Кафедра державно-правових дисциплін та міжнародного права була створена згідно наказу МВС України «Про організаційно-штатні зміни у МВС України» № 1280 від 02 грудня 2016 року в структурі юридичного факультету Донецького юридичного інституту МВС України. Персональний склад вказаного підрозділу був сформований з числа науково-педагогічного складу Інституту згідно наказу ДЮІ МВС України № 39 від 01 березня 2017 року, а наказом ДЮІ МВС № 300 ос від 24 жовтня 2017 року т.в.о. завідуючого кафедри призначено доктора юридичних наук, доцента Куракіна Олександра Миколайовича.

Кафедра державно-правових дисциплін та міжнародного права є базовим структурним підрозділом юридичного факультету Донецького юридичного інституту МВС України, що здійснює навчально-виховну, методичну, а також науково-дослідну діяльність з метою забезпечення фундаментальної юридичної підготовки кваліфікованих фахівців для правоохоронних органів України, державного управління, юстиції, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, а також міжнародних структур.

Основними завданнями кафедри є: організація і здійснення на високому науковому та методичному рівнях освітнього процесу; виконання наукових досліджень за профілем кафедри; надання допомоги керівництву інституту та факультетів в організації та проведенні виховної роботи зі студентами.

Наукова діяльність

Науково-дослідна діяльність здійснюється на підставі Плану науково-дослідної роботи Донецького юридичного інституту МВС України і Плану науково-дослідної роботи кафедри державно-правових дисциплін та міжнародного права юридичного факультету Донецького юридичного інституту МВС України на 2017 рік.

В межах науково-дослідної роботи, науково-педагогічним складом кафедри здійснюється підготовка до видання навчальних посібників, конспектів лекцій та методичних рекомендацій з навчальних дисциплін, що викладаються.

На кафедрі функціонує науково-дослідний гурток студентів, який налічує 15 осіб. Члени гуртка під керівництвом працівників кафедри займаються різними формами науково-дослідної роботи: готують тези виступів на конференціях, наукові статті, конкурсні наукові роботи тощо.

Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

«Фінансове право»;

«Інформаційне право»;

«Публічне адміністрування»;

«Організаційно-правові засади запобігання та протидії корупції»;

«Планування наукових досліджень та методика написання наукової роботи»;

«Європейські стандарти вищої освіти в Україні»;

«Правова статистика»;

«Інформаційне забезпечення в правозастосовній діяльності»;

«Аналітичне забезпечення професійної діяльності»;

«Міграційне право»;

«Кримінальне право»;

«Кримінально-виконавче право»;

«Кримінологія»;

«Кваліфікація кримінальних правопорушень»;

«Прийняття процесуальних рішень та проведення слідчих (розшукових) дій»;

«Криміналістика»;

«Використання судових експертиз у кримінальному процесі»;

«Особливості методики розслідування окремих видів кримінальних правопорушень»;

«Адміністративне право»;

«Адміністративний процес»;

«Адміністративна відповідальність»;

«Кваліфікація адміністративних правопорушень»;

«Кримінальний процес»;

«Доказування у кримінальному процесі»;

«Моральність у кримінальному процесі»;

«Європейські стандарти захисту прав людини»;

«Прокурор та адвокат у кримінальному процесі»;

«Судове провадження у кримінальному процесі».

Співпраця з практичними органами, організаціями, установами:

Кафедра державно-правових дисциплін та міжнародного права плідно співпрацює з практичними підрозділами різних правоохоронних органів України, зокрема: Національна поліція України, місцеві органи виконавчої влади, судові органи, органи місцевого самоврядування, а також іншими організаціями, підприємствами та установами. З метою ознайомлення з різними аспектами майбутньої професії та особливостями юридичної діяльності, до навчальних занять систематично запрошуються юристи-практики та представники правоохоронних органів.

Здійснюються профорієнтаційні заходи у навчальних закладах Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Луганської та інших областей України.

Постійно запрошує практикуючих юристів та представниками правоохоронних органів до проведення навчальних занять з метою ознайомлення з різними аспектами майбутньої професії та особливостями юридичної діяльності.

Структура (штат, керівництво, співробітники)

Куракін Олександр Миколайович – т.в.о. завідуючого кафедри. У 1999 році закінчив з відзнакою Запорізький юридичний інститут МВС України. Доктор юридичних наук (2016 рік), доцент (2011 рік). Викладає такі навчальні дисципліни: Європейські стандарти захисту прав людини; Планування наукових досліджень та методика написання наукової роботи.

Бескровний Олексій Іванович - доцент кафедри. У 1976 р. закінчив Донецький державний університет. Кандидат технічних наук (2010 р.), доцент (2014 р.). Викладає такі навчальні дисципліни: Правова статистика, Інформаційні технології в правозастосовчій діяльності, Інформаційне забезпечення професійної діяльності, Аналітичне забезпечення професійної діяльності, Міграційне право.

Коміссаров Микола Леонідович - доцент кафедри. У 2000 р. закінчив Донецький інститут внутрішніх справ. Кандидат юридичних наук (2006 р.), доцент (2008 р.). Викладає такі навчальні дисципліни: Кримінальне право, Кримінально-виконавче право, Кримінологія, Кваліфікація кримінальних правопорушень.

Кубарєв Іван Володимирович – доцент кафедри. У 1997 р. закінчив Донецький інститут внутрішніх справ. Кандидат юридичних наук (2007 р.), доцент (2015 р.). Викладає такі навчальні дисципліни: Прийняття процесуальних рішень та проведення слідчих (розшукових) дій, Криміналістика, Використання судових експертиз у кримінальному процесі, Особливості методики розслідування окремих видів кримінальних правопорушень.

Павліченко Євгенія Володимирівна – доцент кафедри. У 1998 р. закінчила Київський національний економічний університет. Кандидат юридичних наук (2009 р.). Викладає такі навчальні дисципліни: Адміністративне право, Адміністративний процес, Адміністративна відповідальність, Кваліфікація адміністративних правопорушень.

Пекарський Сергій Петрович - доцент кафедри. У 1994 р. закінчив Полтавський педагогічний інститут. У 2004 р. закінчив Правовий факультет Харківського педагогічного університету. Кандидат юридичних наук (2010 р.). Викладає навчальні дисципліни у Маріупольському центрі первинної підготовки поліцейських.

Шульга Андрій Олександрович – доцент кафедри. У 1997 р. закінчив Донецький інститут внутрішніх справ.  Кандидат юридичних наук (2003 р.), доцент (2007 р.). Викладає такі навчальні дисципліни: Кримінальний процес, Доказування у кримінальному процесі, Моральність у кримінальному процесі, Європейські стандарти захисту прав людини, Прокурор та адвокат у кримінальному процесі, Судове провадження у кримінальному процесі.

Real time web analytics, Heat map tracking