Історія створення та розвиток кафедри

Кафедру створено в 2004 році під назвою «Кафедра господарського права та економічних дисциплін». В червні 2006 року внаслідок проведення реорганізаційних заходів було розатестовано викладачів кафедри та змінено назву на «Кафедра господарського та екологічного права». З лютого 2015 року кафедру внаслідок об’єднання з кафедрою цивільного права отримала назву «Кафедра цивільного та господарського права». В березні 2017 року в результаті створення Юридичного факультету до його складу було включено кафедру господарсько-правових дисциплін.

Склад кафедри

Кадала Віталій Віталійович - Завідувач кафедри господарсько-правових дисциплін.

Закінчив Донецький юридичний інститут (2006 рік). Кандидат юридичних наук (2012 рік). В інституті з 2012 року обіймав посади викладача, старшого викладача, доцента. Наукові інтереси знаходяться в галузі господарського права. Викладає дисципліни: Господарський процес, Транспортне право, Розгляд окремих категорій господарських спорів, Захист прав суб’єктів господарювання, Господарське право зарубіжних країн.

Деревянко Богдан Володимирович, професор (фахівець) кафедри господарсько-правових дисциплін, доктор юридичних наук (2014), професор (2015). Наукова спеціальність 12.00.04 – господарське право, господарське процесуальне право. У навчальному закладі працює з 2017року. Викладає дисципліни: Зобов’язальне право, Захист прав суб’єктів господарювання.

Гузенко Олена Павлівна, доцент (фахівець) кафедри господарсько-правових дисциплін, кандидат економічних наук, доцент. У навчальному закладі працює з 2018 року. Викладає дисципліни: Основи економічної теорії; Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності; Економічний аналіз господарської діяльності суб’єктів господарювання; Економічна теорія.

Хайлова Тетяна Володимирівна, доцент (фахівець) кафедри господарсько-правових дисциплін, кандидат наук з державного управління, доцент. Наукова спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління. У навчальному закладі працює з 1995 року. Викладає дисципліни: Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності; Банківське право; Правове регулювання біржової діяльності; Державне управління економікою; Митне право.

Громенко Юлія Олександрівна, доцент (фахівець) кафедри господарсько-правових дисциплін, кандидат юридичних наук (2012).Наукова спеціальність 12.00.04 – господарське право, господарське процесуальне право.У навчальному закладі працює з 2003 року. Викладає дисципліни: Господарське право; Конкурентне право; Правове забезпечення рекламної діяльності; Правове забезпечення господарсько-торговельної діяльності.

Макаренко Наталія Анатоліївна, доцент (фахівець) кафедри господарсько-правових дисциплін, кандидат юридичних наук (2015). Наукова спеціальність 12.00.06 – Природоресурсне право; аграрне право; екологічне право. У навчальному закладі працює з 2016 року. Викладає дисципліни: Земельне право; Податкове право; Корпоративне право, Право екологічної безпеки суб’єктів господарювання.

Родіна Валерія Вікторівна, доцент (фахівець) кафедри господарсько-правових дисциплін, кандидат юридичних наук (2012).Наукова спеціальність 12.00.04 – господарське право, господарське процесуальне право. У навчальному закладі працює з 2011 року. Викладає дисципліни: Правове регулювання надання медичних послуг; Право інтелектуальної власності суб’єктів господарювання; Екологічне право; Правове регулювання страхової діяльності.

Перелік дисциплін

На кафедрі викладаються дисципліни за наступними напрямками – економіко-правові – Економічна теорія, Економічний аналіз господарської діяльності суб’єктів господарювання, Облік та аудит суб’єктів господарювання, Правове забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання;

господарсько-правові – Банківське право, Господарське право, Господарське право зарубіжних країн, Господарське процесуальне право, Державне регулювання та управління господарської діяльності, Захист прав суб’єктів господарювання, Зобов’язальне право, Земельне право, Екологічне право, Конкурентне право, Митне право, Податкове право, Право інтелектуальної власності суб’єктів господарювання, Правове забезпечення господарсько-торговельної діяльності, Правове забезпечення рекламної діяльності, Правове регулювання біржової діяльності, Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності, Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності, Правове регулювання страхової діяльності, Розгляд окремих категорій господарських спорів, Транспортне право.

Наукова діяльність

Наукові дослідження на кафедрі проводяться через підготовку і захист кандидатських і докторських дисертацій, написання монографій, підручників та посібників, наукових статей і тез конференцій тощо, організацію і проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій.

Викладачами кафедри було написано і захищено дисертаційні дослідження:

Кадала В.В. Правове регулювання перевезень вантажів у прямому змішаному сполученні: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51731

Деревянко Б.В. Правове регулювання створення та діяльності промислово-фінансових груп :http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51380

Деревянко Б.В. Правове регулювання господарської діяльності навчальних закладів :http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48861

Ніколенко Л.М. Доказування в господарському судочинстві : https://mydisser.com/en/avtoref/view/15472.html

Ніколенко Л.М. Перегляд судових актів у господарському судочинстві : https://scholar.google.com.ua/citations?user=c1ZP4WEAAAAJ&hl=ru

Хайлова Т.В. Формування державного механізму управління економічною безпекою підприємництва

Громенко Ю.О. Правове регулювання рекламної діяльності суб’єктів господарювання : https://scholar.google.com.ua/citations?user=79sF3hAAAAAJ&hl=uk

Родіна В.В. Господарсько-правове регулювання діяльності підприємств міського електротранспорту : http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51498

Макаренко Н.А. Правоверегулюванняекологічноїбезпеки в сферівидобуваннянафти та газу в Україні : http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1637981

Аллахвердян А.В. Управління витратами комунальних підприємств

Крім цього кафедрою було підготовлено і видано підручник з транспортного права України:

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49012,

а також навчальні посібники з:

- господарського права: Господарське право: Навч. посібник у схемах і таблицях / За заг. ред. канд. юрид. наук, доц. Шелухіна М.Л. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 616 с.;

- господарсько-процесуального права: http://vo.ukraine.edu.ua/pluginfile.php/129655/mod_resource/content/1/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%20%D1%83%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85%20.pdf;

за спецкурсами дисциплін кафедри:

Кожного року викладачами кафедри видаються наукові монографії та/або навчальні посібники, результати досліджень публікуються у фахових виданнях, зокрема у включених до науковометричних баз, здійснюються спроби видання робіт у виданнях, що реферуються міжнародними науковометричними базами Scopus та WebofScience.

Співпраця з практичними органами, організаціями, установами

Співробітники кафедри налагоджують співпрацю із практичними органами, організаціями, установами міста Кривий Ріг та навколишніх населених пунктів. Найчастіше спілкування викладачів відбувається із представниками правоохоронних органів – прокуратури та поліції; судових органів; представниками адвокатури; районної та міської адміністрації; юрисконсультами та керівниками суб’єктів господарювання.

Співробітництво відбувається в частині проведення профорієнтаційної роботи – юристи, менеджери і державні службовці бажають бачити у своїх структурних підрозділах випускників Донецького юридичного інституту, багато хто з них самі навчаються в інституті, отримуючи другу юридичну освіту за господарсько-правовою спеціалізацією. Крім цього, практикуючі юристи Кривого Рогу звертаються до викладачів кафедри господарсько-правових дисциплін з метою отримання консультацій, реалізації спільних монографічних досліджень, участі у науково-практичних конференціях, забезпечення підготовки і захисту дисертаційних досліджень та ін.

Міжнародні зв’язки

Кафедрою проводяться заходи із налагодження міжнародної діяльності. Так, викладачі підтримують зв’язки із колегами із Республіки Білорусь, Республіки Польща, Республіки Молдова; беруть участь у міжнародних конференціях, що проводяться за межами України; публікують статті у зарубіжних журналах іноземними мовами; спрямували перші роботи у видання, що реферуються міжнародними науковометричними базами Scopus та Web of Science.

28 вересня 2017 року у Донецькому юридичному інституті МВС України відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Міжгалузеві зв’язки цивільного, господарського та трудового права». І хоча конференція мала статус всеукраїнської, за складом учасників і рівнем обговорених питань вийшла на рівень міжнародної. Серед учасників крім вчених і практиків з України були представники Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Республіки Польща, Республіки Білорусь.

ГРАФІК проведення консультацій

№ з/п

 

П.І.Б.

1 тиждень

2 тиждень

понеділок

вівторок

середа

четвер

п’ятниця

понеділок

вівторок

середа

четвер

п’ятниця

1

Кадала В.В.

метод.

консульт.

 

 

 

 

консульт.

 

метод.

 

2

Філіпенко Т.В.

 

 

консульт.

 

метод.

метод.

 

 

консульт.

 

3

Хайлова Т.В.

 

консульт.

 

метод.

 

консульт.

метод.

 

 

 

4

Громенко Ю.О.

 

метод.

консульт.

 

 

 

метод.

 

 

консульт.

5

Родіна В.В.

 

 

метод.

консульт.

 

 

 

метод.

консульт.

 

6

Шостаковська А.В.

консульт.

 

 

 

метод.

 

метод.

консульт.

 

 

7

Макаренко Н.А.

 

 

 

 

консульт.

 

 

 

 

метод.

Real time web analytics, Heat map tracking