Наукова діяльність (досягнення)

Наукова діяльність кафедри адміністративно-правових дисциплін відбувається відповідно до затвердженого Вченою Радою інституту плану науково-дослідної роботи інституту та плану науково-дослідної роботи кафедри. Проводиться діяльність щодо розробки теми науково-дослідної роботи кафедри «Організаційно-правове та тактичне забезпечення адміністративної діяльності органів внутрішніх справ» (0115U007085).

В межах науково-дослідної роботи науково-педагогічний склад кафедри постійно працює над підготовкою навчальної та наукової літератури. Так, протягом 2015-2017 року науково-педагогічним складом підготовлено навчальний посібник «Основи прийняття рішення працівниками ОВС щодо вибору алгоритму дій у типових та екстремальних умовах правоохоронної діяльності» (2015 рік), навчальний посібник «Адміністративна відповідальність» (2015 рік), навчальний посібник «Правова статистика» (2016) навчальний посібник «Юридичне документознавство» (2016 рік); навчальний посібник «Адміністративна діяльність Національної поліції України: загальна частина» (2017 рік), навчально-методичний посібник «Цивільний захист» (2017 рік).

У складі авторських колективів як інституту, так і інших навчально-наукових закладів України вийшли друком монографія «Адміністративно-правові гарантії права на звернення до органів внутрішніх справ України» (2015 рік), навчальний посібник «Інформаційне забезпечення діяльності підрозділів ОВС України у протидії злочинності» (2015 рік), навчальний посібник «Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях» (2016 рік), Науково-практичний коментар Митного кодексу України (2016 рік), «Довідник патрульного поліцейського з оформлення адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху та громадського порядку» (2016 рік); навчальний посібник «Організаційно-правові засади запобігання корупції» (2016 рік), навчальний посібник «Вогнева підготовка» (2017 рік).

У 2016 році видання кафедри, а саме навчальний посібник «Адміністративна відповідальність» (автори В.М. Бесчастний, О.М. Мердова, А.П. Сахно) зайняв ІІІ місце у другому турі конкурсу на краще наукове, навчальне та періодичне видання в навчальних закладах та наукових установах у 2016 році.

 

 

На сьогодні на кафедрі ведеться робота над написанням підручника «Адміністративна відповідальність», навчального посібника «Контроль та нагляд у професійній діяльності», підготовкою наукових статей, які виходять у фахових наукових виданнях України, в електронних фахових наукових виданнях України, у міжнародних наукових виданнях, у інших виданнях; тез виступів у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях тощо.

На виконання вимог нового Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань в Україні науково-педагогічний склад кафедри прийняв участь в науково-педагогічному стажуванні на тему: «Юридична освіта в сучасному університеті: проектний підхід до організації роботи згідно з положеннями Європейських кваліфікаційних рамок (досвід Університету Данубіус)» за фахом «Юридичні науки», яке проходило в Університеті Данубіус (м. Сладковічево, Словацька Республіка):

- завідувач кафедри адміністративно-правових дисциплін к.ю.н. Мердова Ольга Миколаївна

- доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін, к.ю.н. Філіпенко Анастасія Сергіївна.

Науково-педагогічний склад веде активну роботу над виконанням вимог вищезазначеного Порядку для отримання вчених звань.

Окремим напрямком науково-дослідної роботи кафедри є підготовка дисертаційних досліджень. Так, завідувачем кафедри Мердовою О.М. проводиться дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 «Проблеми становлення сучасної системи правоохоронних органів України в умовах євроінтеграційних процесів». Науково-педагогічний склад кафедри є науковими керівниками аспірантів (ад’юнктів) та докторантів. На сьогоднішній день на кафедрі проводять наукові дослідження дев’ять аспірантів (ад’юнктів), три докторанти.

На кафедрі функціонує науково-дослідний гурток курсантів та студентів, який станом на 01 жовтня 2017 року налічує 33 особи. Члени науково-дослідного гуртка постійно займають призові місця в інститутському конкурсі наукових робіт курсантів та студентів, приймають активну участь у ІІ етапі конкурсу наукових робіт студентів, курсантів, слухачів вищих навчальних закладів системи МВС. У 2017 році переможцем у ІІ етапі конкурсу наукових робіт від стала робота за темою «Компетенція підрозділів кримінальної поліції з протидії злочинам, що вчиняються дітьми» студентки 218 навчальної групи Біби Анни Володимирівні, яка зайняла 3 місце у оперативно-розшуковій номінації.

Кафедрою щороку проводиться всеукраїнська наукова конференція молодих вчених «Актуальні питання адміністративного права та процесу», всеукраїнська науково-практична конференція «Адміністративне право і процес: історія, сучасність, перспективи розвитку», а також науково-практичні конференції з найбільш актуальних питань адміністративної діяльності Національної поліції України.

18 травня 2017 року у місті Маріуполь Донецьким юридичним інститутом МВС України за підтримки Фонду Ганса Зайделя (Німеччина), Головного управління Національної поліції в Донецькій області та Маріупольської міської ради проведено міжнародний круглий стіл «Актуальні питання боротьби з торгівлею людьми в умовах проведення антитерористичної операції (збройного конфлікту)».

Кафедра забезпечує вивчення таких навчальних дисциплін:

 1. Адміністративна відповідальність
 2. Адміністративна діяльність Національної поліції
 3. Адміністративне право
 4. Адміністративне право і процес
 5. Адміністративний процес
 6. Адміністративно-правова доктрина України
 7. Взаємодія підрозділів Національної поліції з громадськістю. Профілактика правопорушень.
 8. Контроль і нагляд у професійній діяльності
 9. Організаційно-правове регулювання освіти в Україні
 10. Організаційно-правові засади запобігання та протидії корупції
 11. Публічне адміністрування
 12. Управління підрозділами Національної поліції
 13. Фінансове право
 14. Юридичне документознавство

Співпраця з практичними органами, організаціями, установами:

Кафедра адміністративно-правових дисциплін тісно співпрацює з Криворізьким відділом ГУ НП в Дніпропетровській області, ГУНП Донецької області й іншими підрозділами Національної поліції України, зокрема з Управлінням превенції Департаменту превентивної діяльності.

Виконує замовлення практичних підрозділів МВС України (Головне управління ДСНС України у Донецькій області).

Співпрацює з адвокатським об’єднанням «Альфа Лекс» (м. Кривий Ріг), ТРК «Рудана» (м. Кривий Ріг), з іншими кафедрами ВНЗ України.

Здійснює профорієнтаційні заходи у навчальних закладах м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області й Запорізької області.

Постійнозапрошує практикуючих юристів та представниками правоохоронних органів до проведення навчальних занять з метою ознайомлення з різними аспектами майбутньої професії та особливостями юридичної діяльності.

Структура (штат, керівництво, співробітники)

МЕРДОВА Ольга Миколаївна - завідувач кафедри, підполковник поліції. У 2004 році закінчила Донецький юридичний інститут МВС України. Кандидат юридичних наук (2009 р.). Викладає такі навчальні дисципліни: Адміністративне право і процес, Адміністративна відповідальність, Адміністративна діяльність Національної поліції, Юридичне документознавство.

ІСАКОВ Михайло Григорович - професор кафедри. У 1995 році закінчив Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого. Доктор юридичних наук (2014 р.), Заслужений юрист України (2006 р.). Викладає такі навчальні дисципліни: Адміністративно-правова доктрина України, Взаємодія підрозділів Національної поліції з громадськістю. Профілактика правопорушень. Адміністративна відповідальність. Управління підрозділами Національної поліції.

МАКАРЕНКО Олексій Юрійович - професор кафедри. У 2005 році закінчив Одеська національна юридична академія. Доктор юридичних наук (2013 р.), доцент (2013 р.). Викладає такі навчальні дисципліни: Адміністративне право, Адміністративний процес, Організаційно-правове регулювання освіти в Україні.

ТУЛІНОВ Валентин Сергійович - доцент кафедри, підполковник поліції. У 2003 році закінчив Донецький інститут внутрішніх справ при Донецькому національному університеті. Кандидат юридичних наук (2009 р.). Викладає такі навчальні дисципліни: Адміністративне право і процес, Адміністративна відповідальність, Адміністративна діяльність Національної поліції, Організаційно-правові засади запобігання та протидія корупції.

ФІЛІПЕНКО Анастасія Сергіївна - доцент кафедри. У 2004 році закінчила Донецький юридичний інститут МВС України. Кандидат юридичних наук (2008 р.). Викладає такі навчальні дисципліни: Адміністративне право і процес, Контроль і нагляд у професійній діяльності, Фінансове право.

ШУСТРОВА Ксенія Володимирівна - доцент кафедри У 2007 році закінчила Одеська національна юридична академія. Кандидат юридичних наук (2012 р.). Викладає такі навчальні дисципліни: Публічне адміністрування, Адміністративна відповідальність, Адміністративний процес, Юридичне документознавство.

Real time web analytics, Heat map tracking