27-28 серпня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11.737.01 Донецького юридичного інституту МВС України відбудуться захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

 

27 серпня 2018 року

1. Захист дисертаційного дослідження Шапочки Сергія Володимировича.

Назва дисертації – «Запобігання шахрайствам, що вчиняються з використанням комп’ютерних мереж»

Науковий керівник – Шакун Василь Іванович, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри кримінального права (Національна академія внутрішніх справ)

Офіційний опонент – Бабенко Андрій Миколайович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права та кримінології (Одеський державний університет внутрішніх справ)

Офіційний опонент – Лень Валентин Валентинович, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права та кримінології (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»)

З авторефератом дисертації можна ознайомитись за цим посиланням.

З текстом дисертації можна ознайомитись за цим посиланням.

Текст відгуку першого опонента.

Текст відгуку другого опонента.

 

2. Захист дисертаційного дослідження Ошкадерова Ігоря Геннадійовича.

Назва дисертації – «Права людини та громадянина в умовах правової модернізації: загальнотеоретичне дослідження»

Науковий керівник – Ніколенко Людмила Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри юридичних дисциплін (Донецький юридичний інститут МВС України)

Офіційний опонент – Крестовська Наталя Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії та історії держави і права (Міжнародний гуманітарний університет)

Офіційний опонент – Прохоренко Михайло Михайлович, кандидат юридичних наук, начальник кафедри правового забезпечення (Національний університет оборони України імені Івана Черняхов ського)

З авторефератом дисертації можна ознайомитись за цим посиланням.

З текстом дисертації можна ознайомитись за цим посиланням.

Текст відгуку першого опонента.

Текст відгуку другого опонента.

 

28 серпня 2018 року

1. Захист дисертаційного дослідження Лисеюка Андрія Миколайовича.

Назва дисертації– «Доказування на досудовому етапі кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері незаконного обігу підакцизних товарів»

Науковий керівник – Мулявка Дмитро Григорович, кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри оперативно-розшукової діяльності (Університет державної фіскальної служби України)

Офіційний опонент – Щербаковський Михайло Григорович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінально-правових дисциплін (Харківський національний університет внутрішніх справ)

Офіційний опонент – Тарасенко Олег Сергійович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності (Національна академія внутрішніх справ)

З авторефератом дисертації можна ознайомитись за цим посиланням.

З текстом дисертації можна ознайомитись за цим посиланням.

Текст відгуку першого опонента.

Текст відгуку другого опонента.

Real time web analytics, Heat map tracking