Наша держава на сьогоднішній день знаходиться на шляху реформування системи кримінальної юстиції. У таких умовах відбуваються суттєві зміни не тільки законодавства, а й основних інститутів кримінального права та процесу. З’являються нові інститути, суттєво змінюються старі.

Обговорення актуальних питань кримінального права та процесу дозволяє закласти наукове підґрунтя у процес реформування, надати йому виважений, системний характер, дозволяє уникнути багатьох проблем при реалізації законодавчих змін. І навпаки, недостатня увага до основних напрацювань доктрини кримінального права та процесу може звести нанівець зусилля держави з реформування системи кримінальної юстиції, призвести до погіршення криміногенної ситуації у державі.

На сьогоднішній день актуальними питаннями кримінального права та процесу залишаються: визначення кримінальних проступків, особливості проведення кримінальних проваджень за цією категорією справ; взаємоузгодженість положень кримінального матеріального та процесуального законодавства, визначення системи та особливості застосування альтернативних покаранню заходів кримінально-правового впливу, особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

З огляду на сучасні вимоги міжнародних та європейських стандартів забезпечення прав і свобод людини, залишаються певні питання щодо практичного застосування окремих норм Кримінального та Кримінального процесуального кодексів (зокрема, у частині правової регламентації досудового розслідування та засобів його забезпечення).

Проблемно-дискусійними залишаються питання призначення та проведення окремих судових експертиз, застосування запобіжних заходів, початку та припинення кримінального провадження тощо.

Актуальними питаннями судово-слідчої практики є і правила криміналістичного забезпечення досудового розслідування. Тактично-грамотне проведення слідчих (розшукових) дій, враховуючи низку новел щодо їх регламентації чинним КПК України, є підґрунтям ефективного та своєчасного виконання завдань кримінального судочинства. А помилки слідчого можуть призвести до визнання отриманих доказів недопустимими, що негативним чином вплине на забезпечення прав та свобод людини.

Саме розгляду означених актуальних питань кримінального права та процесу і присвячена сьогоднішня конференція.

До оргкомітету конференції надіслано понад 90 тез доповідей, зокрема, від 9 докторів юридичних наук та 23 кандидатів юридичних та технічних наук.

Серед учасників конференції – представники науки та досвідчені практики, що представляють провідні заклади вищої освіти України.

Зокрема,

 • Національну академію внутрішніх справ,
 • Інститут держави та права ім. В.М. Корецького НАН України,
 • Національну академію прокуратури України,
 • Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка,
 • Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ,
 • Одеський державний університет внутрішніх справ,
 • Донецький національний університет імені Василя Стуса,
 • Сумський державний університет,
 • Бердянський державний педагогічний університет
 • Київський національний торгівельно-економічний університет
 • Донецький юридичний інститут МВС України

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання кримінального права та процесу», роботу якої розпочато сьогодні, покликана відіграти значну роль у визначенні основних актуальних питань кримінально-правових наук.

Із вступним словом до присутніх звернувся Єгор Сергійович Назимко перший проректор Донецького юридичного інституту МВС України, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, який від імені ректора Донецького юридичного інституту, доктора юридичних наук, професора Віктора Миколайовича Бесчастного, ректорату вишу-переселенця, та себе особисто привітав учасників наукового форуму, визначив пріоритетні напрями наукової та освітянської діяльності інституту, висловив щирі побажання плідної праці та конструктивних дискусій під час обговорення актуальних питань кримінального права та процесу.

 

 • 16
 • 14
 • 07
 • 09
 • 03
 • 06
 • 15
 • 11
 • 08
 • 02
 • 05
 • 10
 • 12
 • 13
 • 04
 • 01
 • 16
 • 14
 • 07
 • 09
 • 03
 • 06
 • 15
 • 11
 • 08
 • 02
 • 05
 • 10
 • 12
 • 13
 • 04
 • 01

Кафедра кримінально-правових дисциплін та судових експертиз 

Real time web analytics, Heat map tracking