Тиражем у 100 примірників вийшов друком черговий номер збірника наукових праць «Правовий часопис Донбасу» –  № 2 (63) 2018 року.

До збірника увійшло 29 статей. Свої наукові здобутки на сторінках фахового видання інституту презентували 17 науковців нашого закладу вищої освіти, зокрема В. А. Орлов, О. Ю. Макаренко, Н. А. Макаренко, О. С. Туренко, О. В. Назимко, А. О. Шульга, В. І. Ямковий, В. В. Кадала, М. С. Городецька, Л. М. Князькова, І. В. Кубарєв, А. О. Данилевський, Є. О. Пилипенко, Н. В. Іванюта, О. І. Бескровний, Л. В. Зубченко, Г. В. Мухіна. Варто зазначити, що до написання статей долучилися й наші аспіранти Д. В. Холодненко, Р. О. Ткаченко, Ю. С. Ткаченко, О. І. Гоптарєв, студент С. С. Барган.

До нашого фахового збірника виявили інтерес і науковці інших вишів. Так, у другому номері оприлюднили свої наукові напрацювання  10 авторів з інших вузів України, а саме з: Національної академії правових наук України (м. Харків), Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків), Національної академії внутрішніх справ (м. Київ), Одеського державного університету внутрішніх справ (м. Одеса), Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (м. Дніпро), Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг), Академії Державної пенітенціарної служби (м. Чернігів), Університету державної фіскальної служби України (м. Ірпінь).

Серед 33 авторів: 3 доктори наук, 18 кандидатів наук, 9 аспірантів, 1 курсант, 1 студент, 1 здобувач.

Другий випуск збірника наукових праць включає 6 розділів (у першому випуску було 5 розділів): «Теорія та історія держави і права. Конституційне та міжнародне право», «Господарське право. Цивільне право. Трудове право», «Адміністративне право та процес. Фінансове право. Інформаційне право», «Кримінальне право та кримінологія», «Кримінальний процес та криміналістика. Оперативно-розшукова діяльність», «Підготовка фахівців системи професійної юридичної освіти в навчальних закладах зі специфічними умовами навчання», що свідчить про тематичне розмаїття направлених до редколегії наукових досліджень.

Набір статей до наступного номера збірника наукових праць «Правовий часопис Донбасу» (№ 3 (64)) триває до 21 вересня 2018 року. Запрошуємо правників країни до публікації своїх напрацювань з актуальних питань юриспруденції.

З вимогами щодо оформлення і подання наукових праць до фахового збірника Донецького юридичного інституту «Правовий часопис Донбасу» можна ознайомитися на оновленому сайті інституту за посиланням

 

Відділ організації наукової роботи

Real time web analytics, Heat map tracking