Під час допиту свідків (потерпілих) або обвинувачених (підозрюваних) в їхніх показаннях можливе використання перекручень, які є наслідком свідомої неправди. Попередження, виявлення та усунення таких перекручень є важливим завданням слідчого при допиті. У вивченні особи допитуваного істотну допомогу слідчому може надати фахівець-психолог.

16 травня науковий співробітник НДЛ ПППД ДЮІ МВС України, кандидат психологічних наук Когут Олександра провела тренінг з курсантами факультету №1 (факультет підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції України) на тему: «Істина чи омана». Використання спеціальних знань у галузі психології і проведення допиту є досить ефективним.

Дослідження науковцями з юриспруденції типових ситуацій допиту дозволили встановити такі види, як: повідомлення правдивих показань, добросовісна помилка допитуваного, суперечності у показаннях допитуваного, повідомлення неправдивих показань, відмова від давання показань. У спеціально створених тренінгових умовах курсанти навчалися встановлювати психологічний контакт з допитуваним, обирати найефективніші прийоми, оцінювати одержані показання, вивчали психологічні особливості особи допитуваного, що є важливими психологічними навичками, які застосовуються на допиті слідчими. Учасники тренінгу навчаються в ігровій ситуації: встановлювати психологічний контакт з допитуваним, спонукати допитуваного до давання показань, уточнювати свідчення і усувати в них суперечності, актуалізувати забуту в пам’яті допитуваного інформацію, викривати неправду, усувати перекручення при добросовісній помилці допитуваного. 

Курсанти також вчилися встановленню психологічного контакту, що вимагає від слідчого знань психології допитуваного. Слідчий повинен враховувати  індивідуально-типологічні особливості, типологічні якості, психічний стан допитуваного на момент допиту та його життєвий досвід й ін. Правдиві показання мають порівняно більшу кількість суто особистих, емоційних моментів, посилань, вказівок на переживання. Спостережливість за поведінкою обвинуваченого та свідка й його психофізіологічними реакціями також є важливим вмінням для викриття неправдивої інформації в процесі допиту. Учасники тренінгу вчилися виявляти специфічні сигнали неправди у показаннях допитуваних, спостерігали за обмовками, зіставляли показання з різними даними інших учасників. Застосування системи тактичних прийомів допомагають в процесі допиту отримати правдиві показання.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 09
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 09

  НДЛ ПППД ДЮІ МВС України

Real time web analytics, Heat map tracking