Діяльність Одеського державного університету внутрішніх справ, як закладу вищої освіти МВС України зі специфічними умовами навчання, спрямована, за словами керівництва університету, на забезпечення навчання громадян – лідерів нашого суспільства, нездоланне бажання побудови сучасної правової демократичної держави та неухильного верховенства права.

Велика подяка очільнику університету – Катеринчуку Івану Петровичу доктору юридичних наук, доценту, генералу поліції третього рангу – за вагомий внесок колективу Одеського державного університету внутрішніх справ у створення «з нуля» бібліотеки вишу-переселенця. Понад 1000 примірників літератури, що стали фундаментом для забезпечення циклу дисциплін загальної та професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі юриспруденції, надійшли до фонду загальної бібліотеки від колег з Одеси протягом складного етапу становлення діяльності Донецького юридичного інституту МВС України  в умовах вимушеного переселення.

Розділ криміналістики поповнила монографія Теслюк Ірини Олександрівни «Тактичні засади застосування криміналістичного прогнозування у досудовому розслідуванні» (на прикладі органів Національної поліції України). Метою монографії є обґрунтування тактичних засад криміналістичного прогнозування у досудовому розслідуванні задля розроблення пропозицій і рекомендацій щодо тактики його застосування під час гласних слідчих (розшукових) дій. Нормативно-правову основу роботи становлять норми Законів України, нормативно-правових актів МВС України, аналітичні матеріали органів Національної поліції, статистична звітність Генеральної прокуратури України. Криміналістичне прогнозування відкриває перспективу, дозволяє намітити головні напрямки боротьби зі злочинністю, вказує найбільш результативні шляхи її запобігання. Застосування криміналістичного прогнозування слідчим необхідне і для своєчасного вжиття заходів щодо попередження прогресуючої злочинності, для прогнозування тих процесів і явищ, які її супроводжують.

Монографію адресовано викладачам, здобувачам вищої освіти, співробітникам практичних органів, а також науковцям, які досліджують подібні проблеми.

З кожним примірником фонд бібліотеки збільшується кількісно та якісно збагачується. Понад 86 тисяч примірників літератури різних галузей знань – такий на сьогоднішній день результат кропіткої роботи по створенню бібліотеки вишу-переселенця. Низький уклін кожному, хто долучився до шляхетної справи – формування бібліотеки – важливого інформаційного простору закладу вищої освіти.

 

Колектив загальної бібліотеки

Real time web analytics, Heat map tracking