч з почесним громадянином міста Кривого Рогу Дмитром Степанюком, екскурсія до музею-діорами «Битва за Дніпро», а також відвідування обласного національного історичного музею ім. Д. Яворницького, екскурсія до музею авіаколеджу, вшанування учасників бойових дій тощо;

на факультеті № 2: участь у V Всеукраїнському фестивалі  «Українська пісня єднає нас»; зустріч з керівником Маріупольського міського благодійного фонду допомоги ветеранам силових структур «Віра та вірність» Анатолієм Нікітіним; зустріч з директором Харківського територіального управління Національного антикорупційного бюро України; зустріч з видатними спортсменами України Василем Вірастюком та Олександром Лашиним; участь курсантів у поетичному конкурсі «Поліція Донеччини»; зустріч з почесним лектором «Університету культури» капітаном 1-го рангу у відставці, письменником Євгеном Балем тощо.

Всі зазначені заходи було висвітлено на офіційному веб-порталі Донецького юридичного інституту МВС України та в засобах масової інформації, що формує імідж інституту як закладу відомчої вищої юридичної освіти і як осередку розвитку культури.

П’ятим за порядком денним було розглянуто питання «Про роботу педагогічної ради Маріупольського центру первинної професійної підготовки «Академія поліції» та заходи з покращення її діяльності».

Заступник директора Маріупольського центру первинної професійної підготовки «Академія поліції» підполковник поліції Сергій Хохряков доповів, що на сьогодні до складу педагогічної ради Академії поліції входять 28 працівників. Робота колегіального органу здійснюється з урахуванням потреб якісної організації первинної професійної підготовки слухачів Академії поліції в частині впровадження новітніх інноваційних методик та технологій навчання, а також позитивного досвіду викладання навчальних предметів, належного методичного забезпечення та планування професійної підготовки. Зокрема, організована та постійно працює Школа молодого викладача, спрямована на підвищення педагогічної майстерності молодими викладачами; навчально-методичне забезпечення навчального процесу оновлено й повністю адаптовано до єдиної освітньо-професійної програми первинної професійної підготовки; успішну роботу проведено щодо атестації робітничої професії «Поліцейський» (за спеціалізаціями) у сфері професійної (професійно-технічної освіти) тощо; заплановано запровадження нових форм проведення засідань педагогічної ради.

Наступним було розглянуто питання «Про затвердження фінансового плану інституту на 2020 рік». Т.в.о. начальника відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку – головного бухгалтера Світлана Бадєєва доповіла присутнім на засіданні, що про обсяги й призначення видатків загального фонду у 2020 році, повідомила про кошторис надходжень і видатків спеціального фонду. Зокрема, звернула увагу на запланованезбільшення кошторисних призначень по спеціальному фонду на 21,7 % у зв’язку з плануванням збільшення надходжень до спеціального фонду й підкреслила, що найбільшу питому вагу у розрізі доходів спеціального фонду займає надання платних освітніх послуг.

Сьомим за порядком денним було заслухано питання «Про виконання рішень Вченої ради інституту у першому семестрі 2019/20 навчального року».

Т.в.о. ученого секретаря секретаріату Вченої ради Катерина Пономаренко доповіла присутнім на засіданні, що на сьогодні прийняті в першому семестрі 2019/ 20 навчального року Вченою радою інституту рішення загалом виконані, а заходи довготривалого та постійного виконання – залишаються на контролі. Доповідач акцентувала увагу керівників підрозділів інституту на необхідності суворого дотримання строків виконання та своєчасного надання голові Вченої ради інформації щодо прийнятих Вченою радою рішень стосовно їх напрямків діяльності, а також результативності проведених заходів та вдосконалення роботи за відповідними напрямами роботи структурних підрозділів

Під час розгляду питань у «Різному» порядку денного засідання розглянуто питання про обрання працівників на вакантні посади науково-педагогічного складу кафедр інституту; про започаткування конкурсу «Кращий молодий вчений» у Донецькому юридичному інституті МВС України; про висунення роботи Юлії Атаманенко «Геоінформаційна технологія реєстрації та картографування дорожньо-транспортних пригод із використанням безпілотних літальних апаратів» на Премію Верховної Ради України молодим вченим; про надання кандидатури для нагородження з нагоди Дня науки; про визначення кандидатури на здобуття академічної стипендії Кабінету Міністрів України.

Вченою радою схвалено низку положень, зокрема: Положення про порядок присвоєння вчених звань науковим та науково-практичним працівникам ДЮІ МВС України, Положення про організацію роботи помічника ректора з гендерної політики, Положення про відділення післядипломної освіти Донецького юридичного інституту МВС України, Положення про науково-дослідну лабораторію з проблемних питань правоохоронної діяльності, Положення про порядок врегулювання конфліктів та спорів у діяльності співробітників, курсантів та студентів Донецького юридичного інституту МВС України, а також внесено зміни до Положення про вчену раду інституту, Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Донецькому юридичному інституті МВС України, Положення про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії в Донецькому юридичному інституті МВС України.

Розглянуто питання щодо перезакріплення наукових керівників кваліфікаційних (магістерських) робіт здобувачам освітнього ступеня «магістр» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» факультету № 4, заміни наукових керівників дисертаційних досліджень здобувачів наукового ступеня кандидата юридичних наук, затвердження додаткової програми для складання кандидатського іспиту, відрахування з ад’юнктури інституту ад’юнкта денної форми навчання, затвердження рішень атестаційної комісії щодо атестації наукових працівників: начальника ВОНР к.ю.н. Червінчука А.В. та старшого наукового співробітника НДЛ ПППД к.ю.н. капітана поліції Пилипенко Є.О., затвердження складу міжнародної колегії збірника «Правовий часопис Донбасу».

Членами Вченої ради інституту рекомендовано до друку силабус з дисципліни «Психологія управління» для студентів денної та заочної форм навчання підготовки магістрів спеціальностей 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність» (укладач - доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат педагогічних наук Мухіна Г.В.); науково-практичні рекомендації «Розслідування злочинів проти довкілля» (укладач - д.ю.н., доцент Одерій О.В.), навчальний посібник у схемах «Криміналістика: Загальні положення. Криміналістична техніка» (укладачі: д.ю.н., професор Волобуєв А.Ф., к.ю.н., доцент Волобуєва О.О., Боровик А.М.), навчальний посібник «Кримінально-виконавче право України» за загальною редакцією д.ю.н., с.н.с. Назимка Є.С. (укладачі: д.ю.н., с.н.с. Назимко Є.С., к.ю.н., доцент Данилевський А.О., к.ю.н., с.н.с. Данилевська Ю.О., Гранкіна В.І.), навчальний посібник «Концептуальні та організаційно-правові засади забезпечення національної безпеки» (укладачі: Кадала В.В., Гузенко О.П., Павліченко Є.В.) тощо.

Робота Вченої ради пройшла в дружній, творчій обстановці, всі присутні брали активну участь в обговоренні питань порядку денного та ухваленні рішень, надавали слушні  пропозиції до них.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09

Секретаріат Вченої ради