З 16 липня 2018 розпочався прийом документів до аспірантури (ад’юнктури) та докторантури Донецького юридичного інституту МВС України за спеціальністю 081 «Право».

На сьогодні 8 здобувачів виявили бажання вступити до аспірантури (ад’юнктури) інституту й особисто подали необхідні документи. Перші дні реєстрації визначили найбільш популярні наукові спеціальності, зокрема: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення; 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

А що дає вступ до аспірантури, які можливості відкриває, спитаєте Ви?

Навчання в аспірантурі сприятиме Вашому особистому розвитку й формуванню виваженого наукового мислення. Участь у конференціях міжнародного і всеукраїнського рівня розширить Ваш кругозір, дасть можливість презентувати власні наукові винаходи, заявити про себе і познайомитися з цікавими талановитими людьми.

Звичайно, усе це за умови Вашої кропіткої й наполегливої праці, але, повірте, воно того варте. Здобуття наукового ступеня та одержання диплома доктора філософії відкриє для Вас нові можливості, перспективи і щасливі горизонти в житті.

Запрошуємо вступити до аспірантури та докторантури усіх, хто відчуває у собі прагнення й потребу займатися наукою. Долучившись до наукової спільноти, Ви одержите безцінні поради наукового керівника щодо написання й успішного захисту дисертаційного дослідження – і Ви зможете зробити власний внесок до вітчизняної науки.

Прийом документів до аспірантури  триває до 14 серпня 2018 року.

Відділ організації наукової роботи

Real time web analytics, Heat map tracking