Сучасні потреби державотворення, тенденції економічного розвитку суспільства обумовлюють необхідність вирішення низки проблем, серед яких: формування змісту професійного навчання та організація навчального процесу відповідно до потреб економічного і соціального розвитку держави на основі впровадження результатів сучасних наукових досліджень, широкого використання вітчизняного та зарубіжного досвіду в сфері професійної підготовки та навчання; реалізація концепції навчання упродовж життя, що має на меті осучаснення знань, збагачення досвіду дорослої людини інноваційними технологіями та досягненнями науки і техніки. Професійному зростанню та підвищенню рівню навичок сприяють курси підвищення кваліфікації й перепідготовки кадрів, семінари, тренінги, стажування, різні форми самоосвітньої діяльності.

В Донецькому юридичному інституту МВС України вже дев’яті за рахунком курси підвищення кваліфікації патрульних поліцейських проходять дуже активно та змістовно.

Програма курсів характеризує процес навчання, який проходять працівники поліції протягом двох тижнів, підвищуючи свій рівень підготовки з питань, безпосередньо пов’язаних з професійною діяльністю. Під час навчання патрульні вдосконалюють свої знання з таких тем: основи конституціоналізму та прав людини, толерантності та недискримінації в роботі поліцейського, попередження насильства в сім’ї, професійної етики, ефективної комунікації, тощо.

Основна частина навчання відводиться на вдосконалення практичних навичок, тактичних дій патрульного під час масових заходів, навичок з охорони публічного порядку, де викладачі кафедри спеціальних дисциплін та фізичного виховання намагаються на прикладі моделювання ситуацій службової діяльності, які розігруються під час занять, вдосконалити та поглибити теоретичні знання, сформувати певні навички щодо використання отриманих знань у самостійній професійній діяльності.

Працівники кафедри не рахуючись з власним часом, не дивлячись на те що місця для проведення занять не достатньо облаштовані, а матеріально-технічна база інституту в стадії розвитку, кожне заняття  вони намагаються зробити більш досконалим і цікавим, що дає змогу якнайкраще підвищити рівень підготовки правоохоронців, що пов’язаний із їхньою професійною діяльністю. 

 • 09
 • 12
 • 06
 • 07
 • 08
 • 02
 • 04
 • 05
 • 10
 • 03
 • 01
 • 13
 • 11
 • 14
 • 15
 • 09
 • 12
 • 06
 • 07
 • 08
 • 02
 • 04
 • 05
 • 10
 • 03
 • 01
 • 13
 • 11
 • 14
 • 15

Кафедра спеціальних дисциплін та фізичного виховання

Real time web analytics, Heat map tracking