Донецький юридичний інститут співпрацює з практичними підрозділами Національної поліції, зокрема із сектором кадрового забезпечення, і надає як наукову, дружню, так і організаційну підтримку. Доброю традицією є залучення представників практичних підрозділів правоохоронних органів до психологічних заходів, зокрема до круглих столів, конференцій з психології та до сумісних науково-практичних розробок й проведення практичних занять.   

Групову згуртованість, як характеристику групи, використовують для вираження ступеня прихильності до групи її членів. Р.Бейлс, Т.Ньюком, Г.Хоманс вкладають різний зміст у поняття «групова згуртованість»: продуктивність, колективність у праці, кінцевий ефект дії сили, що утримує індивідів у групі, консенсус (згода), атракція (привабливість) та ін. Новою ідеєю є формування іміджу колективу, який є поєднанням колективу на рівні ідеї, яка відображається в моделюванні уявлення про формування згуртованого колективу, що надає можливість усім представникам зрозуміти основні цілі, вимоги, очікування один від одного, правила та принципи спілкування, що сприятимуть розвитку згуртованого колективу. Вищеозначену тему обговорено та опрацьовано в тренінгових заняттях з психології старшим психологом СКЗ КВП ГУНП в Дніпропетровській області, підполковником поліції Кендиш О.М. та науковим співробітником НДЛ ПППД ДЮІ МВС України, кандидатом психологічних наук Когут О.О. 26 квітня 2018 року в рамках «Психологічного проекту» ДЮІ МВС України.

Групову згуртованість оцінюють за такими показниками: рівень взаємної симпатії (чим більше члени групи подобаються одне одному, тим вищою є згуртованість), ступінь привабливості (корисності групи) для її членів – суб’єктивна цінність переваг, які особистість отримує у групі має бути вищою за значущість затрачених зусиль. Основоположники концепції групової згуртованості К.Левін, Л.Фестінгер, Г.Хоманс вбачають згуртованість у силі, яка утримує людей у групі й визначається своєрідним балансом привабливості своєї групи та інших доступних для особистості груп. Факторами згуртованості є схожість ціннісних орієнтацій членів групи, чіткість і визначеність групових цілей, демократичні стосунки з керівництвом, невеликий обсяг групи, її авторитет і престиж, явище колективістичної ідентифікації, ціннісно-орієнтаційна єдність.  

Учасниками тренінгу – особовим складом СКЗ КВП відзначено доцільність проведення таких занять. Такі заняття заплановано проводити й надалі.

Всім позитивного психологічного клімату та згуртованого колективу.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08

НДЛ ПППД ДЮІ МВС України

Real time web analytics, Heat map tracking