До бібліотечного фонду  загальної бібліотеки Донецького юридичного інституту від Державного науково-дослідного експртно-криміналістичного центру МВС України надійшов науково-практичний збірник “Криміналістичний вісник” випуск 2 за 2018 рік. Це фахове видання висвітлює як загальнотеоретичні питання так і питання прикладних досліджень і практичних напрацювань.

Вісник об’єднує навколо себе людей – фахівців, які займаються цим напрямком діяльності та матеріали багатого передового досвіду проведення криміналісичних досліджень.

У збірнику розглядаються такі теми як: методологія та організація експертно-криміналістичного забезпечення боротьби зі злочинністю, використання досягнень науки і техніки та позитивного досвіду в експертній діяльності, а також проблеми дослідження речових доказів.

Серед чисельних авторів випуску, спеціалістів в галузі науки криміналістики, ми зустрічаємо статтю співробітника Донецького юридичного інституту, доктора юридичних наук, професора кафедри кримінльно-правових дисциплін та судових експертиз А.Ф. Волобуєва “Поліграф: техніко-криміналістичний засіб виявлення і фіксації доказів чи інструмент експертного дослідження ?” В статті розглянуто умови та суб’єкти проведення дослідження з використанням поліграфа а також елементи його підготовки. Звернено увагу на оцінку і використання результатів експертного дослідження та вироблено рекомендації щодо його застосування в кримінальному провадженні.

Зі змістом вісника в цілому та зазначеної статті окремо ви маєте можливість ознайомитися, розгорнувши примірник науково-практичного збірника у читальній залі загальної бібліотеки.

Колектив загальної бібліотеки.

Real time web analytics, Heat map tracking