Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 01.02.2018 № 89 Панченку Миколі Анатолійовичу присвоєно науковий ступінь кандидата юридичних наук.

4 грудня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11.737.02 у Донецькому юридичному інституті МВС України відбувся успішний захист дисертаційного дослідження Панченка Миколи Анатолійовича на тему: «Судовий розгляд справ про адміністративні правопорушення у сфері встановленого порядку управління» зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Науковий керівник Бесчастний Віктор Миколайович, доктор наук з державного управління, професор, Заслужений юрист України, ректор Донецького юридичного інституту МВС України.

Робота, виконана в Донецькому юридичному інституті МВС України під керівництвом професора В. М. Бесчастного, одержала широкий резонанс у наукових колах юриспруденції, адже комплексний науковий пошук проблем судового розгляду справ про адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління, провідними вченими-адміністративістами майже не здійснювався.

Безумовна цінність дисертаційного дослідження М. А. Панченка, здійснена під науковим керівництвом доктора наук з державного управління, професора В. М. Бесчастного, полягає, перш за все, в наступному:

- проведено комплексне дослідження правової природи судового розгляду справ про адміністративні правопорушення;

- з’ясовано особливості накладення таких адміністративних стягнень, як арешт і конфіскація, застосування усного зауваження;

- подано науково обґрунтовані рекомендації щодо вдосконалення встановленого порядку управління.

Щиро вітаємо Панченка Миколу Анатолійовича із здобуттям наукового ступеня кандидата юридичних наук! Бажаємо доброго здоров’я, здійснення усіх життєвих задумів, нових наукових досягнень на благо Донецького юридичного інституту й України!

 

Відділ організації наукової роботи

Real time web analytics, Heat map tracking