Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

26 лютого відбулося чергове засідання вченої ради тимчасово переміщеного закладу вищої освіти.

Головуючим на засіданні було обрано т.в.о. ректора інституту, доктора юридичних наук, старшого наукового співробітника Назимка Єгора Сергійовича.

На початку від імені всього колективу вишу-переселенця т.в.о. ректора інституту привітав і нагородив переможців першого туру конкурсу наукових робіт здобувачів першого(бакалаврського) рівня вищої освіти закладів вищої освіти МВС України та їхніх наукових керівників. «Щиро дякуємо вам за те, що ви успішно працюєте на науковій ниві. Зичу вам подальших успіхів, творчої наснаги, реалізації життєвих планів та сподівань. Ми пишаємося вашими здобутками», – зазначив Єгор Сергійович Назимко.

Після теплих слів привітань головуючий на засіданні вченої ради повідомив про нові кадрові призначення та побажав членам вченої ради інституту плідної праці.

Робота засідання розпочалася з розгляду питання «Про внесення змін до складу вченої ради інституту».

Другим згідно з порядком денним засідання розглянуто питання «Про підсумки виконання навчального навантаження у першому семестрі 2019/20 навчального року та навантаження, що заплановане на другий семестр 2019/20 навчального року».

«Про стан та діяльність факультету № 1 за всіма напрямами роботи відповідно до вимог МОН, МВС України та заходи забезпечення освітньо-виховного процесу, службової дисципліни, антикорупційного законодавства, зміцнення дисципліни та законності з урахуванням норм Закону України «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України»» доповідали проректор інституту майор поліції Руслан Врадій.

«Про роботу Університету культури Донецького юридичного інституту МВС України» доповідали проректор інституту майор поліції Руслан Врадій, проректор інституту кандидат юридичних наук полковник поліції Микола Панченко.

П’ятим було розглянуто питання «Про роботу педагогічної ради Маріупольського центру первинної професійної підготовки «Академія поліції» та заходи з покращення її діяльності».

«Про затвердження фінансового плану інституту на 2020 рік» доповіла т.в.о. начальника відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку – головний бухгалтер Світлана Бадєєва.

Наступним відповідно до порядку денного було розглянуто питання «Про виконання рішень Вченої ради інституту у першому семестрі 2019/20 навчального року».

Під час розгляду питань у «Різному» порядку денного засідання розглянуто питання про обрання працівників на вакантні посади науково-педагогічного складу кафедр інституту, про започаткування конкурсу «Кращий молодий вчений» у Донецькому юридичному інституті МВС України, про висунення роботи Юлії Атаманенко «Геоінформаційна технологія реєстрації та картографування дорожньо-транспортних пригод із використанням безпілотних літальних апаратів» на Премію Верховної Ради України молодим вченим, про впорядкування Положення про вчену раду інституту, про внесення змін до Положення про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії в Донецькому юридичному інституті МВС України.

Вченою радою схвалено Положення про порядок присвоєння вчених звань науковим та науково-практичним працівникам ДЮІ МВС України,  Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Донецькому юридичному інституті МВС України, Положення про організацію роботи помічника ректора з гендерної політики, Положення про відділення післядипломної освіти Донецького юридичного інституту МВС України, Положення про науково-дослідну лабораторію з проблемних питань правоохоронної діяльності, Положення про порядок врегулювання конфліктів та спорів у діяльності співробітників, курсантів та студентів Донецького юридичного інституту МВС України тощо.

Упродовж засідання також розглянуто питання про перезакріплення наукових керівників кваліфікаційних (магістерських) робіт здобувачам освітнього ступеня «магістр» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» факультету № 4, про затвердження рішень атестаційної комісії щодо атестації наукових працівників: начальника ВОНР к.ю.н. Червінчука А.В. та старшого наукового співробітника НДЛ ПППД к.ю.н. капітана поліції Пилипенко Є.О, про затвердження складу міжнародної колегії збірника «Правовий часопис Донбасу», низку питань стосовно аспіратів та ад’юнктів інституту;

Членами Вченої ради інституту одноголосно рекомендовано до друку силабус з дисципліни «Психологія управління» для студентів денної та заочної форм навчання підготовки магістрів спеціальностей 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність»; науково-практичні рекомендації «Розслідування злочинів проти довкілля»; навчальний посібник у схемах «Криміналістика: Загальні положення. Криміналістична техніка»; навчальний посібник «Кримінально-виконавче право України» за загальною редакцією д.ю.н., с.н.с. Назимка Є.С.; навчальний посібник «Концептуальні та організаційно-правові засади забезпечення національної безпеки» тощо.

Члени Вченої ради брали активну участь в обговоренні важливих питань порядку денного засідання та ухваленні рішень, надавали слушні фахові пропозиції до них. Безсумнівно, рішення, прийняті під час роботи, сприятимуть удосконаленню діяльності інституту за всіма напрямками роботи.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 27
 • 28
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 27
 • 28
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41

Секретаріат Вченої ради