Піклуючись про якісне навчальне та наукове забезпечення освіти курсантів та майбутніх студентів факультету № 2, що розташований у м. Маріуполі, а також у якості подарунку до акції «Подаруй книгу вишу-переселенцю» деканом факультету № 2 інституту Орловим В.А. з власної бібліотеки до загальної бібліотеки інституту була передана навчальна та наукова література юридичного спрямування.  

До бібліотечного фонду у м. Маріуполі була передана його дисертація кандидата юридичних наук на тему: «Конституційні засади формування та діяльності муніципальної міліції (поліції): порівняльно-правове дослідження» за спеціальністю 12.00.02 – «конституційне право; муніципальне право», яка була захищена у 2017 році, автореферат дисертації та література, яка була використана в процесі написання кандидатської дисертації.

  • 01
  • 02
  • 01
  • 02
 

Факультет № 2

Real time web analytics, Heat map tracking