Сьогодні якісна освіта - запорука успіху. Вона дає дорогу в життя багатьом молодим людям, особливо, якщо ти - висококваліфікований спеціаліст, справжній професіонал своєї справи. 

У наш стрімкий час швидких змін просто необхідно не відставати від реального життя. Кожен прагне нової повнішої інформації. Це стосується усіх сфер життя, а особливо тих, що впливають на усе наше подальше майбутнє, особливо, що стосується вибору професії.

Проаналізувавши нинішній попит на ринку праці, так щоб здобутий диплом був не красивим сувеніром, а засобом забезпечення майбутнього, достойної роботи та її винагороди, фахівцями Донецького юридичного інституту МВС України була пророблена кропітка робота щодо започаткування нової спеціальності - 281 «Публічне управління та адміністрування» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, яка відкриває широкі перспективи для випускників з працевлаштування в органах державного управління та місцевого самоврядування, громадських організаціях, міжнародних фондах, недержавних організаціях різних форм власності.

В квітні поточного року до Міністерства освіти і науки України інститутом було подано відповідну заяву на розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти.

Так, згідно наказу МОН України від 03.05.2018 № 554-л «Про Ліцензування освітньої діяльності», Донецькому юридичному інституту МВС України було видано дозвіл на започаткування нової спеціальності - 281 «Публічне управління та адміністрування» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти з ліцензованим обсягом 75 осіб.

 

Навчально-методичний відділ

Real time web analytics, Heat map tracking