Якісне інформаційне забезпечення навчального, наукового та виховного процесів закладу вищої освіти полягає в організації бібліотечного фонду відповідно до його профілю та інформаційних потреб усіх категорій користувачів. В бібліотеці Донецького юридичного інституту МВС України ми прагнемо створити універсальний багатогалузевий фонд, що стане підґрунтям для отримання статусу наукової бібліотеки.

На сьогодні фонд становить понад 77 тисяч примірників літератури різних галузей знань.

Основу фонду складає навчальна та наукова література юридичного спрямування, значну частину фонду займає соціально-гуманітарний блок, великий масив художньої літератури.

До дня заснування навчального закладу в інституті оголошено акцію «Подаруй книгу вишу-переселенцю». В межах акції надходять книги від провідних юристів-науковців нашої держави.

Чудовим подарунком до 28 квітня – дня заснування навчального закладу – стали книги, передані Гетьманом Анатолієм Павловичем, проректором з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академіком Національної академії правових наук України, доктором юридичних наук, професором, заслуженим діячем науки і техніки України, лауреатом Державної премії України. Опубліковано понад 300 наукових та навчально-методичних праць Анатолія Павловича.

Серед переданої до фонду нашої бібліотеки літератури автобіографія Гетьмана Анатолія Павловича «Тридцять років з екологічним правом». В роботі автор розповідає «про час і про себе», про те, як нелегко долався шлях у велику науку.

Стане у нагоді здобувачам вищої освіти нашого навчального закладу Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України, що покликаний уніфікувати підходи до тлумачення норм Кодексу та інших актів бюджетного законодавства та звернути увагу на плюси та мінуси зміненого бюджетно-правового регулювання.

Серед широкого кола наукових проблем господарського права повстає тематика правового забезпечення інвестиційних та інноваційних відносин. Тритомна колективна монографія авторства вчених Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого широко розкриває порушену тему. «Галузева економічна політика держави: проблеми правового забезпечення» - том I, «Інноваційне інвестування в Україні: проблеми правового забезпечення» - том II та «Засоби та механізми господарсько-правового регулювання» - том III.

Монографія  Петришиної Марини Олександрівни «Нормотворча діяльність в органах місцевого самоврядування в Україні» розкриває природу нормотворчої діяльності в органах місцевого самоврядування. Сформульовано комплекс пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання та організації нормотворчої діяльності в цілому та безпосередньо нормотворчого процесу в органах місцевого самоврядування в Україні.

Гетьман Анатолій Павлович є співавтором книги «Тваринний світ України: правова охорона, використання та відтворення», основу якої становить постатейний науково-практичний коментар Закону України «Про тваринний світ». Робота є однією з небагатьох праць, присвячених як теоретичному аналізу норм фауністичного законодавства, так і їх практичній реалізації.

Суходубов Дмитро Володимирович у своїй монографії «Координаційна діяльність прокуратури у сфері протидії злочинності» досліджує теоретичні, правові і організаційні основи координаційної діяльності прокуратури у сфері протидії злочинності. Значну увагу приділено організаційним формам  координаційної діяльності, а також проблемам її ефективності.

Підручники з екологічного права України та господарського права, затверджені Міністерством освіти і науки України як підручники для студентів юридичних спеціальностей закладів вищої освіти, стануть корисними нашим читачам у процесі оволодіння знаннями.

Щира подяка шановному Анатолію Павловичу за підтримку вишу-переселенця. Кожен з 35 примірників, переданих до фонду загальної бібліотеки інституту стануть надійним підґрунтям здобувачам вищої юридичної освіти.

Запрошуємо до читальної зали бібліотеки ознайомитися з новими надходженнями.                                        

    Колектив загальної бібліотеки

Real time web analytics, Heat map tracking