Кафедра тактико-спеціальної підготовки факультету № 1 є структурним підрозділом інституту створена у травні 2019 року.

Кафедра забезпечує викладання наступних навчальних дисциплін:

-Вогнева підготовка;

- Тактико-спеціальна підготовка (+м. Спецтехніка);

- Тактична підготовка;

- Безпека дорожнього руху;

- Порядок складання адміністративних матеріалів за порушення правил ПДР;

- Оформлення ДТП;

- Безпека життєдіяльності та охорона праці;

- Цивільний захист. Охорона праці в галузі.

Структура кафедри

Цуркан Олексій Петрович - т.в.о. завідувача кафедри,  майор поліції

Закінчив у 2004 році Військовий інститут внутрішніх військ МВС України,  базова вища освіта (бакалавр) за напрямком підготовки «Філологія. Переклад», офіцер військового управління тактичного рівня; академію внутрішніх військ МВС України, 2010 рік, повна вища освіта (магістр) за спеціальністю «Переклад»; Харківський національний університет внутрішніх справ, 2014 рік, напрям підготовки «Правознавство», кваліфікація бакалавр права; Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2017 рік, кваліфікація: ступінь вищої освіти магістр спеціальність «Правоохоронна діяльність», професійна кваліфікація «юрист».

Є Здобувачем кафедри адміністративно-правових дисциплін ДЮІ МВС України з грудня 2017 року за спеціальністю  12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Викладає наступні навчальні дисципліни: Вогнева підготовка

Тактико-спеціальна підготовка (+м. Спецтехніка).

Активно займається науковою діяльністю.

 

Голик Володимир Анатолійович - старший викладач кафедри

Закінчив у 2007 році Донецький юридичний інститут Луганського Державного університету внутрішніх справ, спеціальність «Правоохоронна діяльність».

 З 2001 року кандидат у майстри спорту з кульової стрільби.

Викладає наступні навчальні дисципліни: Вогнева підготовка.

 

Єрошкін Микола  Володимирович - старший викладач кафедри

У 2006 році закінчив Криворізький Державний Педагогичний Університет, повна вища освіта (спеціаліст), за спеціальністю «вчитель історії». Національну Академію Внутрішніх Справ України в 2013 році , повна виша освіта (спеціаліст) , за спеціальністю (право), кваліфікація - юрист

Викладає наступні навчальні дисципліни:

Тактико-спеціальна підготовка;

Тактична підготовка.

Активно займається науковою діяльністю.

 

Краснощок Андрій Валерійович - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

У 2003 році закінчив з відзнакою історичний факультет Криворізького державного педагогічного університету, зі спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти.Історія», та отримав кваліфікацію вчитель історії.

З 2000 року працював вчителем історії та правознавства в загальноосвітніх закладах м. Кривий Ріг. Починаючи з 2008 року працював на різних посадах (викладач, доцент, завідувач кафедрою) на кафедрі соціально-гуманітарних дисциплін Криворізького факультету ДДУВС.

У 2013 році підготував і захистив в Національній академії внутрішніх справ(кафедра прикладної педагогіки та роботи з персоналом) дисертаційне дослідження зі спеціальності 13.00.04 «Формування загальнокультурної компетентності майбутніх правоохоронців у процесі соціально-гуманітарної підготовки» та здобув наукову ступінь кандидата педагогічних наук. Є автором більше 20 наукових праць і доробків.

Викладає наступні навчальні дисципліни: Безпека життєдіяльності та охорона праці, Цивільний захист, охорона праці в галузі

Real time web analytics, Heat map tracking